Уведомление за поверителност за кандидати

Последна актуализация: Май 2023 г.

Добре дошли в Адеко България ЕООД! Очакваме с нетърпение да работим с вас, за да ви помогнем да развиете кариерата си.

Настоящото Уведомление за поверителност („Уведомление за поверителност„) описва каква лична информация събираме от вас, как я събираме, използваме и обработваме и как по този начин спазваме нашите правни задължения към вас. Вашата поверителност е важна за нас и ние се ангажираме да защитаваме и опазваме вашите права за поверителност на данните. Знаем, че е дълго, но моля, прочетете внимателно настоящото Уведомление за поверителност.

По-долу е представен индекс, така че можете да отидете направо в съответния раздел, ако предпочитате.

Съдържание:

Някои термини, които трябва да изясним

Първо, трябва да изясним как използваме някои думи в настоящото Уведомление за поверителност.

Може да изглежда очевидно, но в настоящото Уведомление за поверителност ще бъдете наричани „Кандидатът“ или „Вие„.

Когато говорим за „нас“ или „Дружеството„, имаме предвид „Адеко България“  ЕООД. Нашето седалище се намира в Бизнес парк, сграда 4, етаж 3, 1766 София, България. Дружеството е част от Адеко Груп АГ (Адеко Груп), със седалище на адрес Белеривещрасе 30, 8008 Цюрих, Швейцария, най-големият доставчик на услуги за човешки ресурси в света. Чрез различните си дружества и бизнес направления, Адеко Груп предоставя няколко HR (човешки ресурси) дейности като персонал, командироване, услуги за заплати, набиране и подбор, решения за тестване, кариерен преход, развитие на таланти, обучение и образование, аутплейсмънт и международна мобилност („нашите Дейности„).

За осъществяване на нашата дейност дружеството използва няколко ИТ системи. В някои случаи Дружеството предоставя портал за самообслужване („Портал„) за своите кандидати/персонал. Порталът Ви позволява да търсите и кандидатствате за работа, която Дружеството и неговите свързани дружества рекламират, отговаряща на Вашите интереси, умения и/или опит, на местата, където сте изразили интерес да работите.

И накрая, настоящото Уведомление за поверителност се отнася за това как обработваме Вашата информация като физическо лице. Не става въпрос за това как обработваме информация за дружествата (въпреки че понякога двете се припокриват). Този тип информация понякога се нарича „лична информация“, „лично удостоверима информация“ или „PII“. Ние използваме термина „лична информация“  или „данни“ в настоящото Уведомление за поверителност.

Каква лична информация събира и използва Дружеството?

Събираме и използваме лична информация, за да ви предоставим най-добрите възможности за работа, които са най-подходящи за Вас, като сме я групирали, както следва:

 

 1. Данни за самоличност означава Вашето име, потребителско име, длъжност, място на раждане и документи, доказващи Вашата самоличност.
 2. Данни за контакт означава Вашият постоянен адрес, настоящ адрес, имейл адреси и телефонни номера.
 3. Данни за квалификации и професионален опит означава Вашата автобиография или резюме, подробности за Вашето образование, посещавани курсове за обучение и стажове, документи, доказващи Вашето право на работа и всяка друга информация, която сте посочили в резюмето или автобиографията си, снимки и видеоклипове на Вашето участие във видео интервю или обучение.
 4. Данни от социални медии означава данните от Вашия профил в социалните медии, като LinkedIn и друга подходяща информация, която публикувате или по друг начин споделяте с нас от социалните медии.
 5. Технически данни означава адреси на интернет протокол (IP), от които осъществявате достъп до портала и нашите или други продукти и услуги, бисквитки (както е посочено в нашата Политика за бисквитките), Вашите данни за вход (като час, дата и продължителност), типа и версията на браузъра, които използвате за достъп до нашите или други уебсайтове, приложения и продукти и услуги, настройки на часовата зона на Вашето устройство и местоположението на Вашето устройство, типовете и версиите на приставките на браузъра, които използвате за достъп до портала и нашите или други уебсайтове, приложения и продукти и услуги, операционната система и типа платформа на устройството, което използвате, и други технологии на устройствата, които използвате за достъп до портала,  нашите приложения,  уебсайтове, продукти и услуги, данни за помещенията, включително системи за видеонаблюдение и входни врати.
 6. Данните за телефонни обаждания включват номера, от който сте говорили с нас, часа, датата и продължителността на този контакт.
 7. Данни за профила означава Вашето потребителско име и парола, Вашите интереси, предпочитания, обратна връзка и отговори на проучвания.
 8. Данни за маркетингови комуникации означава информация за това как отговаряте на имейл, sms, телефон и други маркетингови кампании.
 9. i) Чувствителни данни, което означава подробности за всякакви увреждания и необходимост от приспособления, които може да се наложи да направим за Вас на работното място, както и друга подобна информация (включително данни за членство в синдикални организации); здравни данни (като досиета за болест, досиета за инвалидност, годност за работа и здравно осигуряване, когато съдържат данни, свързани със заболяване). Всички изброени са в съответствие с приложимото законодателство.
 10. В зависимост от съответните обстоятелства и приложимите местни закони и изисквания, може да съберем част от информацията, посочена по-горе, за да можем да Ви предложим възможности за работа, които са съобразени с Вашите обстоятелства и интереси.

