Добавено на 2 months ago

Инженер продажби

Населено мястоOblast Pleven, Bulgaria

Нивo на позициятаSpecialist

Дата на добавяне2022-04-21

ИндустрияEngineering and Technical
Инженер продажби


За един от нашите доверени клиенти, международна производствена компания, търсим да назначим Инженер- продажби.
Основни отговорности:
-Осъществява пряк контакт с клиентите във връзка с техни запитвания, поръчки и производствени необходимости
-Води отчетност по приемане и предаване на стоково-материалните ценности и следи за спазване на техните количествени и качествени показатели
-Прави проучване на пазара с цел използване на най-благоприятни ценови равнища и информира клиентите за нови възможности на фирмата
-Отговаря за спазването на сроковете за доставка на стоките и материалите и правилното им транспортиране. 
-Внася предложения за подобряване дейността по обслужване на клиентите.
Изисквания към позицията:
-Техническо образование
-Една година стаж, свързан с дейности по доставяне на материали и суровини
-Свидетелство за управление на МПС
-Умение за работа с клиенти и разрешаване на проблеми
Компанията предлага:
-Обучения и развитие
-Ваучери за храна на стойност 80 лв.
-Фиксирана работна заплата плюс бонус
Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.
Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящият подбор. Лиценз от Националната Агенция по Заетостта N=1814.