Дългосрочни временни назначения

  • Имате ли проекти, които не отразяват основната дейност на вашата компания, а се очертава да се проточат във времето?
  • Налага ли се да намалите броя на персонала, за да постигнете целите на фирмата?
  • Намирате ли се в етап на ненаемане на персонал, но в същото време имате нужда от допълнителни ресурси да извършват определен тип работа? 
  • Имате ли съмнения колко дълго ще развивате дейност в даден сектор?

Ако отговороът е „да” на поне един от горепосочените въпроси, решението на вашите проблеми е дългосрочното назначаване на временен персонал.   За да получите повече информация и оферта, моля да се свържете с най-близкия офис на Adecco.

на горе на горе