Добавено на 6 days ago

Началник склад

Населено мястоOblast Plovdiv, Bulgaria

Нивo на позициятаManager

Дата на добавяне2021-07-30

ИндустрияWarehousing
Началник склад


За един от нашите доверени клиенти, производствена компания (автомобилен бранш), търсим да назначим Начални склад.

Основни задължения  и отговорности:
 
 • Организиране транспортиране, прием и изход на стоки

 
 • Заприхождаване, подреждане, комплектоване на стоки

 
 • Качествен и количествен контрол на получаваните и складираните стоки и материали, както и съответствието им с придружителните документи

 
 • Експедиране на стоки и материали и оформяне на съответните складови документи

 
 • Следене за състоянието на съхраняваните стоки и материали при спазване на FIFO-принципите

 
 • Ръководене на екип

Изисквания към позицията:
 
 • Опит на сходна позиция

 
 • Компютърни умения САП, Офис пакет

 
 • Отлично владеене на английски език

 
 • Немски език и опит в автомобилна индустрия се счита за предимство

 
 • Удостоверение за водач на кари

Изпратете своята автобиография още днес!
 
Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати. Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящият подбор. Лиценз от Националната Агенция по Заетостта N=1814.