Добавено на 1 week ago

Оперативен счетоводител

Населено мястоOblast Sofia, Bulgaria

Нивo на позициятаSpecialist

Дата на добавяне2022-09-19

ИндустрияFinance and Accounting
Оперативен счетоводител


За наш доверен клиент, прозводствена компания в областта на електротехниката и силовата електроника, търсим да назначим Оперативен счетоводител.
Отговорности:
 • Пълно текущо счетоводство на фирмата - осчетоводяване на фактури (покупки, продажби), банкови операции и др.
 • Изготвяне на текущи всекидневни и месечни справки. 
 • Изготвяне на ДДС декларации, VIES декларации, Интрастат.
 • Организиране и осъществяване на счетоводната отчетност съгласно счетоводната политика на фирмата и счетоводните стандарти. 
 • Съхранение на счетоводната документация в предвидения по закона и вътрешните правила.

Изисквания:
 • Висше икономическо образование. Кандидатите завършили "Счетоводство и контрол" ще са с предимство.
 • Задълбочено познаване на счетоводната теория и практика.
 • Много добра компютърна грамотност- MS-Office и работа със счетоводни програми. 
 • Познания по английски език са предимство.
 • Умение за работа с ERP система ще се счита за предимство.
 • Умение за работа с клиенти и доставчици.

Компанията предлага:
 • Работа в динамична среда с иновативни технологии.
 • Обучения, свързани с предмета на дейност на компанията.
 • Работа в опитен и задружен колектив.
 • Социални придобивки.


Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.
Всички данни, предоставени от Вас са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящият подбор.
Лиценз от Националната Агенция по Заетостта N=1814.