Последна актуализация: Декември 2022 г.

Добре дошли в Адеко България ЕООД! Очакваме с нетърпение да работим с вас и да ви помогнем да развиете кариерата си. Както бихте очаквали, за правилното поддържане на нашите взаимоотношения, ние събираме и използваме информация за вас.

Настоящото Уведомление за поверителност („Уведомление за поверителност„) определя каква лична информация събираме от вас, как я събираме, използваме и обработваме и как по този начин спазваме нашите правни задължения към вас. Вашата поверителност е важна за нас и ние се ангажираме да защитаваме и опазваме вашите права за поверителност на данните. Знаем, че е дълго, но моля, прочетете внимателно настоящото Уведомление за поверителност.

По-долу е представен индекс, така че можете да отидете направо в съответния раздел, ако предпочитате.

Index:

Някои термини, които трябва да изясним

Първо, трябва да изясним как използваме някои думи в настоящото Уведомление за поверителност.

Може да изглежда очевидно, но в настоящото Уведомление за поверителност ще бъдете наричани „Вие„.

Когато говорим за „нас“ или „Дружеството„, имаме предвид „Адеко България“ ЕООД. Нашето седалище се намира в Бизнес парк, сграда 4, етаж 3, 1766 София,България. Дружеството е част от Адеко Груп АГ (Адеко Груп), със седалище на адрес Белеривещрасе 30, 8008 Цюрих, Швейцария, най-големият доставчик на услуги за човешки ресурси в света. Чрез различните си дружества и бизнес направления, Адеко Груп предоставя няколко HR (човешки ресурси) дейности като персонал, командироване, услуги за заплати, набиране и подбор, решения за тестване, кариерен преход, развитие на таланти, обучение и образование, аутплейсмънт и международна мобилност („нашите Дейности„).

За осъществяване на нашата дейност дружеството използва няколко ИТ системи. В някои случаи Дружеството предоставя портал за самообслужване („Портал„) за своите кандидати/персонал. Порталът Ви позволява да търсите и кандидатствате за работа, която Дружеството и неговите свързани дружества рекламират, която отговарят на Вашите интереси, умения и/или опит, на местата, където сте изразили интерес да работите.

И накрая, настоящото Уведомление за поверителност се отнася за това как обработваме Вашата информация като физическо лице. Не става въпрос за това как обработваме информация за дружествата (въпреки че понякога двете се припокриват). Този тип информация понякога се нарича „лична информация“, „лично удостоверима информация“ или „PII“. Ние използваме термина „лична информация“  или „данни“ в настоящото Уведомление за поверителност.

Каква лична информация събира и използва Дружеството?

Събираме и използваме лична информация, за да управляваме правилно отношенията между вас и нас, която сме групирали, както следва:

