Добавено на 1 month ago

Ръководител ЗБУТ и Екология

Населено мястоOblast Plovdiv, Bulgaria

Нивo на позициятаManager

Дата на добавяне2021-04-23

ИндустрияManufacturing and Production
Ръководител ЗБУТ и Екология


The Adecco Group е световният лидер в сферата на човешките ресурси и е една от компаниите в листата на Global Fortune 500. В Adecco ежедневно свързваме над 700 000 души от 60 държави по света с възможности за работа при водещи и проверени работодатели.
За наш доверен клиент – международна производствена компания, търсим да назначим Ръководител ЗБУТ и Екология

Позицията отговаря за успешното управление на култура и политики по здраве, безопасност  и екология за фабриките в страната чрез дългосрочна и краткосрочна стратегия. Успешно реализира инициативи със служителите в компанията с цел припознаване и устойчиво развитие на корпоративната култура по здраве, безопасност и екология.

Основни задължения:

•    Ръководи координирането на дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда за всички бизнес единици

•    Управлява, поддържа, развива и усъвършенства Интегрираната Система за управление за ЗБУТ за страната

•    Осигурява комуникационна връзка между компанията на групово ниво и бизнес единиците в страната

•    Извършва независим текущ одит относно спазването на нормативните изисквания по ЗБУТ

•    Извършва проучвания и анализи, разработва проекти и документация, касаещи ЗБУТ

•    Изготвя регулярни доклади

•    Представя инструкции и инициативи, разработени на групово ниво, провежда обучения

Изисквания:

•    Минимум 7 години опит на подобна позиция в производствена среда

•    Опит на ръководна / координационна позиция

•    Отлично  ниво на английски език

•    Отлични комуникативни умения

•    Умения за работа в екип 

•    Мотивация да заема роля, която съчетава стратегически и оперативни функции

Изпратете своята автобиография още днес!

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати. Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящият подбор. Лиценз от Националната Агенция по Заетостта N=1814.