Календар

<< април 2017 >>

Н П В С Ч П С
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

1. Мога ли да кандидатствам за повече от една позиция?

Адеко България дава възможност на кандидатите да кандидатстват за повече от една обявена позиция. Важно е в изпратения от тях имейл да се съдържа обновена автобиография и съответния референтен номер на позицията.

2. Вече съм кандидатствал по обяви на Адеко. Необходимо ли е да изпращам отново автобиографията си?

Желателно е ако имате интерес към нова позиция да ни изпратите обновена автобиография, за да се запознаем с последните ви проекти и начинания и да ги включим в профила ви. Не забравяйте и референтния номер на позицията, за която кандидатствате.

3. Веднъж изпратена, автобиографията ми ще бъде ли запазена и разглеждана при подбор на кандидати за други позиции?

Веднъж изпратена, автобиографията ви става част от базата данни на Адеко България, освен ако не изпратите изричен отказ от това. В случай, че специалистите отговарящи за подбора на персонал преценят, че вашият профил би бил подходящ за нова отворена позиция, ще се свържат с вас за да проверят дали проявявате интерес.

4. Кандидатствал съм по обява на Адеко - кога да очаквам обаждане от консултант?

Всички кандидатури получени в Адеко България, се разглеждат подробно от нашите специалисти по подбор на персонал и след одобрение, подходящите кандидати могат да очакват обратната връзка от 3 до 5 работни дни.

5. Имам въпроси за позиция, обявена от Адеко. Как мога да получа повече информация?

Можете да получите повече информация за позицията, към която проявявате интерес като се свържете със специалистите по подбор на персонал на посочените в обявата контакти.

6. Мога ли да дойда в офиса на Адеко и на място да получа повече информация за позицията?

Разбира се, но е препоръчително преди това да сте уговорили ден и час с консултанта, който отговаря за позицията.

7. Как протича процесът на подбор?

Процесът на подбор се определя от спецификата на позицията, за която кандидатствате. Задължителните етапи, които са включени при Адеко България са: 1) Определяне на подходящите кандидатури на база автобиография; 2) Попълване на специализирани онлайн тестове; 3) Кратко опознавателно интервю по телефона; 4) Интервю в офиса на Адеко България със специалист по подбора на персонал. Следващите етапи се определят според изискванията на клиента и от естеството на позицията.

8. След като ви изпратя автобиография ще получа ли отговор?

Ако, след преглед на автобиографията ви, сте одобрен(а) за позицията, за която кандидатствате, специалистите по подбор на персонал от Адеко България ще се свържат с вас, за да уточнят следващите стъпки. Те ще установяват връзка с вас и за всички подходящи позиции за вашия профил.

9. Колко често ще се свързвате с мен с информация за свободни позиции?

Ако след преглед на документите, които сте изпратили в Адеко България, специалистите отговарящи за подбор на персонал преценят, че вашият профил е подходящ за отворена позиция, ще установят връзка с вас.

10. Какъв процент от заплатата ми удържа Адеко за това, че работя чрез тях като посредник?

Ако сте ползвали посредническите услуги на Адеко и сте подписали трудов договор с клиент на Адеко, не дължите комисионна . Комисионната е част от партньорските отношения между Адеко и компаниите клиенти.

11. Какви са възможностите за развитие в корпоративната структура на Адеко?

Ако сте наети като постоянен служител на Адеко, възможностите за развитие са вертикални- в екипа, в който сте наети или хоризонтални -в различните отдели на компанията. Вертикалното развитие зависи от разрастването на проекта и от качество на работата ви. След една година работа на позицията, на която сте започнали в Адеко, имате възможност да кандидаствате по вътрешни обяви, които при динамичното разрастване на команията са много и интересни. Кандидатурата по вътрешна обява се разглежда с приоритет, но стъпките за подбор са същите, както при останалите кандидати.

12. Какви са възможностите за обучение в Адеко?

Адеко разполага с онлайн система за различни обучения, с учител по английски език и с отдел за обучения, който изследва и развива нуждите на служителите и възможностите на компанията за различни обучения. Всеки от по-големите проекти има обучители, които отговарят за специфичните нужди по проектите като езикови обучения, технически програми и курсове свързани с клиентската специфика.

13. Предлага ли Адеко стажове за студенти?

Адеко предлага стажове за студенти на почасово работно време, но повечето от нашите служители, които са студенти, предпочитат и успяват да съчетаят работата на пълен работен ден и редовната форма на обучение. Гъвкавостта на работното време (в зависимост от проекта) позволява на тези служители успешно да съчетаят редовно следване и работа на пълен работен ден.

14. Как мога да се подготвя за интервю с консултантите на Адеко?

Запознайте се добре с описанието на позицията, по която сте кандидатствали, както и с нашата компания. Подробна информация може да намерите на

www.adeccobulgaria.com

. Подгответе конкретни въпроси относно компанията и позицията, за която кандидатствате, за да добиете пълна представа, която да подпомогне крайното ви решение относно позицията.

