Последна актуализация: Декември 2022г..

Адеко България ЕООД и/или приложимите свързани дружества („Дружеството“, „ние“ или „нас“) се ангажира да защитава и зачита Вашата поверителност.

Настоящото Уведомление за поверителност („Уведомление за поверителност“) (заедно с други документи, посочени в настоящия документ) описва каква лична информация събираме от Вас и как я събираме, използваме и обработваме.

Знаем, че е дълго, но моля, прочетете внимателно настоящото Уведомление за поверителност.

По-долу е представен индекс, така че можете да отидете направо в съответния раздел, ако предпочитате.

Index:

Някои термини, които трябва да изясним

Първо, трябва да изясним как използваме някои думи в настоящото Уведомление за поверителност.

Може да изглежда очевидно, но в настоящото Уведомление за поверителност ще бъдете наричани „Вие„.

Когато говорим за „нас“ или „Дружеството„, имаме предвид „Адеко България“  ЕООД. Нашето седалище се намира в Бизнес парк, сграда 4, етаж 3, 1766 София, България. Дружеството е част от Адеко Груп АГ (Адеко Груп), със седалище на адрес Белеривещрасе 30, 8008 Цюрих, Швейцария, най-големият доставчик на услуги за човешки ресурси в света. Чрез различните си дружества и бизнес направления, Адеко Груп предоставя няколко HR (човешки ресурси) дейности като персонал, командироване, услуги за заплати, набиране и подбор, решения за тестване, кариерен преход, развитие на таланти, обучение и образование, аутплейсмънт и международна мобилност („нашите Дейности„).

За осъществяване на нашата дейност Дружеството използва няколко ИТ системи. В някои случаи Дружеството предоставя портал за самообслужване („Портал„) за своите клиенти. Порталът ви позволява да управлявате взаимоотношенията с Дружеството и неговите свързани дружества и да търсите кандидати, които отговарят на вашите нужди.

И накрая, настоящото Уведомление за поверителност се отнася за това как обработваме Вашата информация като физическо лице. Не става въпрос за това как обработваме информация за дружествата (въпреки че понякога двете се припокриват). Този тип информация понякога се нарича „лична информация“, „лично удостоверима информация“ или „PII“. Ние използваме термина „лична информация“  или „данни“ в настоящото Уведомление за поверителност.

Каква информация събира и използва Дружеството?

Събираме и използваме лична информация, за да ви предоставим най-добрите възможности, които са най-подходящи за Вас, като сме я групирали, както следва:

 1. Данни за самоличност означава Вашето собствено име, фамилия.
 2. Професионални данни означава Вашия професионален имейл адрес, професионален телефонен номер, име на фирма, адрес и телефонен номер на фирма, длъжност, отдел, услуга, местоположение на Вашия офис и друга информация, която може да фигурира във Вашата визитна картичка и пълномощно.
 3. Технически данни означава адреси на интернет протокол (IP), от които осъществявате достъп до нашите или други продукти и услуги, бисквитки (както е посочено в нашата Политика за бисквитките), Вашите данни за вход (като час, дата и продължителност), уеблогове, типа и версията на браузъра, които използвате за достъп до нашите и други уебсайтове, приложения и продукти и услуги, [данни за трафика], настройките за часовата зона на Вашето устройство и местоположението на Вашето устройство, типовете и версиите на приставките на браузъра, които използвате, [други комуникационни данни], ресурсите, до които осъществявате достъп на нашите уебсайтове, приложения и продукти и услуги, операционната система и платформата на устройството, което използвате, и информация за други технологии на устройствата, които използвате за достъп до този уебсайт и/или система.
 4. Данни от формуляри за контакт означава всяка информация, която ни предоставяте, когато използвате нашите формуляри за контакт (например чрез функциите „Контакт“, „Изпратете ни съобщение“ или „Поддържане на връзка“ на нашите уебсайтове, приложения, продукти или услуги), записа на тази кореспонденция и друга информация или лична информация, която споделяте с нас, когато попълвате по свое усмотрение нашите формуляри за контакт. (Моля, имайте предвид, че полетата маркирани със звездичка (*) са задължителни полета, тъй като тази информация ни е необходима, за да се съобразим с или да отговорим на Вашето искане.)
 5. Данни за маркетингови комуникации означава информация за това как отговаряте на имейл, sms, телефон и други маркетингови кампании.

