Добавено на 1 week ago

Търговски представител – Варна, Бургас, Добрич и област Шумен

Населено мястоOblast Varna, Varna, Bulgaria PP Adecco

ПозицияManager

Дата2019-08-08

КатегорияSales and Retail
Търговски представител – Варна, Бургас, Добрич и област Шумен


Adecco е една от компаниите в листата на Global Fortune 500 и е световния лидер в предлагането на услуги в областта на човешките ресурси. Adecco Group свързва над 500,000 сътрудници с клиенти всеки ден чрез своята мрежа с над 6,600 офиси посредством 34,000 служители, в повече от 60 страни и територии по света.
 
От името на наш клиент, голяма международна компания, с тривековни традиции в сферата на хранителната промишленост и най-големият преработвател на пшеница на Балканите, търсим да назначим:

Търговски представител – Варна, Бургас, Добрич и област Шумен
Отговорности:

• Представяне, популяризиране и продажба на продукти и услуги, пред съществуващи и потенциални клиенти;
• Извършване на разходно-приходен анализ и оценка на нуждите за съществуващи и потенциални клиенти;
• Създаване, развитие и поддържане на положителни отношения между бизнеса и клиентите;
• Предприемане на адекватни действия за бързо разрешаване на евентуални проблеми и оплаквания от страна на клиентите,;
• Постигане на съгласувани цели и резултати от продажбите в рамките на установения годишен план;
• Анализ на потенциала на територията / пазара, проследяване на продажбите и изработване на доклади за състоянието;
• Управление на доставките чрез доклади за нуждите, проблемите и интересите на клиентите, конкурентните дейности и потенциала за нови продукти и услуги;
• Следене най-добрите практики и промоционалните тенденции;
• Пътувания за срещи с купувачи и висшия мениджмънт в корпоративните локации, както и посещаване на обектите на завода, когато е необходимо;
• Придобиване на задълбочени познания за всички локации на клиентите и продуктите, които те произвеждат, за да препоръчва използването на най-доброто брашно;
• Участие в търговски изложения, конвенции и конференции, когато е необходимо да се популяризират продуктите на компанията, и за срещи с настоящи и потенциални клиенти;
• Да предоставя информация за ценообразуване, пазарна информация и алтернативи за управление на риска;
• Да представя доклади за дейността и постигнатите резултати, седмични доклади за напредъка и месечни, тримесечни и годишни аналитични доклади за акаунта;
• Да следи и управлява кредитните линии на клиентите в рамките на установени граници.
Изисквания:

• Придобита степен бакалавър / магистър;
• Задължителен предишен опит в продажбите на брашно в мелничарската промишленост, минимум 2 години; 
• Опит в производството на хлебни изделия се счита за предимство;
• Готовност за чести пътувания на територията на Бургас, Варна, Добрич и област Шумен;
• Свободното владеене на английски / гръцки език се счита за предимство;
• Работа с MS Office;
• Добра вербална и писмена комуникация; Основни познания по математика и счетоводство; Обслужване на клиенти; Добри преговорни и презентационни умения; Увереност; Целенасоченост; Мотивация за продажби; Самостоятелност и инициативност.
Компанията предлага:

• Мотивиращо възнаграждение;
• Мобилен телефон;
• Фирмен автомобил за лично ползване (след работно време);
• Месечен бонус въз основа KPΙs. 
Ако отговаряте на изискванията, а описанието на позицията провокира интерес у вас - не пропускайте възможността да кандидатствате още днес!
 
Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор. Лиценз от Националната Агенция по Заетостта N=1814/8.12.2014.