Специализирани профили

Услугите на Adecco за подбор на дългосрочно нает персонал и предварителна селекция ви предлагат най-продуктивния начин за откриване на таланти в България.

Качеството е движеща сила за Adecco.

Консултантите на Adecco България, които намират кандидати за постоянни назначения , са изцяло посветени на търсенето на подходящите кандидати за вашите нужди. 

Нашият стремеж към високо качество влияе върху всяко наше решение – от избора на хората до процесите и технологиите – и ни позволява да изпълним всяко обещание и краен срок. Ние обслужваме нашите клиенти при условия на строга поверителност.  Интегрирали сме критерии за качество във всеки един аспект от нашата дейност и следваме високи стандарти на работа при удовлетворяване нуждите на нашите клиенти от постоянен персонал в условия на силно конкурентна пазарна среда.

Профил на компанията и кандидатите

Всяка роля, за която подбираме кандидати, изисква различен набор от умения и личностни характеристики.  Консултантите на Adecco, които намират кандидати за постоянен персонал, се стремят да разберат изцяло изискванията за дадената позиция.  При среща с клиента успяваме да направим цялостна преценка на фирмената култура.   Времето, което нашите консултанти отделят, за да разберат точните изисквания за позицията и фирмената култура, намалява съотношението на проведени интервюта спрямо назначени кандидати. 

Adecco разполага с със съществена база от кандидати

AВ качеството си на най-голямата международна организация за решения в областта на подбор на персонал и консултации свързани с човешките ресурси, Adecco е сред най-активните и динамични фирми за подбор на постоянен персонал.  Нашите офиси са свързани в международна база от данни, която ни позволява да търсим кандидати в реално време. Търсенето на кандидати със специфичен набор от умения в международна база от данни, ви позволява да се възползвате от по-бърз, по-обширен и по-продуктивен метод на търсене. 

Всеки финалист се подлага на тестове и предварително отсяване

Предварителното отсяване на кандидати преди назначаване играе главна роля за нашия висок процент на успеваемост при подбора на постоянен персонал.   Нашата система за професионална оценка на качества и умения -  Xpert® Skills Proficiency Evaluation System се състои от три обособени части:  „Мога”, „Ще” и „Тест на съответствията”. Системата съчетава уеб-базирани, писмени и практически оценки в интегрирано приложение, което ни осигурява цялата необходима информация, за да съпоставим уменията, начина на мислене и предпочитанията на кандидата с нуждите на клиента. 

Услугите на Adecco за предварителна селекция осигуряват високо квалифицирани кандидати

Процесът на предварителна селекция и отсяване включва времеемка, но важна поредица от стъпки: преглеждане на резюмета, провеждане на телефонни интервюта, оценка, срещи лице в лице и проверка на референции.   Нашите консултанти търсят кандидати за дългосрочен ангажимент, които не само да са подходящи за позицията, но и могат да се интегрират в компанията.  Представяме само най-добрите кандидати на нашите клиенти. 

 

на горе на горе