Използваме предоставената от Вас информация, за да доставим нашите продукти и услуги, да Ви изпращаме информация, която сте поискали, или да се свържем с Вас, за да предоставим допълнителна информация за наличните ни продукти и услуги, както е описано по-подробно в раздел 2 по-долу.

Защо обработваме Вашите данни и колко дълго ги съхраняваме?

Цели на обработването Тип на данните Правно основание за обработване на Вашата лична информация Период на съхранение
За да управляваме нашите взаимоотношения с Вашата организация, чрез установяване или укрепване на бизнес отношения с Вас. а) Данни за самоличност

б) Професионални данни

Законни интереси за управление на отношенията ни с Вашата организация. 5 години след края на деловите взаимоотношения
За да отговорим на Вашето запитване или въпроси, когато се свързвате с нас. а) Данни за самоличност

г) Данни от формуляри за контакт

Съгласие 2 години след последния контакт
За да Ви изпращаме бюлетини или информация за събития, които може да представляват интерес за Вас, за които сте се регистрирали. а) Данни за самоличност

б) Професионални данни

д) Данни за маркетингови съобщения

– Съгласие

– Изпълнение на нашите законни интереси за популяризиране на нашите продукти и услуги

До края на абонамента или периода на съхранение
За да Ви изпращаме директен маркетинг по електронна поща, когато компанията, за която работите, е наш клиент в момента или в миналото, или когато се включите за тази цел в съответната форма за контакт. а) Данни за самоличност

б) Професионални данни

д) Данни за маркетингови съобщения

– Съгласие, когато съгласно закона се изисква от нас да получим съгласие за маркетинг

– Изпълнение на нашите законни интереси за популяризиране на нашите продукти и услуги, когато не сме задължени да получим съгласие по закон

До края на абонамента или периода на съхранение
За да определим какви компании са взаимодействали с нас. в) Технически данни Изпълнение на нашите законни интереси за администриране на нашите уебсайтове и/или системи и за предоставяне на подходяща информация за нашите продукти и услуги Продължителност на сесията.

За данните за бисквитките, моля, вижте нашата Политика за бисквитките

За да ни помогнете да създаваме, публикуваме и подобряваме най-подходящото съдържание за Вас и за Вашето устройство. в) Технически данни Изпълнение на нашите законни интереси за администриране на нашите уебсайтове и/или системи и за предоставяне на подходяща информация за нашите продукти и услуги Продължителност на сесията.

За данните за бисквитките, моля, вижте нашата Политика за бисквитките

За да Ви позволим да участвате в интерактивни функции на нашите уебсайтове и / или системи, когато решите да го направите. в) Технически данни Изпълнение на нашите законни интереси за администриране на нашите уебсайтове и/или системи и за предоставяне на подходяща информация за нашите продукти и услуги Продължителност на сесията.

За данните за бисквитките, моля, вижте нашата Политика за бисквитките

Какви маркетингови комуникации изпращаме?

Комуникация с бизнеса

Обработваме Вашите данни в рамките на съществуващи бизнес отношения с Вас или Вашата компания, защото:

 • Имаме договор с Вас (или обмисляме да сключим договор с Вас). В този случай по-голямата част от личната информация, която събираме и използваме за маркетингови цели, се отнася до отделни служители на нашите клиенти и други компании, с които имаме съществуващи бизнес отношения; или
 • Това е в наш легитимен интерес за провеждането на нашите бизнес дейности (например, за да комуникираме с Вас в качеството „бизнес към бизнес“, за да популяризираме нашите продукти и услуги, които смятаме, че ще представляват интерес за Вас или Вашата компания). В тази връзка можем също така да получим информация за контакт от публични източници, включително съдържание, публикувано на уебсайтове на социални медии, за да осъществим първоначален контакт със съответно лице при клиент или друга компания; или
 • Вие сте дали съгласие да получавате нашите маркетингови съобщения по електронна поща като физическо лице при нашите клиенти / компании. В този случай ще Ви изпращаме маркетингови съобщения, за да развиваме или поддържаме бизнес отношения в съответствие с приложимите закони за електронни и маркетингови съобщения. Тези съобщения могат да включват уеб маяци, „бисквитки“ и подобни технологии, които ни позволяват да получим информация дали отваряте, четете или изтривате съобщението, както и връзки, върху които можете да кликнете.

