Adecco


Решения, свързани с човешките ресурси

Услугата „HR Consulting Services” представлява професионален наръчник с инструменти в областта на човешките ресурси, комбинация от специализирани знания и умения, съсредоточени върху предоставянето на успешни решения за преодоляване на предизвикатества при управлението на човешките ресурси.  Други ключови области на специализация са изготвяне маркетинг стратегии при подбор на персонал, развитие на организационната дейност, аутсорсинг на процеса за подбор на персонал и оказване на съдействие за намиране на нова работа при съкращения (аутплейсмънт). 

Ние се стремим да разгърнем максималния потенциал на вашите човешки ресурси

Adecco България предоставя уникална експертиза в областта на маркетинга и комуникациите, която позволява на клиента :

  • Да проучи възможности за ново пазарно позициониране в България
  • Да развие маркетинг стратегии за подбор на персонал и да засили възможността да привлече потенциални кандидати от целевата група.
  • Да прецени подхода към предварителната селекция и управление на кандидатите, преди въвеждането на вътрешнофирмени обучителни програми.

Процесът на проучване позволява на клиента да анализира настоящите процеси за подбор на персонал с помощта на стратегически маркетинг подход. След което, чрез съвместната работа с вътрешни екипи, клиентът определя и стратегически позиционира нова насока на подбора, в съответствие с комуникационните цели на организацията като се стреми: 

  • Да изгради имидж във връзка с новото позициониране.
  • Да изготви ефективна кампания за подбор на персонал, която да достигне до целевата група.

Области на решенията свързани с човешките ресурси

на горе на горе