Добавено на 3 months ago

РЪКОВОДИТЕЛ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

Населено мястоOblast Varna, Bulgaria

Нивo на позициятаManager

Дата на добавяне2022-04-12

ИндустрияEngineering and Technical
РЪКОВОДИТЕЛ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ


Adecco е една от компаниите в листата на Global Fortune 500 и е световния лидер в предлагането на услуги в областта на човешките ресурси. Adecco Group свързва над 500,000 сътрудници с клиенти всеки ден чрез своята мрежа с над 6,600 офиси посредством 34,000 служители, в повече от 60 страни и територии по света. 
Нашият клиент е „Агрополихим“ АД - една от най-големите компании за производство на азотни, фосфорни и комбинирани торове в Югоизточна Европа и на Балканския полуостров с над 1000 служители, работеща в помощ на иновативното земеделие. Дружеството изповядва дългогодишни корпоративни ценности, които са утвърдили всички компании, част от голямото семейство на „Агрополихим“ АД, като надеждни и предпочитани работодатели в региона. „Агрополихим“ АД предлага сигурност, добра работна среда и социална политика, с цел дългосрочни отношения със своите служители. 
От името на компанията, търсим да назначим опитен специалист, който да се присъедини към младия им технически екип в отдел Инвестиции и бизнес развитие и да заеме позиция 

РЪКОВОДИТЕЛ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ 

Резюме на длъжността:

• Ръководи поверените проекти и съставя предложения за план-графици;
• Извършва съпоставка и анализ на конкурентни оферти и дава обосновано мнение за избор на най-подходящ изпълнител; 
• Изработва проекто-бюджети. Разчита и разбира техническа документация. Контролира изпълнителите. 
• Контролира входящата и изходяща кореспонденция по проекта. Координира проектните действия с производството и поддръжката. Свиква и участва в технически съвети.
• Отговаря за спазването и изпълнението на договорите;
• Отговаря за изготвянето и издаването на необходимите писмени документи – задание за проектиране, протоколи от срещи, докладни, техническа спецификация и други в хода на проектите;
• Отговаря за качеството на работата по време на етапите на изпълнение на проекта, проектиране и изпълнение на проекта, както и контролира  фирмите-изпълнители; 
• Отговаря за съответствието на проектите към действащото българско законодателство и прилаганите български/европейски стандарти;
• Предлага внедряването на нови и съвременни технологии;
• Отговорен за запазването на фирмената тайна при контактите си с външни фирми и лица.

Изисквания към идеалния кандидат:

• Висше техническо или химическо образование (машинен инженер или инженер химик);
• Трудов стаж – минимум 5 години или минимум 2 реализирани проекта;
• Чужд език- писмено и говоримо владеене на английски с минимално ниво В2;
• Компютърни умения – отлични познания по MS Office (MS Excel и MS Word);
• Работа с CAD системи и MS projects - предимство;
• Работа със SAP ERP– предимство; 
• Мотивация за работа в динамична среда, добра комуникативност, умения за работа в екип.

Компанията предлага:

• Трудов договор;
• Много добро заплащане и допълнителни социални придобивки;
• Въвеждащо обучение ;
• Възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип в рамките на ясна структура на отговорности;
• Адекватна техническа обезпеченост на работното място;
• Възможност за професионално развитие и реализация в една от най-големите български компании.

Ако желаете да станете част от екипа на нашия клиент, изпратете следните документи:

• Професионална автобиография;
• Мотивационно писмо;
• Копие от диплом за завършено образование;
• Документи за придобити допълнителни квалификации.

Ще се свържем само с одобрените кандидати. 
Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор. Лиценз от Националната Агенция по Заетостта 
N: 1814/08.12.2014