Обикновено предлагаме поле за отметка във формулярите, които използваме за събиране на вашата лична информация. Ако сте съгласни да получавате съобщенията, трябва да кликнете върху полето.

Как да се отпиша?

При всички случаи, когато Ви изпращаме маркетингови съобщения по имейл, можете да се откажете от получаването на маркетингови съобщения в бъдеще, като кликнете върху функцията „отписване“ или „отказ“ в имейла.

Освен това можете да упражните правото си на отказ по всяко време, като се свържете с нас тук  (моля, посочете маркетинговите съобщения, които искате да не получавате, в полето Подробни данни за заявка).

Как събираме Вашата лична информация?

Личната информация, която събираме за Вас, идва от формуляри за контакт или други материали, които ни изпращате, Вашите взаимодействия с нас и други лица като част от Вашите бизнес отношения с нас. В зависимост от съответните обстоятелства и приложимите местни закони и изисквания, може да съберем част от информацията, посочена в раздел 2, когато ни предоставите визитната си картичка, говорите с нас на конференция или друго събитие или ако сте клиент или бъдещ клиент.

В някои случаи събираме и лична информация непряко от трети страни, като например уебсайта на Вашата компания или от публично достъпни източници като Българския търговски регистър в съответствие с приложимото законодателство.

Използваме ли изкуствен интелект?

Да, понякога използваме изкуствен интелект (AI). Въпреки това, не използваме вашата лична информация за автоматизирано вземане на решения (решение, взето единствено чрез създаването и прилагането на технологии без човешка намеса) или профилиране (обработка на лична информация с набор от технологии, пораждащи правни последици или подобен значителен ефект за вас.

Използваме набор от технологии, за да анализираме Вашите данни. Във всички случаи, винаги има човешка намеса в тези процеси, тъй като използваме тези инструменти, за да подкрепим нашите експерти, вземащи решения.

Използваме автоматизирани системи/процеси при условията, описани в предходния параграф, за да помогнем на нашите служители да се ориентират на пазара и да Ви консултират с възможно най-добре информираните данни. Може да използваме AI (например машинно обучение, логически или подходи, базирани на знания и статистически подходи), за да предоставим на Вас и на нашите кандидати, както и на сътрудници, услугите, които сте заявили при нас. Въпреки че използваме AI системи, всички решения, които могат да ви засегнат, се вземат от нашите обучени специалисти по подбор на персонал. Съответно, тези AI системи нямат правно действие.

Например, когато търсим кандидати за Вашите отворени позиции, можем да използваме исторически данни, както и действителни пазарни данни, за да изградим сравнение на съответната за пазара информация, използвайки машинно обучение, логически или подходи, базирани на знания и статистически подходи, които използват атрибути като данни за заплатите, местоположение, условия на труд, както и действителни сравнения на пазара на кандидатите, за да съставят доклад за средните условия за Вашия регион. С този доклад нашите консултанти по продажбите могат да навигират заедно с вас как да привлечете персонала, от който се нуждаете, по най-добрия възможен начин.

Споделяме ли Вашите данни с трети страни?

За да улесним ефективното използване на Вашата информация и да Ви предоставим съдържанието и/или ресурсите и/или услугите, ние разкриваме Вашата информация на трети страни. Това разкриване обаче се осъществява само при следните обстоятелства:

 • На нашите доставчици. Например, ангажираме доставчик, който да извършва административна и оперативна работа в подкрепа на нашите взаимоотношения с Вас. Доставчикът(ците) ще бъде(ат) предмет на договорни и други правни задължения за запазване на поверителността на Вашите данни и за зачитане на Вашата поверителност и ще имат достъп само до данните, от които се нуждаят, за да изпълняват функциите си; съответните доставчици обикновено са ИТ доставчици (които хостват или поддържат нашите ИТ системи, включително информация за Вас), компании за управление на помещения (които се грижат за физическата сигурност на нашите сгради и следователно трябва да знаят за Вас, за да позволят достъп до нашите сгради) и доставчици на бек офис за финансово и счетоводно управление (които трябва да обработват данни за кандидатите, за да обработват сметки за задължения и вземания).

