Добавено на 1 week ago

Сътрудник в отдел Търговия с Английски език

Населено мястоOblast Plovdiv, Bulgaria

Нивo на позициятаSpecialist

Дата на добавяне2023-05-25

ИндустрияSales and Retail
Сътрудник в отдел Търговия с Английски език


Adecco Group свързва над 500,000 сътрудници с клиенти всеки ден чрез своята мрежа с над 6,600 офиси посредством 34,000 служители, в повече от 60 страни и територии по света.

От името на наш доверен клиент, търсим: Сътрудник в отдел Търговия с Английски език 

Основни задължения:
- Разширява и поддържа на високо ниво пазарното присъствие на дружеството.
- Активно участва в търговската политика на компаниията и администрира прилежащия документооборот.
- Води постоянна кореспонденция с българските и чуждесттранни партньори на фирмата.
- Събира, обобщава и анализира информация за конкурентни фирми/продукти в бранша – цени, предлагано портфолио, активности, политика за работа с клиенти и т.н.;
- Познава бизнеса на компанията като цяло и прилага основните бизнес принципи.

Основни изисквания:

• Висше икономическо образование;
• Отлично владеене на английски език /писмено и говоримо/;
• Владеене на втори чужд език е предимство;
• Умения за водене на бизнес кореспонденция и работа с бизнес клиенти;
• Развити комуникационни и търговски умения, убедителност;
• Новаторско и адаптивно мислене - да мисли креативно и да умее да ползва различни ресурси, извън заложените в длъжностната характеристика;
• Устойчивост и ориентация към решения в кризисни ситуации;
• Активен шофьор.

Компанията предлага:

• Мотивиращо възнаграждение + бонус, според личните резултати;
• Постоянен трудов договор;
• Работа на редовна смяна от Понеделник до Петък от 8:30 до 17:30 ч;
• Позитивна работна среда;
• Възможност за развитие и обучение;
• Служебен телефон и компютър.

В случай че предложението представлява интерес за Вас, изпратете автобиографията си. Ще се свържем само с одобрените кандидати. Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор. Лиценз от Националната Агенция по Заетостта N: 1814.