Adecco

Временна заетост

Набиране на персонал на временна заетост – Услугите на Adecco за набор на персонал за временни позиции са ненадминати по отношение на ефекта върху крайния резултат за вашата фирма. 

Защо да използвате услуги за набиране на временна заетост и на временни договори?

Приблизително 75% от всички оперативни разходи свързани с човешките ресурси произтичат от търсенето, набирането, движението, поощренията и честите отсъствия на персонал.  Adecco предоставя решения за подбор и наемане на временен персонал, както и други гъвкави форми на наемане, като използваме пет начина да намалите разходите и да оптимизирате възвръщаемостта на инвестициите си в човешките ресурси. 

 • Намаляване на разходите от чести отсъствия на персонал – клиентите ни заплащат само за работата, извършена от временните служители на Аdecco.
 • Намаляване на разходите от движението и набирането на персонал - Adecco управлява всички действия, свързани с набирането и движението на персонал.
 • Наемане на персонал "според нуждите" - Клиентите наемат временен персонал по време на пикови периоди за тяхната дейност, като така елиминират високите разходи за възнаграждение на труд по време на ненатоварените периоди.  
 • Намаляване разходите за работа в извънработно време - Клиентите могат да намалят разходите за работа в извънработно време и да продължат извършване на дейност в натоварени моменти като наемат още временни служители за по-малък брой часове и/или по време на по-натоварените часове.
 • Намаляване разходите за обучение на персонал - Adecco провежда тестове за установяване знанията, уменията и личностните характеристики на кандидатите чрез уеб-базирана система „Xpert” и предлага специфични за позицията обучения, които се отразяват положително върху крайния резултат за клиента. 

Какво е временна заетост?

Adecco наема служители на договор и ги назначава да работят като част от работния колектив на клиента за определен период от време.  Ние поддържаме взаимоотношенията между работодател и служител и ние поемаме отговорностите и задълженията на работодателя по време на заетостта.   Подписва се бизнес споразумение с клиента, което включва такса за обслужване и съдържа гаранционен период като застраховка за клиента.

Назначаване на временен персонал с възможност за преминаване на постоянен договор

Когато клиентът уведоми Adecco, че временен служител може да бъде назначен на постоянен договор  в тяхната компания, споразумението за този тип услуга се базира на комбинация от продължителността на временното назначение и такса за назначаване на постоянен договор. 

Adecco надхвърля вашите очаквания преди, по време и след всяко назначение с цел  осигуряване на успешно сътрудничество между клиент и кандидат.

Вярваме, че услугите на Adecco за назначаване на временен персонал, определят стандарта за предлагане на услугата в България.  Търсенето на кандидати може да е дълъг процес и да варира по сложност и обхват.  Въз основа на очакванията и зададените от клиента спецификации, агенциите за подбор на персонал трябва да извършват следните стъпки: 

 • Да организират среща с мениджъри ”Човешки ресурси” и преките ръководители с цел разбиране на нуждите от наемане на специалисти.
 • Да проведат обширно проучване и изграждане на контакти.
 • Да публикуват обяви в печатните и онлайн медиите.
 • Да извършват оценка и да проведат интервюта с потенциални кандидати.
 • Да извършват профилиране на кандидатите, за да определят правилно допирните точки между кандидата и компанията.
 • Да извършват преговори от името на клиентите и кандидатите.
 • Да подготвят и напътстват кандидатите.
 • Да организират интервюта и да подготвят клиентите и кандидатите за тях.
 • Да проверят референциите на кандидатите и, в случай на нужда, тяхната кредитна история.
 • Да осигурят последващо проследяване работата на назначен кандидат.
   

Adecco България е специалист в предлагането на временни решения за работа по проекти, за краткосрочни назначения, дългосрочни назначения и консултации в областта на човешките ресурси.

на горе на горе