Масов подбор на персонал

Какво е масов подбор на персонал?

Основното компетентно преимущество на Adecco е в способността ни да запълваме множество позиции в различни сектори ежедневно и с правилния подбор на кандидати. Независимо дали е решение в ИТ областта, телекомуникациите, индустрията, административна дейност или общ подбор на персонал, Аdecco има възможност да поеме всякакъв тип предизвикателство.

Нашият център за оценка и развитие на таланта е само едно от възможните решения за посрещане на нарастващата нужда на нашите клиенти от квалифицирани и талантливи кандидати, в големи обеми и кратки срокове. В повечето случаи става въпрос за центрове за обслужване на клиенти с особено големи екипи, които компенсират движението на персонал чрез постоянен подбор, или при стартиране на нова услуга, за която са необходими профилирани служители, за да допринесат за успешното развитие на  услугата.

Специално за клиентите, които имат Кол-центрове, се налага запълване на голям брой позиции, обикновено в много кратки срокове. Например, Adecco България подбра повече от 500 постоянни и временни служители за нашите клиенти и за управление на проекти през 2008 година. Това е добър пример за масов подбор на персонал.

Как извършваме подбора?

Ние, в Adecco, сме се специализирали да се справяме с подобен тип предизвикателстваи успешно организираме нашите служители и ресурси, за да постигнем целите на клиентите.  Програмите, по които Adecco работи са разработени така, че да осигурят управление на обем, качество и задържане на персонал.  Нашата цел е непрекъснато да надхвърляме очакванията на клиента като предлагаме иновативни решения за подбор на персонал и така помагаме на клиентите да се съсредоточат върху тяхната основна дейност. 

Масовият подбор на персонал е вероятно най-сложната форма на подбор. Един от най-важните елементи, които осигуряват изпълнение в поставените крайни срокове, е публикуване на обяви в стратегически медии с цел демонстриране текущите нужди от кандидати.

Подборът на персонал в Adecco е постоянен процес, не еднократно събитие.  Нашата прецизна методология ни помага да се придържаме към обещаното на клиентите качество. Нашите екипи от консултантни разбират подбора на персонал като основна функция и тази фокусираност е важен фактор за успеха, както на Adecco, така и на нашите клиенти.

Adecco - Services - Process Management

Разбиране на изискванията на клиента е една от най-важните точки във всяка бизнес сфера и особено в сферата на предоставяне на решения за подбор на персонал. Развитието и разрастването на Adecco до голяма степен се дължи на разбиране и предугаждане на нуждите свързани с човешките ресурси на нашите клиенти.  Adecco съчетава знанията, придобити от срещите с клиета, с нашите екипи от консултанти, кандидатите ни и пазарните тенденции, за да изгради база от данни за необходимите таланти и наличността на тези таланти на пазара. 

Програмите за подбор на Adecco са разработени така, че да привличат желания набор от таланти, квалификации и достатъчен обем кандидати, за да посрещнем нуждите на клиентите.  Нашите програми за подбор използват разнообразни източници, за да привлекат кандидати.  Долуизброените включват само някои от източницитете:

  • Подбор чрез интернет – www.adeccobulgaria.com (този сайт) и някои водещи сайтове с обяви за работа привличат огромен набор от кандидати.
  • Референтни програми – Над 50 процента от работната сила достига до нас чрез нашата мрежа от референти.
  • Дни на кариерата – Adecco има възможност да селектира и интервюира голям набор от кандидати в кратки срокове.
  • Учебни заведения – местни колежи, университети, центрове за обучение и професионални организации ни свързват с активни потенциални кандидати. 

Инструменти и източници

Ние разбираме, че компаниите имат различни пикови периоди, в които техните служители трябва да работят денонощно, за да приключат успешно предприетите инициативи.  Имайки предвид това, ние сме предвидили персонал, който има готовност да посрещне тези непрекъсното променящи се изисквания.  Тъй като масовият подбор на персонал е продължителен процес, ние предлагаме гъвкавост и готовност да постигнем необходимите обеми от работна сила. 

Системата за онлайн тестване Xpert® е основен инструмент на Adecco, който се е превърнал в безценно средство за постигане на успех при такъв вид масов подбор.  Възможността да изпращаме тестове чрез е-мейл до голям брой потенциални кандидати е, както средство за предварителна селекция, така и начин за по-ефективно изпълнение на нашите ежедневни задължения. 

Комбинацията от разнообразни методи за подбор привлича много кандидати и СV-та и нашата система за онлайн тестване  „ Xpert®” ни позволява да тестваме голям брой от тези кандидати наведнъж в удобно за тях време пред собствените им компютри.  Така успяваме да селектираме и да се срещнем с повече кандидати, да проведем повече тестове и да увеличим шансовете за успешно запълване на позиции при масов подбор.  

Успешно използваме центрове за оценка на таланти в случаи на рязко увеличение на броя проекти за управление, , както и за да помогнем на нашите клиенти да стартират услуги, изискващи набирането на големи екипи в кратки срокове.

Успешно завършен проект / Пример: 

Ние, в Adecco България, сме организирали центрове за оценка на таланти в много случаи, както за запълване на вътрешни позиции, така и за наши клиенти.  Винаги сме се стремили работата в центровете да е възможно най-непринудена, но същевременно обективна така, че да подберем най-добрите кандидати въз основа на предварително уточнени критерии и преценката на различни участници.  Нашата компания има налични ресурси за провеждане на центрове за оценка на таланти и собствено ноу-хау за избор на подход към специфичните изисквания за различните позиции или нужди на клиента.  

Най-важният актив на Adecco са хората. Целта на организирането на център за оценка на таланти е не само да ни помогне да разберем дали кандидатите са подходящи за дадена позиция, но и за да дадем максимално много информация на потенциалните служители за естеството на работата и  особеностите на корпоративната култура така, че те сами да преценят дали това е подходящо място за работа за тях.  В тази връзка поставяме кандидатите в различни роли, групови задачи, специфични работни ситуации, подлагаме ги на тестове за владеене на език и технологии и провеждаме индивидуално интервю с кандидатите, за да преценим техните лични умения, професионални знания, способност за работа в екип, способност да се справят със стресови ситуации и т.н. 

В края на провеждането на всеки център за оценка на таланти, коментарите, които получаваме от кандидатите са, че това със сигурност е най-забавният, обогатяващ и информативен процес на подбор, в който са участвали. В този случай се намалява до минимум времето на изчакване от страна на кандидатите, съкращава се процесът на селекция и крайните резултати са отлични, както за подходящите кандидати, така и за работодателя.  Това е един от начините, по който помагаме на нашите кандидати и клиенти да получат „по-добра работа, по-добър живот”.  

на горе на горе