Добавено на 7 months ago

Специалист Митническо и търговско обслужване

Населено мястоOblast Varna, Varna, Bulgaria PP Adecco

ПозицияSpecialist

Дата2019-11-20

КатегорияTransportation and Logistics
Специалист Митническо и търговско обслужване


Adecco е една от компаниите в листата на Global Fortune 500 и е световния лидер в предлагането на услуги в областта на човешките ресурси. Adecco Group свързва над 500,000 сътрудници с клиенти всеки ден чрез своята мрежа с над 6,600 офиси посредством 34,000 служители, в повече от 60 страни и територии по света.
От името на нашия доверен клиент, „Агрополихим“ АД, който е водещ производител на азотни торове в Югоизточна Европа и лидер в производството на фосфорни торове на Балканския полуостров, търсим да назначим опитен кандидат на позиция
Специалист Митническо и търговско обслужване
Резюме на длъжността:
Изпълнява и контролира дейността по логистично и административно обслужване на транзакциите на „Търговски отдел“ и отдел „Доставки“ тясно вързани с внос и/или експорт на територия на страната съобразно приложимите закони, режими и подзаконови нормативни актове.
 • Получава и анализира информацията за стоките и товарите, подлежащи на митнически операции;
 • Осигурява компетентна консултация на колегите от свързаните отдели в компанията, като предлага оптимални решения по отношение на митническите режими, свързаните с тях документи и допълнителните действия свързани с въвеждането на стока/услуга на територията на страната и/или ЕС;
 • Подготвя, съобразно нормативните изисквания, всички необходими документи и информация и ги представя в срок пред митническите учреждения;
 • Проследява изпълнение на логистични операции с контейнеризирани/насипни/опаковани товари в определените места за митническа обработка;
 • Съгласува с клиента/доставчика последващото оформяне на стоките и координира с другите отдели в компанията изпълнението на договорените стъпки и условия;
 • Поддържа актуална информация за клиенти и сделки в информационните системи на дружеството.

Изисквания към кандидатите:
 • Висше икономическо образование, квалификационна степен „магистър“ е предимство;
 • Отлични компютърни умения – MS Office;
 • Работа със SAP - предимство;
 • Владеене на чужди езици: Английски език – отлично владеене писмено и    говоримо, владеенето на Румънски език се счита за предимство;
 • Опит на същата или сходна позиция– три години;
 • Свидетелство за управление на МПС – кат. В;
 • Мотивация за кариерно и личностно развитие, добра комуникативност, съобразителност и умения за работа в екип.

Компанията предлага:

• Постоянен трудов договор с брутно месечно възнаграждение 2 200 лв, допълнително заплащане на извънреден труд, допълнителни социални придобивки;
• Отлична техническа обезпеченост на работното място;
• Работа в екип в рамките на ясна структура на отговорностите.
Ако желаете да станете част от нашия екип, изпратете ни следните документи:

• Автобиография;
• Копие от диплом за завършено образование;
• Други документи, които бихте искали да бъдат взети под внимание.
Ако отговаряте на всички изисквания и сте заинтересовани в нашето предложение, не се колебайте да кандидатствате още днес!
Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор. Лиценз от Националната Агенция по Заетостта N=1814/8.12.2014.