Краткосрочни временни назначения

Наемането на персонал е едно от най-големите пера от оперативните разходи. Крайният резултат зависи от вашата способност да управлявате ефективно разходите за труд и персонал.  Какво се случва при свръхнатовареност на работния процес, като при непредвидени поръчки, кратки срокове и сезонно предопределени пикове?  Фирмите, които назначават твърде много персонал на постоянни договори при свръхнатовареност, ще извършват дейността си с по-ниска ефективност, когато натовареността намалее до нормални граници, което води до по-високи разходи за труд, увеличени разходи за производство и по-ниски печалби. 

Ако имате нужда от временни служители в производството или други аспекти на дейността си, Adecco е правилният партньор за вас. За да получите повече информация и конкретна оферта, моля да се свържете с най-близкия офис на Adecco.

на горе на горе