Добавено на 1 month ago

Оперативен счетоводител

Населено мястоSofia grad, Sofia, Bulgaria PP Adecco

ПозицияSpecialist

Дата2020-09-20

КатегорияFinance and Accounting
Оперативен счетоводител


Ние вярваме, че добрата работна среда е фактор за по-добър живот. За наш клиент, водеща одиторска компания,  търсим да назначим Оперативен счетоводител в гр. София
Основни задължения и отговорности:
Обработка на първични счетоводни документи
 •  
 • Отговаря за ежедневно и точно отчитане на бизнес транзакциите в счетоводната система по НСС и МСФ
 •  
 • Изготвя пплатежни нареждания за плащания към доставчици и държавен бюджет
 •  
 • Извършва счетоводни функции като отчитане на приходи и активи
 •  
 • Отговаря за точния запис и анализ на приходите и разходите
 •  
 • Отговаря за документиране и осчетоводяване на финансови транзакции
 •  
 • Изготвя отчети за салда по сметки и сделки с доставчици и клиенти
 •  
 • Администрира договорите с клиенти на дружеството
 •  
 • Участва в изготвянето на междинни и годишни индивидуални и консолидирани финансови отчети по НСС и МСФО
 •  
 • Участва в изготвянето и подаването на годишните данъчни декларации


Изисквания:
 • Висше образование в областта на Счетоводството
 •  
 • Минимум 3г. на релевантна позиция
 •  
 • Познания на ДОПК, ЗДДС, ЗДФЛ, ЗКПО и НСФО
 •  
 • Компютърна грамотност (MS Office) и опит със счетоводен софтуер „Бизнес навигатор“
 •  
 • Умения за работа с фискално устройство
 •  
 • Английски език на добро ниво се счита за предимство
 •  
 • Умения за работа в екип


Вие получавате:
 • Отлично твърдо месечно възнаграждение
 •  
 • Възможност за кариерно развитие в рамките на компанията
 •  
 • Работа в утвърдена компания
 •  
 • Осемчасов работен ден от 9:00 ч. до 18:00 ч., с един час почивка за обяд

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати. Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящият подбор. Лиценз от Националната Агенция по Заетостта N=1814.

Последно преглеждани позиции