Също така ангажираме доставчици, които предоставят ИТ технологични услуги и решения. Тази категория трети страни включва:

– Salesforce.com,inc: Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, USA with its hosting location in Germany providing us with the technology for our Candidate Platform.

– Bullhorn Inc.: Boston, MA. United States. 100 Summer Street, 100 Summer St., USA with its hosting location in Ireland and Germany providing us with a software to manage the recruitment process.

– TextKernel B.V.: Nieuwendammerkade 26A-5, 1022 AB Amsterdam, Netherlands with its hosting location in Germany providing us with CV parsing and search engine services.

– Cammio B.V., Lange Houtstraat 13, 2511 CV The Hague, The Netherlands with its hosting location in Germany and Ireland providing us with Video interview services.

– Planbition B.V., Jonkerbosplein 52, 6534 AB Nijmegen, Netherlands with its hosting location in The Netherlands providing us with workforce management services.

– Qualtrics LLC., 333 W. River Park Drive, Provo, UT 84604, USA with its hosting location in Germany providing us with candidate satisfaction surveys.

– HCL Technologies Limited, 806, Siddharth, 96, Nehru Place, New Delhi-110019 with its hosting location in The Netherlands and Germany providing us with infrastructure services.

 • На членовете на Адеко Груп и техните филиали („Членове на Адеко Груп“) в рамките на Европейския съюз или извън него. Списък на държавите, в които работим, е достъпен на нашия уебсайт на www.adeccogroup.com/worldwide-locations. Вашата информация ще бъде споделена с тях по различни причини:
  • информацията се споделя с членовете на Адеко Груп, които предоставят ИТ функции за компаниите от Адеко Груп по целия свят; тези ИТ функции се намират, наред с другото, в Чешката република, Франция, Гърция и България.
  • Информацията се споделя и с членовете на Адеко Груп по целия свят (включително юридическите лица, придобити след събирането на информация) за целите, описани по-горе, или за да Ви предложим оферти, адаптирани към Вашия профил, когато сте изразили интерес към местни или международни възможности на този пазар, или Членовете на Адеко Груп идентифицират, че може да имате специфични умения, изисквани или полезни на този пазар.
 • На правителствени или правоприлагащи органи. Споделяме Вашите данни с правителството, полицията, регулаторите или правоприлагащите органи, ако по наше усмотрение считаме, че сме законово задължени или упълномощени да го направим, или би било разумно да го направим.

На бъдещия продавач или купувач и техните съветници. Като част от надлежната проверка, свързана с (или извършване) на сливане, придобиване или друга бизнес сделка, може да се наложи да разкрием вашите данни на бъдещия продавач или купувач и техните съветници.

Прехвърляме ли Вашите данни извън Вашата държава?

Вашата лична информация може да бъде прехвърляна и обработвана в една или повече други държави, в или извън Европейския съюз или Швейцария. Пълен списък на държавите, в които работим, е достъпен на нашия уебсайт на адрес адрес www.adeccogroup.com/worldwide-locations.

Ние прехвърляме данни само на тези страни, посочени в раздел 7 по-горе, които са извън Европейското икономическо пространство, Великобритания или Швейцария:
• в държави, за които Европейската комисия, Комисарят по информацията на Обединеното кралство или Федералният комисар по защита на данните и информацията на Швейцария смятат, че ви предлагат адекватно ниво на защита съгласно член 45 от GDPR на Обединеното кралство и ЕС или член 6 от Федералния закон за защита на данните на Швейцария (чл. 16 преработен закон) (списък на тези държави е достъпен тук: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en) и тук: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/de/home/datenschutz/handel-und-wirtschaft/uebermittlung-ins-ausland.html (Швейцария), или;
• когато Адеко Груп е въвела подходящи предпазни мерки, за да се стреми да запази поверителността на Вашата информация (за която обикновено използваме една от формите на договори за прехвърляне на данни, одобрени от Европейската комисия или Службата на комисаря по информацията (ICO) за Обединеното кралство или от Федералния комисар за защита на данните и информацията на Швейцария, копия от които са достъпни тук: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en; и тук: https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/international-data-transfer-agreement-and-guidance/) и тук: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/de/home/datenschutz/handel-und-wirtschaft/uebermittlung-ins-ausland.html (Швейцария). Те са одобрени от Европейската комисия, Комисаря по информацията на Обединеното кралство и Швейцарския федерален комисар за защита на данните и информацията съгласно член 46 от GDPR на ЕС и Обединеното кралство и член 6 от швейцарския федерален закон за защита на данните (член 16 преработен закон).
Можете да поискате допълнителна информация в това отношение и да получите копие от съответната предпазна мярка, като се свържете с нас, като използвате данните, посочени по-долу.