Защо обработваме Вашата лична информация и колко дълго я съхраняваме?

Цели на обработването Вид на данните Правно основание за обработване на Вашата лична информация Период на съхранение
За да Ви предоставим нашите услуги, като Ви намерим подходящи работни места/ задания, за които да кандидатствате, да Ви помогнем с обучението или да улесним процеса на кандидатстване за работа/ задания. Това включва изпращане на автобиографията ви до потенциални работодатели за разглеждане от тяхна страна и информиране за бъдещи възможности за работа по имейл, телефон, поща и/ или други методи за комуникация. а) Данни за самоличност;

б) Данни за контакт;

в) Данни за квалификацията и трудовия опит;

г) Данни от социални медии;

ж) Данни за профила

Съгласие за обработване на лични данни

или

Изпълнение на договор или предприемане на стъпки преди сключването на договор

До 6 месеца от последната Ви дейност (последна кандидатура за работа, интервю, телефонно обаждане или оценка) в Портала, освен ако изрично не сте дали съгласието си за по-дълъг период на обработка на данните.

 

За да Ви предоставим нашите услуги, като оценяваме и избираме или отхвърляме Вашата кандидатура за работа, включително например организиране и провеждане на интервюта. а) Данни за самоличност;

б) Данни за контакт;

в) Данни за квалификацията и трудовия опит;

г) Данни от социални медии;

ж) Данни за профила

Съгласие за обработване на лични данни или

Изпълнение на договор или предприемане на стъпки преди сключването на договор

До 6 месеца от последната Ви дейност (последна кандидатура за работа, интервю, телефонно обаждане или оценка) в Портала, освен ако изрично не сте дали съгласието си за по-дълъг период на обработка на данните.
За да Ви предоставим нашите услуги, като оценим резултатите от тях и както е необходимо по друг начин в процесите на набиране на персонал, включително окончателното набиране на персонал. а) Данни за самоличност;

б) Данни за контакт;

в) Данни за квалификацията и трудовия опит;

г) Данни от социални медии;

ж) Данни за профила

Съгласие за обработване на лични данни или

Изпълнение на договор или предприемане на стъпки преди сключването на договор

До 6 месеца от последната Ви дейност (последна кандидатура за работа, интервю, телефонно обаждане или оценка) в Портала, освен ако изрично не сте дали съгласието си за по-дълъг период на обработка на данните.
За да направите всички корекции, които може да са ви необходими на работното място. а) Данни за самоличност;

i) Чувствителни данни

– Съгласие за обработка на лични данни или изпълнение на договор или предприемане на стъпки преди сключване на договор, когато сме се договорили с Вас да осигурим корекции на работното място, които не са обхванати от местните закони;

– Осигуряване на съответствие с правни задължения като задължения за труд, дискриминация и инвалидност

В рамките на 6 месеца от последната Ви дейност (последна кандидатура за работа, интервю, телефонно обаждане или оценка) в Портала.

 

За да Ви изпращаме директен маркетинг, например по електронна поща, съобщения или телефон. а) Данни за самоличност;

б) Данни за контакт

Съгласие Толкова дълго, колкото сте избрали да получавате нашия маркетинг.
За допълнително разработване, тестване и подобряване на нашия уебсайт/ портал или други съществуващи, или нови системи/ процеси, за да Ви обслужваме по-добре. д) Технически данни;

ж) Данни за профила

Изпълнение на нашите законни интереси за усъвършенстване на нашите системи До приключване на обработката, когато това би съответствало на изискванията на законодателството.
За отстраняване на технически проблеми при повикване в нашите мрежи. а) Данни за самоличност;

б) Данни за контакт;

д) Технически данни;

е) Данни за телефонни обаждания

Изпълнение на нашите законни интереси за отстраняване на технически въпроси, засягащи нашия бизнес До приключване на обработката, когато това би съответствало на изискванията на законодателството.
За извършване на проучвания и статистически и аналитични изследвания. Например, за да сравним ефективността на нашето позициониране на кандидати между различни бизнес сектори и географски райони и да се стремим да идентифицираме фактори, които могат да повлияят на всички различия, които идентифицираме. д) Технически данни;

