Добавено на 7 months ago

IT Project Manager

Населено мястоSofia grad, Sofia, Bulgaria PP Adecco

ПозицияSpecialist

Дата2019-11-19

КатегорияIT and Telecommunications
IT Project ManagerЗа наш клиент - водеща финансова институция, част от международна група, която е в процес на дигитална трансформация, търсим да назначим:
Ръководител проекти „Информационна трансформация“
Вашата работа ще включва:
- Ръководи цялостния процес по иницииране и реализацията на проекти в Банка ДСК.
- Следи за навременното изпълнение на задачите по проекти, както свежда до знанието на ръководството в случай на изместване на планираните срокове.
- Отговаря за планирането на ресурсите и бюджетите.
- Управлява хора и ресурсите, заделени за проекта.
- Отговаря за комуникацията с външни и вътрешни доставчици и заявителите.
- Отговаря за качеството на документацията на проекта – изясняване на бизнес и функционални спецификации и др.
- Участва в дейностите по анализ на бизнес изисквания за осигуряване на необходимата функционалност.
- Следи за изпълнението на задачите, поръчките и плащанията по проектите.
- Подготвя различни видове докладни, заповеди и отчети свързани с различните елементи на проекта.
Кандидатът за нас притежава:
- Образование – висше (техническо или икономическо);
- Отлично владеене на английски език;
- Отлични комуникационни умения;
- Опит в управление на ИТ проекти;
- Добро практическо познаване на ИТ процеси, методологии за управление на ИТ проекти. Участие в професионални обучения за ръководене на проекти ще се счита за предимство;
- Умения за управление работа и управление на екипи;
- Умения за справяне с проблеми и управление на времето;
- Умения за работа под напрежение;
- Професионален опит: предимство е трудов стаж в ИКТ сферата, включително анализ, тестване и разработка на функционалности като част от целия жизнен цикъл на процеса по разработване на нови продукти и услуги;
- Компютърна грамотност – MS Office (Word, Excel, MS Project, Outlook).
Нашият клиент предлага:
- Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
- Възможност за развитие и израстване в личен и професионален план;
- Атрактивна и гъвкава схема на заплащане в зависимост от постигнатите резултати.
Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати. Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящият подбор. Лиценз от Националната Агенция по Заетостта N=1814.
 

Последно преглеждани позиции