15. След колко време като служител на Адеко мога да премина на трудови отношения с компанията-клиент на Адеко, за която работя?

В определени случаи наш клиент, за когото работят служители на трудови отношения с нас, има правото да ги покани да преминат на трудови отношения с него. Конкретните обстоятелства зависят от клиента и от взаимоотношенията му със съответния служител. Адеко не е фактор в избора на служителя дали да продължи трудовите си отношения с клиента, в случай, че бъде поканен.

16. Какво е временна заетост?

Услугата временна заетост, предлагана от Adecco, е нова на българския пазар. Временната заетост е базирана на нефиксирано работно време – от един работен ден до пълна месечна заетост на служителя. Тази услуга e особено подходяща за компании със сезонна работа, с пикова ангажираност в определени периоди, такива, заети с организирането на мероприятия и празненства или с пикове и спадове в производството. Компанията ни разполага с опита и използва най-добрите практики на Адеко от Европа и света.
Услугата временна заетост включва:
o    Payroll;
o    Подбор на кадри на временна заетост от собствената база данни;
o    Администриране на трудови договори;
o    Управление на персонал;
o    Осигуряване на заместник при отсъствие/напускане.

17. Защо временната заетост може да е подходящ вариант за мен?

Временната заетост е подходяща за служители с постоянна работа, които искат да предприемат допълнителни начинания, както и за тези, които искат да съвместяват обучение и работа и за хора в (пред)пенсионна възраст.

Временната заетост е добра възможност за допълнителен доход.

18. Имам постоянна работа в друга фирма. Мога ли да кандидатствам за временна заетост в Адеко?

Да, можете. Временната затост предоставя много възможности за допълнителна ангажираност и не пречи на основния трудов договор.

19. Кои са установените начини за кандидатстване за работа в Адеко?

Във всяка обява за работа е посочен предпочитания начин за кандидатстване. В най-честия случай това става чрез изпращане на CV с цитиране на референтния номер на обявата.

При кандидатстване без конкретно избрана от кандидата позиция е необходимо CV и писмо, което да посочва вашите интереси, силни страни и желания за бъдещо развитие.

20. Мога ли да кандидатствам за работа в чужбина чрез Адеко?

Ако има свободна позиция за работа в чужбина можете да кандидатствате по посочения ред.

21. Ако имам постоянна работа, но проявявам интерес към обявена от Адеко позиция, мога ли да разчитам, че кандидатурата ми се пази в тайна?

Компанията Адеко България ЕООД е регистрирана по закона за защита на личните данни и всяка кандидатура се пази в тайна при строго определени правила.

22. Има ли възможност да започна на граждански договор към Адеко?

Адеко България ЕООД не предлага възможност за работа на граждански договор. Всички служители на компанията работят и се осигуряват по трудов договор.

23. Можете ли да ми изпратите договора по пощата, за да го прегледам на спокойствие и да се свържа с вас при въпроси?

Ако получите предложение от страна на Адеко България за конкретна  позиция и го приемете, ви каним в офиса на компанията, за да подпишете договор. Получавате толкова време  да се запознаете с условията по договора, колкото ви е необходимо преди да го подпишете.

24. Има ли фирмена политика, която да определя през какъв период се увеличават заплатите?

Първоначалното възнаграждение се договаря индивидуално - или със специалиста по подбор на персонал или с мениджъра на съответния проект. Последващи промени във възнаграждението се правят на база атестация (проверка на постигнатите резултати през изминалата година) и въз основа на резултатите посочени от прекия ръководител се определя дали и каква да бъде промяната във възнаграждението.

25. Има ли шанс нов проект, за който Адеко наема служители, да не заработи?

За да приеме да управлява конкретен проект, Адеко България прави редица проучвания и оценки на пазара и на целевата аудитория. След като бъдат обработени резултатите се преценяват възможностите на компанията спрямо изискванията на проекта.  Проектът се стартира поетапно и подборът на персонал се прави постепенно, като проектът се разширява на предварително определени етапи и след постигането на ясни критерии.

26. Как мога да разбера заплащането за позицията, за която кандидатствам?

Официалното обявяване на заплащането за дадена позиция се прави на финалния етап от процеса на подбор, а именно отправянето на оферта към одобрения кандидат.

27. Има ли опция за развитие или за промяна на позицията в компанията?

Инвестицията в развитието на служителите ни е едно от постиженията, с които най-много се гордеем. Възможностите за нови позиции се обявяват първо вътрешно и кандидатите имат чудесен шанс за успех, защото познават процесите и практиките в компанията и могат да приложат знанията си за развитието на нови проекти и начинания. Повечето от ръководните постове в компанията са следствие от вътрешно-фирмени повишения.

