Добавено на 1 month ago

Проектов мениджър-промишлено строителство с немски и английски.

Населено мястоOblast Sofia, Bulgaria

Нивo на позициятаManager

Дата на добавяне2021-03-26

ИндустрияEngineering and Technical
Проектов мениджър-промишлено строителство с немски и английски.


За наш доверен клиент, водеща компания в областта на промишленото строителство, търсим да назначим Проектов мениджър-промишлено строителство с немски и английски.
Основни отговорности:
Проучва цялата документация на възложения му обект    
Комуникира с инвеститора и/или други организации и институции за осигуряване на пълна и точна документация на обекта    
Предоставя необходимата техническа документация на техническите ръководители
Събира, обобщава, планира и  заявява ресурси за изпълнение на СМР на база подадени заявки от техн. ръководители, КСС, срокове по договори.    
Анализира изпълнението на задачите и контролира оптималното използване на оборудването и ресурсите
Подготвя необходимата документация за завършване и предаване на обектите в експлоатация    
Удовлетворяване на клиентско търсене

Основни изисквания:
Висше образование-Строителен инженер
Опит на сходна позиция
Добро владеене на немски и английски език 
Умения за работа с компютър - Word, Excel,  Auto CAD
Познания за технологията на строително-монтажните работи и техническото оборудване; нормативните актове, регламентиращи строителната дейност
Компанията предлага:
Отлично, точно и коректно заплащане
Възможноста за участие в ключови проекти с големи инвестиции
Кариерно развитие
Служебен автомобил, компютър и телефон
Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати. Всички данни, предоставени от Вас са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящият подбор.
Лиценз от Националната Агенция по Заетостта N=1814.