Добавено на 1 week ago

Търговски представител- Семена полски култури

Населено мястоOblast Vidin, Vidin, Bulgaria PP Adecco

ПозицияSpecialist

Дата2020-03-26

КатегорияSales and Retail
Търговски представител- Семена полски култури


За наш клиент, един от лидерите на пазара за устойчиво и успешно земеделие в България, сме в търсене на Търговски представител- Семена полски култури за район Видин. 

Ключови отговорности:
· Изпълнение на поставените цели в търговския план за района и прилагане на търговската стратегия;   
· Осъществяване продажби на семена чрез дистрибуторската мрежа;
· Идентифициране на потенциални клиенти в поверения район и представяне на продуктите на компанията; 
· Осигуряване подкрепа на производителите, чрез експертен опит и познания за земеделските култури, с цел популяризиране и разпространение на продуктите на компанията; 
· Тясно сътрудничество с дистрибуторите и представителите им в района, подпомагане и следене за наличност на продуктите; 
· Pабота със CRM и други дигитални инструменти, за отчитане, планиране и прогнозиране на продажбите. Поддържане на актуална клиентска база данни;
· Събиране, анализ и периодично предоставяне на информация за състоянието на земеделските култури, конкуренцията и пазарната конюнктура в поверения район, както и обратна връзка относно представянето на продуктите на компанията;
· Участие в организацията и извършването на опити с цел подпомагане на техническите и маркетинг дейностите в компанията;
· Участие в организацията и провеждането на открити дни и семинари, водене на презентации на продуктите;

Изисквания:
· Висше агрономическо образование или предишен търговски опит в агро сферата; 
· Задълбочени познания по агрономия: технологии на отглеждане на  земеделски култури;
· Компютърна грамотност и опит в работата с дигитални устройства; 
· Свидетелство за управление на МПС, категория „Б“, активен шофьор;
· Владеенето на Английски език е предимство;
· Умения за работа в екип;
· Ориентираност към постигане на резултати и решаване на проблемни ситуации; 
· Много добри презентационни умения и умения за преговори. 

Ако предложението е интересно за Вас, не се колебайте и ни изпратете актуално СВ. 

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати. 
Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор. Лиценз от Националната Агенция по Заетостта N:1814/08.12.2014г.
 

Последно преглеждани позиции