28. Това, че съм одобрен за дадена позиция означава ли, че не мога да кандидатствам за друга свободна позиция обявена от вашата компания?

Политиката на Адеко България е да назначава мотивирани служители, които си вършат работата с удоволствие. В този смисъл, за нас не представлява проблем ако кандидатствате по друга позиция преди да сте подписали договор за позицията, която първоначално е предизвикала интереса ви. От друга страна, етапът на който сте стигнали по кандидатурата за първата позиция не се запазва и можете да пропусне шансовете си за нея.

29. Компанията покрива ли разходите ако се наложи да се преместя в друг град?

Всички кандидати предварително получават детайлна информация за условията, които се предлагат за дадена позиция. Ако клиентът не покрива разходите по преместването, кандидатът трябва да прецени дали условията по позицията го устройват.

30. Мога ли да работя на пълен работен ден ако не съм гражданин на Република България (РБ)?

Чуждестранен гражданин може да работи в РБ при условие, че отговаря на условията цитирани в Наредба за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в Република България.

31. Ако издържа успешно тестовете налага ли се да дойда до София за интервю или можем да го проведем в някой от клоновете ви в страната?

Адеко проявява гъвкавост при провеждането на интервютата. Ако сте от Варна или региона, по-удобно би било интервюто да се проведе в клона ни във Варна; не са малко случаите, при които кандидатите са интервюирани по телефона или онлайн - ако изискванията за позицията го позволяват.

32. Имате ли център за кариерна ориентация ?

Всички служители на Адеко България участващи в процеса по подбор са специалисти в областта на кариерната ориентация.

33. Можете ли да ме насочите за каква позиция бих могъл да кандидатствам ако ви изпратя автобиографията си?

Служителите отговарящи за подбора на кадри в Адеко България са специалисти в консултациите за подбор и ще ви насочат към най-подходящата за вашия профил позиция. Ако в момента няма подходяща позиция, ще се свържат с вас при първата подходяща възможност.

34. На английски или на български е по-добре да изпратя автобиографията си?

В голяма част от обявите е споменато изискването за език, на който да бъдат оформени документите, в случай че клиентът има предпочитания. Ако няма изискване, по-добре е да изпратите автобиографията си на английски език.

35. Има ли значение дали прилагам снимка когато кандидатствам?

Ако прилагането на снимка не е включено като изискване в публикуваната обява, снимката е пожелателен елемент.

36. Има ли възрастови ограничения при кандидатстване в Адеко?

В Адеко България могат да започнат работа пълнолетни лица, навършили 18 години и лица, непоставени под запрещение.

37. Проблем ли е ако се обадя след няколко дни да попитам какъв е статусът на кандидатурата ми?

Консултантите на Адеко България винаги са на разположение на кандидатите за въпроси относно тяхната кандидатура.

38. Ако не ми се обадите до 2 седмици означава ли, че не съм одобрен за позицията?

По време на интервюто се определя ориентировъчен период, в рамките на който кандидатът трябва да получи обратна връзка. Ако не сме се свързали с вас в периода, в който вие очаквате, потърсете обратна връзка като се свържете с консултанта, с когото сте провели интервю или телефонен разговор.

39. Мога ли да очаквам обратна връзка от ваша страна независимо дали е положителна или отрицателна?

Служителите на Адеко България, които участват в процеса на подбор правят всичко възможно да дават обратна връзка на кандидатите, независимо дали са одобрени за позицията, за която са кандидатствали или не. Ако не сме се свързали с вас в период, който вие очаквате, потърсете обратна връзка като се свържете с консултанта, с който сте провели интервю или телефонен разговор.

40. Всички обяви за свободни работни места ли се публикуват на сайта на Адеко?

Всички обяви за работа се публикуват и обновяват на сайта на Адеко България:

http://www.adeccobulgaria.com/

.

41. Колко месеца трае изпитателният срок?

Изпитателният срок се определя в зависимост от профила на позицията, за която е нает служителя. Според българското законодателство минималният изпитателен срок е по договаряне между двете страни, а максималният срок е шест месеца.

42. След изтичането на изпитателният срок дължа ли предизвестие ако реша да напускам?

Служителите на Адеко България дължат предизвестие ако решат да напуснат както по време на изпитателния срок, така и след изтичането му. Условията по предизвестието се договарят между служителя и компанията работодател.

43. Компанията предлага ли допълнително здравно осигуряване?

Адеко България предоставя на своите служители възможност за допълнително доброволно здравно осигуряване. Всеки служител, който има непрекъснат последователен стаж от 6 месеца в компанията, има възможност да се възползва от следните медицински услуги:


·    Извънболнична медицинска помощ;


·    Болнична медицинска помощ;


·    Възстановяване на разходи


След прекарани шест месеца в компaнията, всеки служител получава персонална здравноосигурителна карта, с помощта на която може да се идентифицира пред здравните заведения.


на горе на горе