Добавено на 2 months ago

Главен счетоводител

Населено мястоOblast Varna, Bulgaria

Нивo на позициятаSpecialist

Дата на добавяне2021-11-24

ИндустрияFinance and Accounting




Главен счетоводител


Adecco е една от компаниите в листата на Global Fortune 500 и е световния лидер в предлагането на услуги в областта на човешките ресурси. Adecco Group свързва над 500,000 сътрудници с клиенти всеки ден чрез своята мрежа с над 6,600 офиси посредством 34,000 служители, в повече от 60 страни и територии по света.

От името на нашия клиент „Гранекс“ ЕООД, компания, занимаваща се с търговия на едро със земеделски култури и тяхното транспортиране, търсим да назначим:

Главен счетоводител 

Описание на длъжността:

• Организира и отговаря за цялостната счетоводна дейност в групата от дружества;
• Ръководи, организира и осъществява предварителен, текущ и последващ вътрешен финансов контрол по спазването на финансовата и платежната дисциплина, правилното оформяне на първичните счетоводни документи и отразяването им в счетоводните регистри;
• Своевременно осигурява финансово-счетоводна информация на съответните равнища на управление;
• Изготвя индивидуални и консолидирани финансови отчети в съответствие с НСС;
• Организира изготвянето на отчети за нуждите на планирането и управлението на дружеството;
• Извършва системен анализ на финансовото състояние и финансовите резултати на дружеството;
• Следи и прилага настъпилите изменения в разпоредбите на приложимото данъчно законодателство;
• Организира осигуряването на ръководството с финансово-счетоводна информация;
• Подписва баланса и счетоводните отчети, както и всички отчети и сведения, които произтичат от счетоводнтите записвания;
• Отговаря за достоверността на финансово-счетоводните документи;
• Следи плащанията и финасовите процеси, оптимизира разходите;
• Участва в преговори с банки, държавни органи, клиенти на дружеството;
• Отчита дейността пред външен одитор.

Изисквания:

• Висше икономическо образование в областта на счетоводството и финансите;
• Доказан успешен опит като Главен Счетоводител - минимум 5 години;
• Отлично познаване на счетоводното законодателство - НСС;
• Отлично познаване на данъчните закони, както и други нормативни актове, свързани с дейността на дружеството;
• Умения за разрешаване на счетоводни казуси и аргументиране на решенията;
• Много добро ниво на компютърна грамотност, включително умения за работа със счетоводни програмни продукти;
• Умение за работа в екип;
• Конфиденциалност, аналитичност, прецизност, високо ниво на организация и приоритизиране на задачи;
• Добро владеене на английски език ще се счита за предимство;

В случай, че предложението представлява интерес за Вас, изпратете автобиографията си още днес! 

Ще се свържем само с одобрените кандидати. 
Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор. Лиценз от Националната Агенция по Заетостта N: 1814/08.12.2014