Добавено на 2 days ago

Заместник Главен Счетоводител (Банков сектор)

Населено мястоSofia grad, Sofia, Bulgaria PP Adecco

ПозицияSpecialist

Дата2020-10-22

КатегорияFinance and Accounting
Заместник Главен Счетоводител (Банков сектор)


За един от клиентите ни в Банковия сектор търсим
Заместник Главен Счетоводител

Отговорности

Счетоводство и Отчетност:
- Изготвяне и поддържане на бюджета и счетоводните операции в съответствие със законовите изисквания и установените процедури;
- Управление на процеса по инвентаризация, както и изготвяне и поддържане на амортизационните записи и регулярна проверка на описите;
- Изготвяне на счетоводните документи по ежедневните транзакции;
- Контрол върху административните разходи и следене на получените фактури от доставчици;
- Изготвяне на протоколи и декларации по ДДС;
- Поддържане на връзка с различни институции- НАП, БНБ и др.
- Изготвяне на отчетност за БНБ;
- Следене на застрахователните полици;
- Отговаря за годишно приключване и изисквания на одитори;
- Отразяване на дейностите по приключване във вътрешната система.

Подпомагане на HR дейността:
- Контакт с аутсорсинг компания за Човешки ресури;
- Извличане на информация за заплатите на персонала,плащания към доставчици и др;
- Регулярна отчетност с информация за служителите и трудовите правоотношения;
- Изготвяне на документи.

Изисквания:

- Бакалавърска/Магистърска степен по Счетоводство/Финанси/ Банково дело;
- Мин. 5 години счетоводен опит (тълкуване и съставяне на месечни и годишни отчети за приходи и разходи, формиране на финансов резултат и неговото тълкуване, изготвяне на данъчни декларации и ДДС, изготвяне на трудови разпоредби);
- Опит в банковата сфера;
- Отлични теоретични и практически умения с Международните счетоводни стандарти(включително последните промени в IFRS 9 и IFRS 16) и директивите, регулиращи банковата дейност, счетоводството, данъчното законодателство и трудовото законодателство, търговското законодателство и тяхното приложение на практика;
- Отлични компютърни умения- Excel и опит със счетоводен софтуер;
- Много добро владеене на английски език. Турският език ще се счита за плюс; 
- Умения за работа в екип и бързо учене;
- Прецизност;
- Самомотивираност. 

Ако възможността е интересна за Вас, не се колебайте и изпратете своето СВ на английски език.

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.
Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящият подбор. Лиценз от Националната Агенция по Заетостта N=1814.

Последно преглеждани позиции