Пейрол /Труд и работна заплата (ТРЗ)

Какво е ТРЗ?

Управление на работната сила по отношение назначаването на работа включващо всички юридически, финансови и други задачи, свързани с администрацията на трудови договори, включително изплащане на работни заплати, ваучери за храна, медицински абонаментни програми, признати разходи за транспорт и други.

Какво включва процеса на пейрол/управление на ТРЗ?

 • Среща между Аdecco и настоящия работодател
 • Прехвърляне на необходимите данни за сключване на трудов договор
 • Прекратяване на трудовите взаимоотношения с настоящия работодател
 • Изготвяне на новите трудови споразумения
 • Подписване на трудовите споразумения
 • Прехвърляне на движимо имущество
 • Прехвърляне на бонус пакети
 • Кратко въведение в работата

Каква методология използва Adecco?

 • Назначава мениджър по проекта, който отговаря за координацията и организацията на целия проект 
 • Подробен план за изпълнение 
 • Редовни срещи с представители на всички страни
 • Гъвкав и бърз процес на взимане на решения
 • Стриктен контрол на изпълнението на срокове
 • Отговорност за управление на риска и въвеждане на план за смекчаване на неблагоприятни влияния

За да получите повече информация и оферта, моля да се свържете с най-близкия офис на Adecco.

на горе на горе