Добавено на 1 year ago

Ръководител административна дейност и продажби

Населено мястоOblast Varna, Bulgaria

Нивo на позициятаManager

Дата на добавяне2022-11-18

ИндустрияSales and Retail
Ръководител административна дейност и продажби


Adecco е една от компаниите в листата на Global Fortune 500 и е световния лидер в предлагането на услуги в областта на човешките ресурси. Adecco Group свързва над 500,000 сътрудници с клиенти всеки ден чрез своята мрежа с над 6,600 офиси посредством 34,000 служители, в повече от 60 страни и територии по света.

От името на наш доверен клиент, производствено предприятие, търсим да назначим, мотивиран и комуникативен кандидат с доказан ръководен опит и желание за работа в динамична среда, който да заеме позиция:

 
Ръководител административна дейност и продажби

Основни отговорности и преки задължения:

•    Взема решения, свързани с маркетирането и продажбата на продуктите/услугите на дружеството и оперативното прилагане на административни, финансови и свързани с човешките ресурси решения;
•    Участва пряко в търговската дейност на дружеството като води преговори с клиенти, съставя и одобрява оферти;
•    Организира, ръководи и контролира работата на подчинените му служители;
•    Изготвя анализи и прогнози, свързани с рентабилността на услугата от една страна и продажбите и логистиката от друга;
•    Прави предложения за подобряване на организацията и ефективността на работата на подчинените му служители;
•    Ръководи, организира и осъществява предварителен, текущ и последващ вътрешен финансов контрол по спазването на финансовата и платежната дисциплина в предприятието.

Успешният кандидат притежава:

Технически умения

•    Образование – завършено висше образование
•    Чужд език – отлично владеене на писмен и устен английски език, ниво B2;
•    Компютърна грамотност - работа с MS Office (MS Excel and MS Word);  

Професионални умения

•    Професионален опит - минимум 3 години на ръководна позиция;
•    Опит в управлението на хора и екипи.

Личностни умения

•    Комуникационни и презентационни умения;
•    Умения за изграждане, развитие и управление на екипи;
•    Организационни умения;
•    Аналитично мислене и умения за решаване на проблеми;
•    Проактивна, ориентирана към резултатите, лоялна  и отговорна личност.

Компанията предлага:

•    Възможност за работа в голяма международно призната компания с високи стандарти за работа;
•    Професионално развитие, подпомогнато от специализирани програми за обучение и развитие и технически обучения;
•    Мотивиращо възнаграждение;
•    Допълнителни социални придобивки.

Необходими документи:

•    Автобиография и снимка;
•    Копие от диплома за завършено висше образование и други сертификати.


Ще се свържем само с одобрените кандидати.  

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор. Лиценз от Националната Агенция по Заетостта N: 1814/08.12.2014