SHL решения и услуги

 

 SHL решения и услуги

 
Колко ефективни са Вашите стратегии, касаещи хората?
 
Вашата най-голяма инвестиция е във Вашият персонал. Но колко ефективни сте в това? Сигурни ли сте, че успявате да привлечете, подберете и развиете най-добрите хора? Или конкурентите Ви побеждава в борбата за таланти?
 
Наемете по-бързо и по-мъдро, осигурявайки по-висока производителност и ангажираност. Повече от половината компании от Fortune Global 500 разчитат на SHL за разгръщането на решение за оценка, което гарантира постигането на заложените бизнес цели.
 
Личността на работното място
 
Когато един човек е поставен на подходящата за него/нея позиция, той/тя има възможността да разгърне пълноценно своя талант, а това на свой ред прави организацията по-ефективна и печеливша. Често, компаниите базират своето решение за бъдещите си кадри само на субективни техники, като например провеждане на интервю. Много от тях не успяват да разберат дали личността на дадения човек отговаря на изискванията за определената длъжност, което води до допълнителни разходи и загуба на производителност от погрешните назначения. А това не само излиза скъпо на работодателите, но и води до незадоволителни резултати. Предизвикателството е в това да се измерят тези аспекти от поведението на кандидата, които не могат да бъдат открити чрез други техники, но са изключително важни за по-доброто работно представяне. Чрез тях разбираме не само какво може да направи човек днес, но и това на какво е способен утре. Разкрива се техният потенциал.
 
Личностното оценяване ще Ви помогне като:

> Спести време и пари чрез оценка на компетентностите на най-добрите кандидати в по-ранен етап от процеса на подбор

> Разкрие скрития потенциал на кандидата

> Разкрие как новият служител ще се впише в екипа Ви

> Увеличи ефективността на Вашите интервюта, като разкрие скрити области за проучване

> Разпредели най-ефективно служителите в различните звена на компанията

> Осигури на мениджърите информация за силните страни на екипа им и какво е нужно да се подобри

 
Представяме Ви OPQ32 (Професионално-личностен тест)

 > OPQ32

 
Хpert
 
Хpert – Нашият метод да намерим правилните хора за всеки бизнес.
 
Xpert e обширна програма за бизнес решения, разработена от Adecco, за да направи процеса по откриването и задържането на правилните кадри по-лесен и ефективен.
 
Ние използваме оценяването на кандидати чрез Хpert-системата, за да придобием по-задълбочено разбиране на уменията, способностите и професионалното отношение на хората, които искат да работят с вас. Програмата дава обективно впечатление за всеки кандидат, неговите професионални умения и индивидуални качества, ноу-хау, мотивация, поведение и дали той е правилният избор за специфичната работна среда.
 
Хpert е интернет базирана система, която позволява осъществяването на оценяване навсякъде и по всяко време, улеснявайки намирането на правилния за Вашите нужди кадър.
 
Когато представяме резултатите от нашия Xpert подход за оценяване, ние използваме комплексни и иновативни показатели за професионално представяне, за да ви улесним да сформирате своя екип по-лесно и бързо.
 
Вашите преимущества:
 

> По-бърза и ефективна обработка на кандидатурите на нови служители

> Улесняване на финалните решения за подбор и основаването им на ясни, базирани на факти резултати

> Обективна оценка на персонала чрез стандартизирани и надеждни психометрични оценки

> Възможност да разширите познанията и уменията на Вашите служители

 
Хpert-системата предлага ненадминати за индустрията точност и консистентност при набора и подбора на квалифицирани кадри.
 
Хpert e създаден по специална методология, която оценява кандидатите не само по конкретните професионални качества, от които имате нужда, но и по отношение на тяхната мотивация за работа и способност да се интегрират в организационната култура на компанията Ви. Системата се базира на тристъпков модел:
 
Can Do – установяване на настоящи знания и умения
 
Целта на този модул е оценка на професионални качества, умения и възможности. Ние се стремим да идентифицираме, изберем и използваме инструментите за оценяване, които напълно удоволетворяват бизнес нуждите на нашите клиенти. Предлагаме богат избор от отделни инструменти за оценка в различни професионални области, сред които:
 

> Административни/организационни

> Търговски

> Технически, IT

> Счетоводство и финанси

> Продажби, обслужване на клиенти, контактни центрове

> Логистика, индустриални, производствени

 
По заявка можем да създадем и индивидуални инструменти за оценка, оценяващи дали кандидатите имат необходимите познания и умения, необходими за Вашия бизнес.
 
Will Do – установяване на личната мотивация и професионално поведение на кандидатите
 
Тази част от процеса на оценяване изгражда профил на поведението, мотивацията за работа и енергията на всеки кандидат. Тя полага основите за последващо провеждане на задълбочено интервю и изграждане на индивидуални тренинг сесии. Следните параметри са обект на оценка:
 

> Надеждност, отговорност, социални умения и умения за работа с хора

> Мотивация и въвлеченост

> Изпълнение на задълженията при стресови условия

> Безопасност (за позиции в индустриалния сектор)

 
Will Fit – установяване на индивидуалните предпочитания на кандидатите в рамките на работната среда
 
Целта на този модул за оценяване е да се установи дали отделният кандидат ще се интегрира успешно в организационната култура и работната среда на Вашата компания. Нашите консултанти ще се срещнат с Вас, за да дефинират успешния организационен профил. Хpert системата автоматично съчетава профила на даден кандидат с онзи, който вие сте дефинирали. Оценяват се 12 ключови характеристики, сред които:
 

 > Дали кандидатът предпочита да работи сам или в екип

> Реакции на управленския контрол / реакция при независима работа

> Нужда от разнообразни задачи / нужда от рутина

> Способност за изпълнение на задачи с/без натиск във времето

 
Философията на Адеко за оценяване на кандидати
 
Нашият подход е резултат от основната ни цел да намираме най-добрите кадри за всеки клиент, всеки ден. В света на бизнеса конкуренцията расте с всеки изминал ден, респективно нуждата от ефективни процедури за намиране на квалифициран персонал е по-силна от всякога.
 
Ние в Адеко виждаме света ясно: успешните компании разбират, че за да задържат най-добрите, трябва да се фокусират върху развитието на техните умения и създаването на нови възможности за тях. Ето защо ние непрекъснато инвестираме в развитието на системи за Хpert оценяване.
 

Нашата собствена мрежа от стотици хиляди сътрудници е насърчена да участва в програмите за продължаващо обучение и сертификация, разработени от Adecco. Чрез Xpert Вашите сътрудници и служители имат възможността да развиват уменията си, за да отговорят на Вашите потребности с по-висока продуктивност и гъвкавост.

 

на горе на горе