Добавено на 2 weeks ago

Старши системен анализатор в отдел Информационни и комуникационни технологии

Населено мястоOblast Varna, Varna, Bulgaria PP Adecco

ПозицияSpecialist

Дата2019-04-03

КатегорияIT and Telecommunications
Старши системен анализатор в отдел Информационни и комуникационни технологии


Агрополихим АД е водещ производител на азотни торове в Югоизточна Европа и лидер в производството на фосфорни торове на Балканския полуостров. Компанията е частно дружество с българско и белгийско акционерно участие, с над 40-годишни традиции. Намира се в град Девня, Североизточна България и в нея работят около 1000 души.
Компанията обявява конкурс за свободна позиция: 
 
Старши системен анализатор в отдел Информационни и комуникационни технологии

Резюме на длъжността:
 

•       Анализира нуждите от и изискванията към различни ИТ услуги и системи и участва в тяхното планиране, разработка, тестване и внедряване в експлоатация;
•       Предлага и реализира подобрения в ИТ системите и услугите;
•       Администрира инфраструктурни системи и поддържа на най-високо вътрешно ниво критични технически и бизнес услуги;
•       Осигурява защита на информацията при нейния пренос, обработка и съхранение чрез технологични мерки и технически системи;
•       Предлага организационни мерки и участва в разработката на инструкции и правила за използване и поддръжка на системи и услуги с оглед гарантиране на тяхната надеждност и информационна защита;
•       Дефинира технически изисквания за доставки на техника и услуги и участва в подбора на доставчици и изпълнители.
 
Изисквания към кандидатите:
 

•       Професионален опит – мин. 3 години на същата или подобна длъжност;
•       Отлично познаване и опит със следните технологии:
 1. Windows 2016 server and Windows Active Directory;
 2. Office 365 / Exchange / SharePoint administration; 
 3. VMware VSphere & VCenter administration
 4. FC Storage, Networking & Backup devices (HPE experience preferred)
 5. IP networking principles & technologies (Cisco & HPE experience preferred);
 6. Information Protection technologies;


•       За предимство ще се счита познаването и опита и със следните технологии:
 1. Enterprise Linux Administration (SuSE / RedHat);
 2. Maintaining server resources used by SAP environment;
 3. Programming, Scripting and Power-Schell experience;
 4. SQL knowledge and Database administration experience;
 5. SharePoint development;
 6. ITSM principles knowledge;

 

•       Владеене на английски език – ниво B2 според европейската езикова рамка;
•       Висше образование в областта на информационните и / или комуникационни технологии;
•       Желание за работа и професионално развитие;
•       Умение за работа в екип и споделяне на знание;
•       Умения за ефективна комуникация с бизнес потребители;
 
Ние предлагаме:
 

•       Много добро заплащане и допълнителни социални придобивки;
•       Възможност за обучения, професионално развитие и реализация в една от най-големите български компании
 
Ако желаете да станете част от нашия екип, изпратете следните документи:

•       Професионална автобиография;
•       Копие от диплом за завършено образование;
•       Други документи, които бихте искали да бъдат взети под внимание.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване. 
 
Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор. Лиценз от Националната Агенция по Заетостта N: 1814 /08.12.2014г.

Последно преглеждани позиции