 1. Данни за самоличност означава Вашето име, потребителско име или подобен идентификатор, титла, място на раждане, документи, доказващи Вашата самоличност.
 2. Данни за контакт означава Вашите имейл адреси за фактуриране и комуникация, постоянен, настоящ или друг пощенски адрес, телефонни номера.
 3. Данни за кореспонденция означава записи на писмена кореспонденция и телефонни разговори с нас, включително имейл адреса, номера, от който сте се свързали с нас, и часа, датата и продължителността на това обаждане или друг контакт.
 4. Данни за квалификации и професионален опит означава вашата автобиография или резюме, подробности за вашето образование, посещавани курсове за обучение и стажове, документи, доказващи правото ви на работа и всяка друга информация, която сте посочили в автобиографията или резюмето си.
 5. HR данни означава Вашият пол, националност, доказателство за адрес и копия на документи, доказващи правото Ви да работите на местата, в които ще работите, визи, разрешителни за работа, записи за Вашето присъствие, време, прекарано в проекти, обучение, повишения, разследвания и дисциплинарни въпроси.
 6. Данни за заплати означава информация за Вашата банкова сметка, национален осигурителен или осигурителен номер, данъчни кодове и референтни номера, информация за Вашите такси, заплати и обезщетения, подробности за Вашите зависими лица и бенефициенти и всички доброволни удръжки, които поискате от нас да направим от Вашата заплата и такси (като членство в синдикални организации, ако е приложимо).
 7. Данни за пътуване означава данни за пътуване, информация за кредитни карти, направени разходи) за целите на договарянето, уреждането и закупуването на всички дейности, свързани с пътуването (например самолетни билети, резервации, резервации за влак, хотел и автомобили под наем) и възстановяване на пътните разходи.
 8. Снимки и видеоклипове Данни означава снимки и видеоклипове от Вашето участие в обучение или подобни сесии и/или от използване на вътрешни комуникации.
 9. Данни от социални медии означава данните от Вашия профил в социални медии като LinkedIn и друга информация, която публикувате или по друг начин споделяте с нас от социалните медии.
 10. Данни за маркетингови комуникации означава информация за това как отговаряте на имейли, SMS, телефонни и други маркетингови кампании.
 11. Данни за обратна връзка означава обратна връзка за Вас от нашия персонал и трети страни, с които работите или за които работите, както и друга информация за оценка; когато давате обратна връзка за другите и Вашите отзиви за нас и нашите услуги чрез нашите проучвания за удовлетвореност или чрез друг начин на комуникация, обратна връзка и отговори на проучвания.
 12. Технически данни адрес на интернет протокол (IP), от който осъществявате достъп до портала и нашите или други продукти и услуги, бисквитки (както е посочено в нашата Политика за бисквитките), Вашите данни за вход (като час, дата и продължителност), типа и версията на браузъра, които използвате за достъп до портала и нашите или други уебсайтове, приложения и продукти и услуги, блогове, [данни за трафика], настройки на часовата зона на Вашето устройство и неговото местоположение, типове и версии на приставките на браузъра, които използвате, [други комуникационни данни], ресурси, до които осъществявате достъп на портала, нашите приложения, уебсайтове, продукти и услуги, операционната система и типа платформа на устройството, което използвате, и подробности за други технологии на устройствата, които използвате за достъп до портала или нашите уебсайтове,  приложения, продукти или услуги, както и информация за използването от Ваша страна на нашите ИТ системи и помещения, включително системи за видеонаблюдение и вход за врати.

В зависимост от съответните обстоятелства и приложимите местни закони и изисквания, може да съберем част от информацията, посочена по-горе, за да можем да управляваме отношенията си с Вас.

В някои случаи личната информация, която събираме включва и „специални категории данни“ (известни също като „чувствителна информация“), наричаме това чувствителни данни (m). Това може да включва подробности за всички увреждания и всички приспособления, които може да се наложи да направим за вас на работното място, както и информация, свързана с многообразието (включително данни за профсъюзите), или здравни данни (като досиета за заболяване, досиета за инвалидност, годност за работа и здравно осигуряване, когато съдържат данни, свързани с болест), данни за предполагаеми или доказани престъпления,  във всеки случай, когато това се изисква или разрешава от приложимото законодателство и в съответствие с него.

Защо обработваме Вашата лична информация и колко дълго я съхраняваме?

Цели на обработването Тип на данните Правно основание за обработване на Вашата лична информация Период на съхранение
За да управляваме и спазваме Вашия трудов договор или договор за услуги, както и всички други договори и правила, които уреждат нашите трудови или други договорни отношения с Вас. а) Данни за самоличност

б) Данни за контакт

в) Данни за кореспонденция

г) Данни за квалификацията и трудовия опит

д) HR данни

е) Данни за заплати

i) Данни за социалните медии

к) Данни за обратна връзка

л) Технически данни

м) Чувствителни данни

– Изпълнение на договор или предприемане на стъпки преди сключването на договор по отношение на договора за работа или услуги с вас

– Спазване на законови задължения като трудовото право

Продължителност на Вашия договор + всеки допълнителен период, изискван съгласно приложимите местни правни задължения
За извършване на други дейности в областта на човешките ресурси (включително управление на работата, отсъствие, обучение/хора, пътувания, разходи и обезщетения, включително схеми за акции и дисциплинарни процедури). а) Данни за самоличност

