Добавено на 1 week ago

Главен механик

Населено мястоOblast Lovech, Pleven, Bulgaria PP Adecco

ПозицияSpecialist

Дата2020-06-30

КатегорияEngineering and Technical
Главен механик


Adecco е една от компаниите в листата на Global Fortune 500 и е световният лидер в предлагането на услуги в областта на човешките ресурси. Adecco Group свързва над 500,000 сътрудници с клиенти всеки ден чрез своята мрежа с над 6,600 офиси в повече от 60 страни по света.
Към настоящия момент, за свой клиент, чуждестранна компания, Адеко търси да назначи:Главен механикИзисквания за заемане на длъжността:
Висше техническо образование, с образователно-квалификационна степен „магистър" или „бакалавър" по специалности „Машиностроене“ или „Мехатроника“;
Владеене на английски език и/или немски език – писмено и говоримо на ниво (В2);
Компютърна грамотност;
Професионален опит: минимум 3 години трудов опит като машинен инженер/инженер поддръжка в промишлеността;
Опит в управление на хора;
Отлични комуникативни умения;
Опит в работа със SAP е предимство.Основни задължения и отговорности: Осигурява правилна експлоатация и своевременен ремонт на видовете оборудване, инсталации, машини и приспособления, за които отговаря;
Организира заявяване и съхранението на резервни части и материали за поддръжка на оборудването;
Планира и контролира извършването на планови ремонти;
Организира и контролира работниците, извършващи ремонт  и поддържане на оборудването;
Анализира причините за аварии, като разработва мероприятия за предотвратяването им;
Отговаря за превантивната механична поддръжка и оптимизирането на процесите; 
Прилага lean практики в работата си;
Контролира разходването на средствата, материалите, запасните части, детайлите, инструментите за ремонтите и поддържането на оборудването;
Дава предложения за подобряване на ефективността и качеството на работа;
Отговаря за техническото състояние, и правилната и безаварийна експлоатация на машините и съоръженията.Компанията предлага:


Коректни трудово-правни и финансови взаимоотношения;
Атрактивно възнаграждение и бонуси, обвързани с представянето;
Обучение и дългосрочно кариерно развитие;
40-часова работна седмица (08:00 – 17:00ч.);
Възможност за бърз старт;
Принадлежност и професионлна реализация в  утвърдена международна организация.Ще се свържем само с одобрените кандидати. Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор. Лиценз от Националната Агенция по Заетостта N: 1814/08.12.2014
 

Последно преглеждани позиции