Какви мерки за сигурност на данните прилагаме?

Разбираме колко е важно да защитим вашата лична информация. Въвели сме оперативни процедури и адекватни технически и организационни мерки за сигурност, за да предотвратим неоторизиран достъп, промяна, изтриване или предаване на тази лична информация.

Въпреки че правим всичко възможно, за да защитим вашата лична информация, трябва да сте наясно, че предаването на информация по интернет не е напълно сигурно и не можем да гарантираме сигурността на вашата лична информация, предавана на Уебсайта или на трета страна; Поради тази причина всяко предаване е на ваш собствен риск.

Какви са Вашите права по отношение на Вашата лична информация?

Съгласно приложимите закони за защита на данните, Вие имате следните права:

 • Право на достъп и получаване на копие от Вашата лична информация

Имате право да поискате потвърждение дали обработваме някои от Вашите лични данни. Когато случаят е такъв, имате право на достъп до личната си информация и до определена информация за това как се обработва. В някои случаи можете да поискате от нас да Ви предоставим електронно копие на Вашата информация. При някои ограничени обстоятелства имате право да поискате да прехвърлим („пренесем“) вашата лична информация директно на друга трета страна доставчик.

 • Право на коригиране на Вашата лична информация

Ако можете да докажете, че личната информация, която съхраняваме за вас, не е вярна, можете да поискате тази информация да бъде актуализирана или коригирана по друг начин.

 • Право да бъдете забравени или да изтриете лична информация

При определени обстоятелства имате право личните Ви данни да бъдат изтрити. Можете да направите такова искане по всяко време и ние ще преценим дали искането ви следва да бъде удовлетворено, но това право е предмет на всички правни задължения, които може да имаме по отношение на съхранението на данни. За ситуации, в които в съответствие със закона определяме, че искането Ви за изтриване на личните Ви данни трябва да бъде удовлетворено, ще го направим без ненужно забавяне.

 • Право на ограничаване или възражение срещу обработването на Вашата лична информация

При определени обстоятелства имате право да получите ограничаване на обработката на вашата лична информация или да възразите срещу определена обработка на основания, свързани с вашата конкретна ситуация.

 • Право на оттегляне на съгласие

Имате право да оттеглите съгласието си по всяко време, когато разчитаме на съгласие за обработка на Вашата лична информация. Това обаче няма да засегне законосъобразността на всяка обработка, извършена преди да оттеглите съгласието си. Ако оттеглите съгласието си, може да не сме в състояние да Ви предоставим определени продукти или услуги. Ще Ви уведомим, ако случаят е такъв в момента, в който оттеглите съгласието си.

Ако искате да упражните някое от правата си, моля, използвайте нашия формуляр, като кликнете тук .

И накрая, имате право да подадете жалба относно обработката на вашата лична информация от наша страна до органа за защита на данните в държавата-членка  на вашето редовно пребиваване, на работното ви място или на предполагаемо нарушение на вашите права (когато някое от тях е от значение за вас).

Как правим промените в настоящото Уведомление за поверителност?

Условията на настоящото Уведомление за поверителност могат да бъдат променяни периодично. Публикуваме всички съществени промени в настоящото Уведомление за поверителност чрез подходящи известия или на този сайт, или се свързваме с Вас чрез други комуникационни канали.

Контакт

В случай, че:

 • имате въпроси или притеснения относно настоящото Уведомление за поверителност,
 • желаете допълнителна информация за това как защитаваме Вашата информация (например, когато я прехвърляме извън Вашата държава), или
 • искате да се свържете с длъжностното лице по защита на данните (DPO) на Адеко Груп или с местния ръководител по защита на личните данни,

Моля, изпратете имейл на DPO на Адеко Груп на имейл globalprivacy@adeccogroup.com или на местния Ръководител Поверителност на имейл на AdeccoBG.DataProtection@adecco.com

За да упражните някое от правата си, свързани с личните Ви данни, моля попълнете този формуляр .

Adecco Bulgaria’s Team