б) Данни за контакт

в) Данни за кореспонденция

г) Данни за квалификацията и трудовия опит

д) HR данни

е) Данни за заплати

ж) Данни за пътуване

i) Данни за социалните медии

к) Данни за обратна връзка

л) Технически данни

м) Чувствителни данни

 

– Изпълнение на договор или предприемане на стъпки преди сключването на договор по отношение на договора за работа или услуги с вас

– Спазване на законови задължения като трудовото право

Продължителност на Вашия договор + всеки допълнителен период, изискван съгласно приложимите местни правни задължения
За да предоставим на нашите сътрудници помощта, която очакват, като например да им намерим подходящи задачи, по които да работят, или да улесним процеса на кандидатстване за нови задачи. а) Данни за самоличност

б) Данни за контакт

в) Данни за кореспонденция

г) Данни за квалификацията и трудовия опит

д) HR данни

i) Данни за социалните медии

к) Данни за обратна връзка

Изпълнение на договор или предприемане на стъпки преди сключването на договор Продължителност на Вашия договор + всеки допълнителен период, изискван съгласно приложимите местни правни задължения
За да поддържаме и усъвършенстваме администрирането на таланти (включително за целите на анализа на работната сила и за искане на обратна връзка от служителите и сътрудниците). а) Данни за самоличност

б) Данни за контакт

г) Данни за квалификацията и трудовия опит

д) HR данни

к) Данни за обратна връзка

Изпълнение на законните ни интереси за привличане на правилните таланти и за предлагане на възможности на нови и съществуващи служители и сътрудници Продължителност на Вашия договор + всеки допълнителен период, изискван съгласно приложимите местни правни задължения
За по-нататъшно разработване, тестване и усъвършенстване на нашия уебсайт / портал или други съществуващи или нови системи / процеси, за да обслужваме по-добре вас, нашите клиенти, друг персонал и трети страни к) Данни за обратна връзка

л) Технически данни

Изпълнение на нашите законни интереси за усъвършенстване на нашите системи Продължителност на Вашия договор + всеки допълнителен период, изискван съгласно приложимите местни правни задължения
За да извършваме проучвания и статистически и аналитични изследвания, например да сравняваме ефективността на нашето назначаване на сътрудници при клиенти между различни бизнес сектори и географски райони и да се стремим да идентифицираме фактори, които могат да повлияят на всички различия, които идентифицираме. г) Данни за квалификацията и трудовия опит

д) HR данни

й) Данни за маркетингови комуникации

к) Данни за обратна връзка

л) Технически данни

Изпълнение на нашите законни интереси за усъвъренстване и развитие на нашия бизнес Продължителност на Вашия договор + всеки допълнителен период, изискван съгласно приложимите местни правни задължения
За прехвърляне на данни на трети страни в съответствие с параграф 6 по-долу. Всяка категория данни, изброени по-горе, ако е необходимо Изпълнение на нашите законни интереси за предоставяне на услуги и възлагане на тези услуги на трети страни Продължителност на Вашия договор + всеки допълнителен период, изискван съгласно приложимите местни правни задължения
За да спазим законовите си задължения. Всяка категория данни, изброени по-горе, ако е необходимо Спазване на законови задължения като водене на регистри за данъчни цели или предоставяне на информация на публичен орган или правоприлагаща агенция. Продължителност на Вашия договор + всеки допълнителен период, изискван съгласно приложимите местни правни задължения
За насърчаване на сигурността и защитата на хора, помещения, системи и активи. а) Данни за самоличност

л) Технически данни

Изпълнение на нашите законни интереси, за да гарантираме, че на нашият бизнес (и хората, които работят в него) са осигурени сигурни и безопасни условия. Продължителност на Вашия договор + всеки допълнителен период, изискван съгласно приложимите местни правни задължения
За да следим за спазването на вътрешните политики и процедури. а) Данни за самоличност

