Добавено на 2 weeks ago

Мениджър Човешки Ресурси

Населено мястоSofia grad, Bulgaria

Нивo на позициятаManager

Дата на добавяне2021-05-28

ИндустрияHuman Resources and Recruitment
Мениджър Човешки Ресурси


Мениджър Човешки Ресурси

Ние вярваме, че добрата работна среда е фактор за по-добър живот. По тази причина нашите консултанти се стремят да намерят най-добрата позиция, съответстваща на Вашите персонални умения и предпочитания.

За наш доверен клиент търсим да назначим Мениджър Човешки Ресурси

Основни отговорности: 

•    Подпомага осигуряването на благоприятен трудов климат и етични трудови отношения в компанията.

•    Анализира и оценя мотивацията, удовлетвореността, ангажираността и професионално-квалификационните потребности на служителите.

•    Координира разработването на комплексни мерки и подходи по повишаване на трудовата мотивация и усъвършенстване управлението на персонала.

•    Проучва и анализира потребностите от промени в числеността и структурата на персонала.

•    Ръководи процесът по набиране и подбор на персонал, използвайки различни методи за търсене и оценка на кандидатите за работа.

•    Организира и провежда атестация на служителите и участва в оценката на трудовото представяне.

•    Контролира програми и дейности, свързани със здравословни и безопасни условия на труд.

•    Отговаря за организирането на вътрешно фирмени събития.

Изисквания:

•    Висше образование („Организационна психология" , " Управление на човешките ресурси" или друга релевантна специалност)

•    Над 5 години опит в областта на Човешките ресурси и минимум 3 години на релевантна позиция

•    Високо ниво на владеене на английски език

•    Компютърна грамотност

•    Отлични комуникационни умения и работа в екип

•    Проактивност, инициативност и прилагане на иновативни подходи в работата

•    Умение за разрешаване на проблеми, аналитичност и коректност

•    Методичност и организираност

Изпратете своята автобиография още днес!

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати. Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящият подбор. Лиценз от Националната Агенция по Заетостта N=1814.