Добавено на 3 weeks ago

Главен Енергетик

Населено мястоOblast Targovishte, Bulgaria

Нивo на позициятаManager

Дата на добавяне2021-04-13

ИндустрияEngineering and Technical
Главен Енергетик


Главен енергетик

The Adecco Group е световният лидер в сферата на човешките ресурси и е една от компаниите в листата на Global Fortune 500. В Adecco ежедневно свързваме над 700 000 души от 60 държави по света с възможности за работа при водещи и проверени работодатели. Но нашата цел надхвърля просто да намираме нова работа за хората – нашата цел е да помогнем на Вас да откриете пълноценна работа, идеалната позиция, на която ще правите това, което обичате. А това не е просто работа за нас, това е нашата страст!

За наш доверен клиент търсим да назначим Главен Енергетик

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:

•    Ръководи, координира и контролира цялостната дейност по осигуряване на правилната експлоатация и надеждна работа на енергийните мрежи и енергосъоръженията

•    Организира и извършва работи по проектиране, изготвяне, диагностика, ремонт и обслужване на промишленото оборудване и прибори

•    Следи за своевременното локализиране и отстраняване на възникнали повреди и последиците от тях

•    Утвърждава месечни, тримесечни и годишни графици за ремонт, профилактика и текущо обслужване на енергийните мрежи и енергосъоръженията

•    Утвърждава заявките за доставка на възли, детайли и резервни части, осигуряващи нормалната работа на енергосистемите и оборудването

•    Участва в разработването на хардуерни модули и софтуер

•    Изготвя технически документи и инструкции за работа с продуктите

•    Поддържа и настройва електронни системи за управление и контрол

•    Участва в процеса на организация и подобрение на производствените дейности, както и съдейства за осигуряването на необходимата квалификация и обучение на работниците

Основни изисквания:

•    Tехнически познания в областта на електроинсталациите

•    Висше техническо образование – Електротехника, Автоматизация на производството, Електроника или Мехатроника, Електроенергетика и електрообзавеждане

•    Минимум 1 година професионален опит на същата или сходна позиция, както и познания в областта на измервателните средства

•    Да притежава познания и опит в областта на изискванията за стандартите към използваните енергийни системи и енергосъоръжения и тяхната техническа безопасност

•    Отлична компютърна грамотност и работа с програмни продукти, свързани със системите за управление на енергийни системи и енергосъоръженията

•    Владеене на програма за техническо чертане и електро проектиране (EPLAN, AutoCAD)

•    Отлично ниво на английски език

•    Да притежава лидерски умения и умения за мотивация на подчинения му персонал

Изпратете своята автобиография още днес!

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати. Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящият подбор. Лиценз от Националната Агенция по Заетостта N=1814.