в) Данни за кореспонденция

д) HR данни

i) Данни за социалните медии

к) Данни за обратна връзка

л) Технически данни

Изпълнение на нашите законни интереси, за да гарантираме, че нашите политики и процедури се спазват. Продължителност на Вашия договор + всеки допълнителен период, изискван съгласно приложимите местни правни задължения
За администриране на комуникации и други системи, използвани от Адеко Груп (включително вътрешни бази данни за контакти). а) Данни за самоличност

б) Данни за контакт

в) Данни за кореспонденция

й) Данни за маркетингови комуникации

л) Технически данни

Изпълнение на нашите законни интереси, за да гарантираме, че нашите системи функционират правилно Продължителност на Вашия договор + всеки допълнителен период, изискван съгласно приложимите местни правни задължения
За да разследваме и реагираме на инциденти и оплаквания. а) Данни за самоличност

б) Данни за контакт

в) Данни за кореспонденция

– Спазване на законови задължения като трудовото право

– Изпълнение на нашите законни интереси за разрешаване на всякакви инциденти и оплаквания в съответствие с нашите вътрешни процедури

Продължителност на Вашия договор + всеки допълнителен период, изискван съгласно приложимите местни правни задължения
За да изготвяме вътрешна отчетност, че са проведени обучителни сесии и да водим отчет за съдържанието, за да използваме това съдържание за други вътрешни обучения или трети страни (записани обучения). а) Данни за самоличност

з) Данни за снимки и видеоклипове

Съгласие Продължителност на Вашия договор + всеки допълнителен период, изискван съгласно приложимите местни правни задължения
За изпращане на вътрешни съобщения, като имейли, съобщения, новини в интранет. а) Данни за самоличност

б) Данни за контакт

з) Данни за снимки и видеоклипове

Съгласие Продължителност на Вашия договор + всеки допълнителен период, изискван съгласно приложимите местни правни задължения
За да участваме във всяка потенциална или действителна покупка или продажба, или съвместно предприятие, на целия или на част от бизнеса или дружеството, в която всеки член на Адеко Груп желае да участва. Всяка категория данни, изброени по-горе, ако е необходимо – Спазване на законовите задължения по всеки договор, който имаме с продавач или купувач

– Изпълнение на нашите законни интереси за насърчаване на растежа и развитието на Адеко Груп

Продължителност на Вашия договор + всеки допълнителен период, изискван съгласно приложимите местни правни задължения

Как събираме Вашата лична информация?

Личната информация, която събираме за Вас, получаваме от формулярите за кандидатстване, всички документи, които Ви молим да попълните по време на процеса на въвеждане, или други документи, които ни изпращате, и взаимодействията Ви с нас и други лица по време на работата Ви при нас.

В някои случаи също така събираме лична информация непряко от трети страни, като например от агенции за набиране на персонал, с които работим, други дружества в групата Адеко, ако сте били прехвърлени от това дружество на Адеко и други доставчици на административни услуги (например които предоставят нашата гъвкава програма за обезщетения), други служители по жалби или дисциплинарни доклади, подадени за Вас,  или от публично достъпни източници като LinkedIn и Twitter , когато е уместно и в съответствие с приложимото законодателство.

Трябва ли да ни предоставите личната информация, която искаме?

Предоставянето на Вашата лична информация е изискване, необходимо за сключване и/или поддържане на нашия договор с Вас. Това означава, че сте задължени да ни предоставите личната си информация.

Ако не ни предоставите личната си информация, ние или няма да можем да проведем трудовото правоотношение с Вас, или поне може да не сте в състояние да  изпълните договора, който сме сключили с Вас (като например да Ви плащаме или да Ви предоставяме обезщетение), да участвате в определени процеси като обратна връзка или кариерно развитие (което също може да не е в съответствие с Вашия договор с нас) или може да бъдем възпрепятствани да спазваме нашите правни задължения (като например да гарантираме здравето и безопасността на нашите работници).

Използваме ли изкуствен интелект?

