Откъде да започнем?

Адеко стартира дейност в България през 2005 г., във времена на социални промени, търсещи дефиницията на концепцията за „персонал“. Оттогава, Адеко допринася чрез международната си експертиза, която помага за еволюцията от „работна сила“ към „персонал“.

Освен това, Адеко е доказалa, че е гъвкава и безпристрастна, що се отнася до специфичните изисквания на българския пазар на труда, без да пренебрегва важността, отдадена на качеството на предлаганите от нас услуги.

Дори 12 години след появяването си на Българския пазар на труда, Адеко не е изоставила основната си мисия да предвижда нуждите на клиентите си и да работи единствено по най-високите стандарти, за да предложи персонализирани и ефикасни решения.