Testing & Training

 

Обучения

Adecco България вярва, че ефективното обучение и развитие носи ползи на хората и компаниите, което в крайна сметка води до постигане на целите.
 

Тези ползи включват:

 • По-високи стандарти на изпълнение на работата
 • По-голямо разбиране и и по-добра оценка на факторите, които влияят на изпълнението
 • Споделяне на знания и разпространение на добри практики
 • Ефективно управление и въвеждане на промени
 • Окуражаване на екипната работа
 • Повишаване мотивацията и удовлетвореността от работата
   

Adecco България се стреми да осигури:

 • Постигане на поставените цели на клиентите
 • Разбиране от страна на всеки участник в обучението какво включва неговата или нейната роля
 • Развитието на всеки участник с цел постигане на индивидуалните цели в работата
 • Окуражаване на всеки участник да развива своя потенциал, както в личен, така и в професионален план


Нашето портфолио от обучителни програми включва курсове в следните направления:

> бизнес умения
> технически умения
> тимбилдинг


Свържете се
с най-близкия офис до вас, за да научите повече за нашите водещи програми и обучения.

 

на горе на горе