Добавено на 2 months ago

Техник качествени измервания

Населено мястоOblast Sofia, Bulgaria

Нивo на позициятаSpecialist

Дата на добавяне2022-07-26

ИндустрияManufacturing and Production
Техник качествени измервания


За наш доверен клиент – водещ световен производител на лепила, уплътнения,
Тъсим да назначим Техник качествени измервания, който да извършва инспекции на входящи суровини и изпитване на готовите продукти.

Отговорности:

•    Вземане на проби от суровини, готови продукти и материали и качествено извършване на тестове в съответствие с плановете за контрол и утвърдените методи;
•    Регистриране в съответните формуляри и SAP на резултатите от извършените тестове;
•    Информиране на мениджъра по качество за установени несъответствия.
•    Отговаря за спазването на вътрешните правила за трудов ред и  здравословни и безопасни условия на труд.

Изисквания:

•    Средно или висше образование, за предпочитане Химия или Строителство;
•    Компютърна грамотност – работа с Windows и MS Office.

Компанията предлага:

•    Транспорт до работното място – с. Мировяне.
•    Ваучери за храна.
•    Допълнително здравно осигуряване.
•    25 дни платен отпуск.

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.
Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящият подбор.
Лиценз от Националната Агенция по Заетостта N=1814