Да, понякога използваме изкуствен интелект (AI). Въпреки това, не използваме вашата лична информация при автоматизирано вземане на решения (решение, взето единствено чрез създаването и прилагането на технологии без човешка намеса) или профилиране (обработка на лична информация с набор от технологии, които намаляват човешката намеса за оценка на определени условия за дадено лице), пораждащи правни последици или подобен значителен ефект за вас.

Използваме набор от технологии, за да анализираме Вашите данни. Във всички случаи винаги има човешка намеса в тези процеси, тъй като ние използваме тези инструменти, за да подкрепим нашите експерти, вземащи решения.

Използваме автоматизирани системи/процеси при условията, описани в предходния параграф, за да помогнем на нашия персонал да управлява големи обеми от данни, като предложения за работа и профили, и може да използваме AI (например машинно обучение, логически или подходи, базирани на знания и статистически подходи), за да предоставим на Вас и на нашите клиенти услугите, които поискате от нас (напр. намиране на проекти с най-подходящи условия от двете страни). Въпреки че използваме AI системи, всички решения, които могат да ви засегнат, се вземат от нашите обучени специалисти. Съответно тези AI системи нямат правно действие.

Например, когато търсим нови възможности или проекти за Вас, можем да извършим търсене в нашите списъци с предложения за работа, като използваме машинно обучение, логически или подходи, базирани на знания и статистически подходи, които използват атрибути като длъжност, наличност, набор от умения, оценки и местоположения, за да съставят кратък списък, който показва списък с предложения за работа, които е най-вероятно да отговарят на вашите изисквания.

Прехвърляме ли Вашата лична информация на трети страни?

Както е упоменато в раздел 8 по-долу, обикновено разкриваме вашата лична информация на трети страни. Това се прави, за да се изпълнят целите, посочени в раздел 3 по-горе. Правим това при следните обстоятелства:

 • На нашите доставчици. Можем например да ангажираме доставчик, който да извършва административна и оперативна работа в подкрепа на отношенията ни с Вас. Доставчикът(ците) ще бъде(ат) предмет на договорни и други правни задължения за запазване на поверителността на Вашите данни и за зачитане на Вашата поверителност и ще имат достъп само до данните, от които се нуждаят, за да изпълняват функциите си; тези доставчици обикновено са доставчици на ИТ (които хостват или поддържат нашите ИТ системи, включително информация за Вас), дружества за управление на помещения (които се грижат за физическата сигурност на нашите сгради и следователно трябва да знаят за Вас, за да позволят достъп до нашите сгради), доставчици, свързани с човешките ресурси (които извършват предоставяне на заплати или обезщетения от наше име, като например кетъринг на място за сътрудници и колеги),  доставчици на пътувания (които управляват или организират пътувания за нашите сътрудници и колеги) или доставчици на бек офис за финансово и счетоводно управление (които трябва да обработват данни за кандидатите, за да обработват сметки за задължения и вземания). Тази категория трети страни включва:

– Salesforce.com,inc: Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, USA with its hosting location in Germany providing us with the technology for our Candidate Platform.

– Bullhorn Inc.: Boston, MA. United States. 100 Summer Street, 100 Summer St., USA with its hosting location in Ireland and Germany providing us with a software to manage the recruitment process.

– TextKernel B.V.: Nieuwendammerkade 26A-5, 1022 AB Amsterdam, Netherlands with its hosting location in Germany providing us with CV parsing and search engine services.

– Cammio B.V., Lange Houtstraat 13, 2511 CV The Hague, The Netherlands with its hosting location in Germany and Ireland providing us with Video interview services.

– Planbition B.V., Jonkerbosplein 52, 6534 AB Nijmegen, Netherlands with its hosting location in The Netherlands providing us with workforce management services.

– Qualtrics LLC., 333 W. River Park Drive, Provo, UT 84604, USA with its hosting location in Germany providing us with candidate satisfaction surveys.

– HCL Technologies Limited, 806, Siddharth, 96, Nehru Place, New Delhi-110019 with its hosting location in The Netherlands and Germany providing us with infrastructure services.

