Аутсорсинг на подбора на персонал

Какво представлява аутсорсинга на подбора на персонал (АПП)?

  • Дългосрочен договор за обслужване (3-5 години)
  • Обвързващо партньорство – ние се интегрираме в процесите, свързани с управление на човешките ресурси на клиента
  • Отговорност за изпълнението чрез подписване на Споразумения за ниво на услугите - Service Level Agreements (SLAs)
  • Ексклузивитет при подбора за позиции, описани в обхвата на договора
  • По-ниска обща цена за клиента при назначаване на кандидат и по-ниски разходи за обслужване за нас, поради ексклузивния статут
  • 100% собственост върху кандидата от страна на клиента 
  • Непрестанно подобряване на процеса и 100%-ова прозрачност, отчетност и анализ

Adecco

Ключови точки за всеки АПП проект

За да повече информация  получите и оферта, моля да се свържете с най-близкия офис на Adecco. 

на горе на горе