Adecco - Services - Process Management

Управление на проекти

Adecco България предлага компетентно управление на ИТ, бизнес и проекти свързани с човешките ресурси. 

Изградили сме нашия процес на аутсорсинг така, че да съответства на нашите основни компетенции в областта на човешките ресурси, консултациите и управлението на проекти.

Нашият процес на аутсорсинг

Adecco предоставя консултантски услуги по цялата линия в управлението на процеси описана по-долу:

Adecco - Services - Process Management

Управление на ИТ проекти

Adecco започна да развива дейност в България през 2005 г. под името „Ajilon Consulting” и като основен партньор на Hewlett Packard (HP) при създаването на техния център за глобални решения в България.  
Имаме опит в управлението на проекти в областта на ИТ Процесите, където предоставяме  24x7 поддръжка на сървъри и приложения на три експертни нива: системни администратори, старши системни администратори и задълбочена техническа поддръжка.  Някои от технологиите, които поддържаме са Storage, Windows, UNIX, Mainframe, Database, Exchange, Lotus Notes и други. Предоставената услуга е на английски и немски език. 

Adecco има богат опит с предоставяне поддръжка за крайни клиенти. Глобалният център за услуги, който обслужва клиенти на НР, наброява приблизително 200 човека, оперира денонощно седем дни в седмицата и предоставя първо и второ ниво поддръжка за крайни клиенти на следните езици: английски, немски, френски, испански, италиански, руски и унгарски.

В България Adecco предоставя също ИТ поддръжка за крайни клиенти на Adecco във Великобритания.  Тези услуги включват обслужване на английски език в работното време във Великобритания на първо и второ ниво, както и IMAC услуга.

Управление на бизнес процеси

Adecco има богат опит с аутсорсинг на бек-офис процеси, включително:

  • Бизнес администрация
  • Финанси и Счетоводство
  • Събиране на вземания
  • Администриране на човешките ресурси

Ръководим проект за управление на бизнес процесите на Adecco UK, като услугите включват предоставяне на съдействие във всички сфери, изброени по-горе, на английски език в рамките на работното време във Великобритания.

Управление на проекти, свързани с човешките ресурси

Adecco има опит в консултиране на бизнес проекти, свързани с човешките ресурси. Нашите консултанти могат да помогнат:

  • За изграждането на временен отдел Човешки ресурси
  • Проектиране на бизнес процеси
  • Реорганизиране на бизнес процесите
  • Управление на изпълнението  
  • Кариерно развитие

 

на горе на горе