 • На членове на групата Адеко и техните филиали („Членове на Адеко Груп“) в други държави. Списък на държавите, в които работим, е достъпен на нашия уебсайт на адрес adeccogroup.com/worldwide-locations. Вашата информация ще бъде споделена с тях по различни причини:
  • информацията се споделя с членовете на Адеко Груп, които предоставят ИТ функции за компаниите от Адеко Груп по целия свят; тези ИТ функции се намират, наред с другото, във Франция, Чешката република, Гърция и България.
  • информацията се споделя със централния офис на Адеко Груп в Швейцария за целите на планирането, бюджетирането и обратната връзка на работната сила; тази информация се използва и в централния офис в Швейцария, за да Ви предложи нови възможности в рамките на Адеко Груп или с клиенти.
  • информацията се споделя и с филиалите на Адеко по целия свят (включително юридическите лица, придобити след събирането на информация), когато сте изразили интерес към възможностите на този пазар, или Членовете на Адеко Груп установят, че може да имате специфични умения, които се изискват или са полезни на този пазар.
 • На нашите клиенти/бъдещи работодатели. Споделяме Вашите данни с наши клиенти, които предлагат работа/задания, от които може да се интересувате, или които се интересуват от Вашия профил, за колеги това включва къде работите на място с нашите клиенти. Те дължат договорни и други задължения за поверителност във връзка с Вашите данни по отношение на нас и на Вас.
 • На правителствени или правоприлагащи органи. Споделяме Вашите данни с правителството, полицията, регулаторите или правоприлагащите органи, ако по наше усмотрение считаме, че сме законово задължени или упълномощени да го направим, или би било разумно да го направим.

На потенциални продавачи или купувачи и техните съветници. Като част от надлежната проверка, свързана с (или изпълнение) на сливане, придобиване, промяна в доставчик на услуги или друга бизнес сделка, ние можем да разкрием вашите данни на бъдещия продавач или купувач, нов доставчик на услуги и техните съветници.

Прехвърляме ли Вашата лична информация извън Вашата държава?

Вашата лична информация може да бъде прехвърляна и обработвана в една или повече други държави, в или извън Европейския съюз или Швейцария. Пълен списък на държавите, в които работим, е достъпен на нашия уебсайт на адрес www.adeccogroup.com/worldwide-locations.

Прехвърляме данни само на тези страни, посочени в раздел 7 по-горе, които са извън Европейското икономическо пространство, Великобритания или Швейцария:
• в държави, за които Европейската комисия, Комисарят по информацията на Обединеното кралство или Федералният комисар по защита на данните и информацията на Швейцария смятат, че ви предлагат адекватно ниво на защита съгласно член 45 от GDPR на Обединеното кралство и ЕС или член 6 от Федералния закон за защита на данните на Швейцария (чл. 16 преработен закон) (списък на тези държави е достъпен тук: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en) и тук: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/de/home/datenschutz/handel-und-wirtschaft/uebermittlung-ins-ausland.html (Швейцария), или;

• когато Адеко Груп е въвела подходящи предпазни мерки, за да се стреми да запази поверителността на Вашата информация (за която обикновено използваме една от формите на договори за прехвърляне на данни, одобрени от Европейската комисия или Службата на комисаря по информацията (ICO) за Обединеното кралство или от Федералния комисар за защита на данните и информацията на Швейцария, копия от които са достъпни тук: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en; тук: https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/international-data-transfer-agreement-and-guidance/) и тук: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/de/home/datenschutz/handel-und-wirtschaft/uebermittlung-ins-ausland.html (Швейцария). Те са одобрени от Европейската комисия, комисаря по информацията на Обединеното кралство и швейцарския федерален комисар за защита на данните и информацията съгласно член 46 от GDPR на ЕС и Обединеното кралство и член 6 от швейцарския федерален закон за защита на данните (член 16 преработен закон).

Можете да поискате допълнителна информация в това отношение и да получите копие от съответната предпазна мярка, като се свържете с нас, като използвате данните, посочени по-долу.

Какви са Вашите права по отношение на Вашата лична информация?

