Добавено на 3 weeks ago

Инженер проектант - метални и дървени конструкции

Населено мястоOblast Sofia, Bulgaria

Нивo на позициятаSpecialist

Дата на добавяне2023-09-05

ИндустрияEngineering and Technical




Инженер проектант - метални и дървени конструкции


Нашият доверен клиент е „Планова“ ЕООД – датска компания, специализирана в проектирането и изграждането на индустриални сгради, съоръжения и конструкции от сглобяеми детайли. Използват модерен CAD софтуер за изготвянето на детайли и модели за автоматизирани производствени чертежи. Във връзка с разширяване на екипа на компанията в гр. София, търсим да назначим опитен:

 
Инженер проектант – метални и дървени конструкции

Вашите основни задължения ще бъдат:

•    Изготвяне на идейни, технически и работни проекти по конструктивната част
•    Първичен и вторичен контрол
•    Авторски надзор по време на производството на сглобяемите елементи, както и осъществяване на качествен контрол
•    Авторски надзор по време на монтаж на конструкциите на място
•    Ежедневна комуникация с останалите инженерни звена и разрешаване на оперативни проблеми
•    Комуникация с подизпълнители, проектанти, надзор и други контрагенти
•    Стриктно спазване на фирмените процедури и трудовата дисциплина

Основни изисквания за заемане на позицията:

•    Дипломиран инженер с техническа насоченост
•    Пълна проектантска правоспособност
•    Минимум 3 години активен проектантски опит
•    Отлично познаване и практически опит с CAD и SolidWorks програми
•    Владеене на английски език на много добро ниво

Работодателят предлага:

•    Дългосрочен ангажимент на трудов договор
•    Отлично трудово възнаграждение
•    Годишен бонус, обвързан с изпълнението
•    Програми за фирмено обучение
•    Интересна и динамична работа в млад и отговорен колектив
•    Открита, приятелска работна атмосфера

Позицията предизвика интереса Ви? Изпратете Вашата автобиография на английски език още днес!

Ще се свържем само с одобрените кандидати. 

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор. Лиценз от Националната Агенция по Заетостта N: 1814/08.12.2014