Добавено на 4 weeks ago

Мениджър качество

Населено мястоOblast Shumen, Shumen, Bulgaria PP Adecco

ПозицияManager

Дата2020-09-25

КатегорияEngineering and Technical
Мениджър качество


От името на нашия доверен клиент Нови енергийни системи“ (НЕС) ООД, пазарен лидер в производството на продукти, системи и решения, ползващи алтернативни източници на енергия и щадящи околната среда, търсим да назначим Мениджър качество

Цел на длъжността:
 • Организира и ръководи цялостната дейност по въпросите на качеството във всички поделения на фирмата;
 • Осъществява контрол върху качеството на производствените процеси в дружеството;


Основни функции:
 • Организира и ръководи цялостната дейност по въпросите на качеството във всички поделения на фирмата;
 • Обновява процедурите на предприятието по СУК ISO 9001:2008 и ги актуализира своевременно съгласно настъпилите промени в организацията на дейностите и организационната структура;
 • Разработва и внедрява процедури и методологии за входящ контрол на материалите и суровините, закупувани за производството на предприятието; текущ контрол на производствените операции и процеси, и за изходящ контрол на готовите изделия на предприятието;
 • Приема информация за постъпилите рекламации и поддържа статистика;
 • Ежедневно инспектира качеството на изпълняваните работи и влаганите продукти;
 • Следи за несъответствия  между  използваните  материали и необходимите  стандарти;


Изисквания към кандидатите:
 • Висше техническо образование;
 • Предходен опит на същата позиция в производствено предприятие – задължителен;
 • Познаване на нормативните актове и стандарти за технологичните и качествени характеристики в производството;
 • Познаване на компютърни и други автоматизирани системи за извършване на технологичен контрол на производството;
 • Владеене на английски език – предимство;
 • Опит в ръководството на хора;
 • Отлична комуникативност на всички нива;
 • Умения за решаване на проблеми;
 • Прецизност, организираност и инициативност;
 • Висока мотивираност и умения за работа в екип;


Компанията предлага:
 • Отлично заплащане, обвързано с професионалния опит и постигнатите резултати;
 • Бонусна система;
 • Фирмено обучение;
 • Работа в динамична среда;
 • Работа в утвърдена производствена компания;


В случай, че предложението представлява интерес за Вас, изпратете актуална автобиография. Ще се свържем само с одобрените кандидати.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор. Лиценз от Националната Агенция по Заетостта N: 1814/08.12.2014
 

Последно преглеждани позиции