Съгласно приложимите закони за защита на данните, Вие имате следните права:

 • Право на достъп и получаване на копие от Вашата лична информация

Имате право да поискате потвърждение дали обработваме някои от Вашите лични данни. Когато случаят е такъв, може да имате достъп до вашата лична информация и до определена информация за това как тя се обработва. В някои случаи можете да поискате от нас да Ви предоставим електронно копие на Вашата информация. При някои ограничени обстоятелства имате право да поискате да прехвърлим („пренесем“) Вашата лична информация директно на друга трета страна доставчик.

 • Право на коригиране на Вашата лична информация

Ако можете да докажете, че личната информация, която съхраняваме за вас, не е вярна, можете да поискате тази информация да бъде актуализирана или коригирана по друг начин.

 • Право да бъдете забравени или да изтриете лична информация

При определени обстоятелства имате право да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити. Можете да направите такова искане по всяко време и ние ще преценим дали искането ви следва да бъде удовлетворено, но това право е предмет на всички правни задължения, които може да имаме по отношение на съхранението на данни. За ситуации, в които в съответствие със закона определяме, че искането Ви за изтриване на личните Ви данни трябва да бъде удовлетворено, ще го направим без ненужно забавяне.

 • Право на ограничаване или възражение срещу обработването на Вашата лична информация

При определени обстоятелства имате право да получите ограничаване на обработката на вашата лична информация или да възразите срещу определена обработка на основания, свързани с вашата конкретна ситуация.

 • Право на оттегляне на съгласие

Имате право да оттеглите съгласието си по всяко време, когато разчитаме на съгласие за обработка на Вашата лична информация. Това обаче няма да засегне законосъобразността на всяка обработка, извършена преди да оттеглите съгласието си. Ако оттеглите съгласието си, може да не сме в състояние да Ви предоставим определени продукти или услуги. Ще Ви уведомим, ако случаят е такъв в момента, в който оттеглите съгласието си.

Ако искате да упражните някое от правата си, моля, използвайте нашия формуляр, като кликнете тук .

И накрая, имате право да подадете жалба до органа за защита на данните на мястото, където живеете или работите, или на мястото, където смятате, че е възникнал проблем във връзка с вашата лична информация

Извършваме ли някакъв мониторинг?

До степента, позволена от закона, ние си запазваме правото да одитираме, наблюдаваме и записваме достъпа, използването и съдържанието на всички данни, съхранявани или обработвани от нашите ИТ системи. Правим това за целите, свързани с насърчаването на сигурността и защитата на хора, помещения, системи и активи, както и с администрирането на комуникации и други системи, използвани от Адеко Груп.  Подчертахме това в настоящото Уведомление за поверителност, за да изясним, че използването от Ваша страна на свързани с работата ИТ системи може да бъде наблюдавано от други лица.

Каква е сигурността на данните, когато използвате нашите системи?

Вие носите отговорност за запазването на вашите данни за вход в Портала, по-специално паролата, която сме ви дали или която сте избрали. Тези идентификационни данни за вход са за ваша собствена употреба. Нямате право да споделяте вашите идентификационни данни или други подробности за акаунта с друго лице (лица).

Как правим промените в настоящото Уведомление за поверителност?

Условията на настоящото Уведомление за поверителност могат да бъдат променяни периодично. Публикуваме всички съществени промени в настоящото Уведомление за поверителност чрез подходящи известия или на този сайт, или се свързваме с Вас чрез други комуникационни канали.

Контакт

В случай, че:

 • имате въпроси или притеснения относно настоящото Уведомление за поверителност,
 • желаете допълнителна информация за това как защитаваме Вашата информация (например, когато я прехвърляме извън Вашата държава), или
 • искате да се свържете с длъжностното лице по защита на данните (DPO) на Адеко Груп или с местния ръководител по защита на личните данни,

изпратете имейл на DPO на Адеко Груп на имейл globalprivacy@adeccogroup.com или на местния ръководител поверителност на имейл на AdeccoBG.DataProtection@adecco.com

За да упражните някое от правата си, свързани с личните Ви данни, моля попълнете този формуляр.

Adecco Bulgaria’s Team