Добавено на 4 months ago

Отговорник подвижен ЖП състав и железопътна инфраструктура

Населено мястоOblast Varna, Varna, Bulgaria PP Adecco

ПозицияSpecialist

Дата2020-02-19

КатегорияEngineering and Technical
Отговорник подвижен ЖП състав и железопътна инфраструктура


Adecco е една от компаниите в листата на Global Fortune 500 и е световния лидер в предлагането на услуги в областта на човешките ресурси. Adecco Group свързва над 500,000 сътрудници с клиенти всеки ден чрез своята мрежа с над 6,600 офиси посредством 34,000 служители, в повече от 60 страни и територии по света.
От името на нашия доверен клиент, „Агрополихим“ АД, който е водещ производител на азотни торове в Югоизточна Европа и лидер в производството на фосфорни торове на Балканския полуостров, търсим да назначим опитен кандидат на позиция
                         Отговорник подвижен ЖП състав и железопътна инфраструктура
Задължения и отговорности: 

• Планира, организира и контролира дейностите по поддръжка и ремонт на железния път, стрелките и съоръженията в техническо отношение;
• Прави периодични проверки на пътя и всички процеси по текущо поддържане, преустройство или възстановяване на железния път;
• Отговаря за поддръжката на железния път и стрелките в план и профил съгласно Наредба № 58; 
• Отговаря за поддръжката на съоръженията в ефективно и безопасно експлоатационно състояние;
• Координира и следи изпълнението на сключени договори; 
• Измерва/организира замервания на железния път и съоръженията по него;
• Предприема незабавни мерки за отстраняване на възникнали повреди и неизправности по съоръженията на железния път, нарушаващи нормалната работа и безопасността на пътя и устройствата;
• Води техническа отчетност за резултатите от проверките и замерванията по „план и профил“ на железния път;
• Организира и участва в периодични прегледи, съвместно с представители на НК “ЖИ“ на железния път и съоръженията в поверения му участък;
• Контролира, отговаря и изисква спазването на правилата за безопасност, съгласно националното законодателство и вътрешнофирмените норми и правила;
• Следи изправността на вагоните, които се товарят / разтоварват на територията на завода – спирачки, врати, клапи;
• При констатиране на повреди на вагоните, собственост на компанията, отговаря за осигуряването на ремонт;
• Приема работата на външните изпълнители;
• Отговаря за поддържане на регистрацията на вагоните и локомотивите, собственост на фирмата;
• При констатиране на повреди на вагони, собственост на други компании, уведомява своевременно изпращача на вагоните;
• Следи за наличието на валидни застраховки на вагоните и локомотивите, собственост на фирмата;
• Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с правомощията и квалификацията му;
• Познава основните нормативни документи.
Изисквания към кандидатите:

• Завършено висше образование – специалност Железопътна техника; 
• Минимум 5 години опит на подобна позиция;
• Мотивирана и отговорна личност;
• Умения за вземане на самостоятелни решения;
Компанията предлага:

• Възможност да се присъедините към екипа на една от най-големите компании в България;
• Атрактивно заплащане;
• Допълнителни социални придобивки – ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване, безплатен транспорт.
Ако желаете да станете част от нашия екип, изпратете ни следните документи:

• Автобиография;
• Копие от диплом за завършено образование;
• Други документи, които бихте искали да бъдат взети под внимание.
Ако отговаряте на всички изисквания и сте заинтересовани в нашето предложение, не се колебайте да кандидатствате още днес!
Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор. Лиценз от Националната Агенция по Заетостта N=1814/8.12.2014.
 

Последно преглеждани позиции