Get Adobe Flash player

Развитие на организационните процеси

Lee Hecht Harrison (LHH) е компания от групата на Адеко (Adecco Group), която предоставя консултантски услуги в областта на развитието на човешкия капитал.

Lee Hecht Harrison (LHH) има 270 офиса в 56 страни, и повече от 200 000 служители. През последните 35 години Lee Hecht Harrison е световен лидер при развиването на таланти, който свързва хора с работни места и подпомага личностите да усъвършенстват представянето си, което се отразява в повишени рентабилност и постъпления на компаниите.

Ние обслужваме фирми, подложени на нарастващо напрежение по отношение на техните бизнес резултати, предизвикано от демографските промени, изискванията за производителност и промениящите се изисквания на глобалня бизнес. Много от тези компании се опитват да отговорят на този натиск като инвестират в техните служители, в насочване и пренасочване на техните ресурси, в разширяване на техните пазари и намаляване на разходите.

Но в това им начинание те често са изправени пред предизвикателства и пречки за постигането на тези цели, включително нуждата да ангажират и задържат хората си, да развият техните лидерски умения, да осигурят кариерното им развитие и да помогнат на техните мениджъри да станат ефективни, проaктивни наставници на служителите си.

Някои от преимуществата, които нашите клиенти казват, че са получили от отношенията си с Lee Hecht Harrison включват: несравним иновативен подход към ръководенето и целия цикъл на служебен живот, персонализирани решения, специално пригодени към изискванията на клиента и постоянен ангажимент да превърнем в приоритет познаването на бизнеса на клиента.

LHH предоставя 4 групи услуги:

> Развитие на лидерски умения: Развитие на лидерски умения, развитие на топ мениджмънта

> Развитие на кариерата: Идентифициране и задържане на критични таланти

> Управление на промяната: Увеличаване на производителността в компанията чрез въвеждане на промени

> Преструктуриране и кариерно консултиране: Помощ при преструктуриране на компании

 

на горе на горе