Добавено на 2 months ago

Електротехник

Населено мястоOblast Dobrich, General Toshevo, Bulgaria PP Adecco

ПозицияSpecialist

Дата2019-03-14

КатегорияEngineering and Technical
Електротехник


Adecco е една от компаниите в листата на Global Fortune 500 и е световния лидер в предлагането на услуги в областта на човешките ресурси. Adecco Group свързва над 500,000 сътрудници с клиенти всеки ден чрез своята мрежа с над 6,600 офиси посредством 34,000 служители, в повече от 60 страни и територии по света.
 
От името на наш клиент, голяма международна компания, с тривековни традиции в сферата на хранителната промишленост и най-големият преработвател на пшеница на Балканите, търсим да назначим:
 
Електротехник  в Генерал Тошево
 
Основни задължения:
-      Осигурява по време на смяната си максимална готовност и правилна работа на електромеханичните машини и други отдели;
-      Поддържа, инсталира, ремонтира и регулира оборудване и изпълнява електромеханични дейности по време на смяната си, с цел осигуряване на непрекъснато действие на инсталацията;
-      По време на смяната си инспектира често производствените инсталации и други отдели, с цел идентифициране и отстраняване на електро-механични проблеми по съоръженията и оборудването;
-      Поддържа постоянна комуникация с отделите и е информиран за всички електрически / механични проблеми, които изискват отстраняване;
-      Извършва превантивна поддръжка в съответствие със съответния график;
-      Гарантира, че работата по поддръжката не застрашава качеството, безопасността и хигиената на продуктите;
-      Участва в изследването на проблеми с качеството на продуктите;
-      При въвеждане на нови процеси или ново оборудване, или мащабни ремонти на производственото оборудване, участва в първоначалната настройка на параметрите на производствения процес в съответствие с предвидените стойности;
-      Информира надзорника за всички забелязани нередности или проблеми при изпълнението на задачите си;
-      Осигурява правилното попълване на всички документи на отдела;
-      Участва в дезинфекцията на района и средствата за производство, като винаги носи изискващото се работно облекло и обувки и използва изискващите се лични предпазни средства;
-      Спазва правилата за здравословност и безопасност на храните и отговаря за прилагането на безопасни работни практики, като използва специално работно облекло и обувки, в съответствие с изискванията;
-      Извършва своевременно и правилно всяка друга работа, възложена му от неговия ръководител.
Изисквания:
-      Висше образование – машинен инженер;
-      Минимум 2-3 години стаж в завод;
-      Основни познания за работа с компютър;
-      Владеенето на английски език се счита за предимство;
 
Ако отговаряте на изискванията, а описанието на позицията провокира интерес у вас - не пропускайте възможността да кандидатствате още днес!
 
Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор. Лиценз от Националната Агенция по Заетостта N=1814/8.12.2014.