Добавено на 1 month ago

Експерт „Здравословни и безопасни условия на труд“

Населено мястоOblast Sofia, Bulgaria

Нивo на позициятаSpecialist

Дата на добавяне2021-04-19

ИндустрияManufacturing and Production
Експерт „Здравословни и безопасни условия на труд“


Adecco е една от компаниите в листата на Global Fortune 500 и е световния лидер в предлагането на услуги в областта на човешките ресурси. Adecco Group свързва над 500,000 сътрудници с клиенти всеки ден чрез своята мрежа с над 6,600 офиси посредством 34,000 служители, в повече от 60 страни и територии по света.
Във връзка с разрастването на дейността на наш клиент, Adecco, търси служител на позиция:
Експерт „Здравословни и безопасни условия на труд“

Основни задължения:

• Организира и координира дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
• Контрол от името на работодателя по прилагане на изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при организиране и осъществяване на трудовата дейност;
• Организиране и участие в разработването на правилник за вътрешния трудов ред по отношение на задълженията на длъжностните лица, работниците и служителите;
• Извършва посещения на обекти от веригата (магазини, ресторанти, Централен склад и др.).
Основни изисквания:

• Висше образование;
• Професионален стаж – 1 година опит на подобна позиция /опит в ръководеното на екип/;
• Познаване на методологията и начина за извършване на оперативни дейности свързани със осигуряване на безопасни условия на труд;
• Английски език на работно ниво;

В случай че предложението представлява интерес за Вас, изпратете автобиографията си. Ще се свържем само с одобрените кандидати. Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор. Лиценз от Националната Агенция по Заетостта N:1814/08.12.2014