ж) Данни за профила;

з) Данни за маркетингови съобщения

Изпълнение на нашите законни интереси за усъвършенстване и развитие на нашия бизнес До приключване на обработката, когато това би съответствало на изискванията на законодателството.
За прехвърляне на данни на трети страни, в съответствие с параграф 7 по-долу. Всяка категория данни, изброени по-горе, ако е необходимо – Изпълнение на нашите законни интереси за предоставяне на услуги и възлагане на тези услуги на трети страни или в случай на бизнес сделка;

– Изпълнение на договора или предприемане на стъпки преди сключване на договор;

– Съгласие;

– Съответствие с държавните или правните органи

До 6 месеца  от последната Ви дейност (последна кандидатура за работа, интервю, телефонно обаждане или оценка) в Портала и всеки допълнителен период, изискван съгласно приложимите местни законови задължения
За спазване на нашите законови задължения. Всяка категория данни, изброени по-горе, ако е необходимо Спазване на законови задължения като водене на регистри за данъчни цели или предоставяне на информация на публичен орган или правоприлагаща агенция. До 6 месеца  от последната Ви дейност (последна кандидатура за работа, интервю, телефонно обаждане или оценка) в Портала и всеки допълнителен период, изискван съгласно приложимите местни законови задължения
За насърчаване на сигурността и защитата на хора, помещения, системи и активи. а) Данни за самоличност

д) Технически данни

и) Чувствителни данни

Изпълнение на нашите законни интереси, за да гарантираме, че на нашия бизнес (и хората, които работят в него) са осигурени сигурни и безопасни условия. До 1 месец от последното Ви посещение в нашите помещения
За да следим спазването на вътрешните политики и процедури. а) Данни за самоличност

ж) Данни за профила

 

Изпълнение на нашите законни интереси, за да гарантираме, че нашите политики и процедури се спазват До 6 месеца от последната ви дейност
За администриране на комуникации и други системи, използвани от Адеко Груп (включително вътрешни бази данни за контакти). а) Данни за самоличност

б) Данни за контакт

д) Технически данни

е) Данни за телефонни обаждания

з) Данни за маркетингови съобщения

Изпълнение на нашите законни интереси, за да гарантираме, че нашите системи функционират правилно Толкова дълго, колкото сте избрали да получавате нашия маркетинг.
За да разследваме и реагираме на инциденти и оплаквания. а) Данни за самоличност

б) Данни за контакт

е) Данни за телефонни обаждания

i) Чувствителни данни

 

– Спазване на законови задължения – Изпълнение на нашите законни интереси за разрешаване на всякакви инциденти и оплаквания в съответствие с нашите вътрешни процедури До 2 години от приключване на целта на обработката на данни или по-дълго, ако има правни действия.
За да популяризираме  вътрешно провежданите обучителни сесии и да използваме тяхното съдържание, да предлагаме подобни сесии вътрешно и външно на трети страни. а) Данни за самоличност

б) Данни за контакт

з) Данни за маркетингови съобщения

– Изпълнение на нашите законни интереси (когато са вътрешни) за обучение на нашите кандидати и разработване на нашите клиентски предложения

– Съгласие (когато е за трети страни)

До 6 месеца от последната дейност
За да участваме във всяка потенциална или действителна покупка или продажба, или съвместно предприятие, на целия или на част от бизнеса или дружеството, в която всеки член на Адеко Груп желае да участва. Всяка категория данни, изброени по-горе, ако е необходимо Изпълнение на нашите законни интереси за насърчаване на растежа и развитието на Адеко Груп До 6 месеца от последната дейност

Как събираме Вашата лична информация?

Личната информация, която събираме за Вас, идва от формулярите за кандидатстване или други материали, които ни изпращате, взаимодействията Ви с нас и други лица като част от Вашата кандидатура.

В някои случаи, събираме и лична информация непряко от трети страни, като например от агенции за набиране на персонал, с които работим, други дружества в групата Адеко, ако сте били прехвърлени от това дружество на Адеко, или от публично достъпни източници като LinkedIn и Twitter, когато е уместно и в съответствие с приложимото законодателство.

Трябва ли да ни предоставите личната информация, която поискаме?

Вие не сте задължени да ни предоставяте личните си данни, но не би било възможно да работим с Вас или да Ви предоставяме услугите си, ако не ни предоставите необходимия минимум, за да оценим Вашата пригодност за позиция при нас.  Това може също така да ограничи Услугите, които можете да получите от нас, ако в някои случаи решите да ни предоставите ограничена лична информация.

Използваме ли изкуствен интелект?

Да, понякога използваме изкуствен интелект (AI). Въпреки това, ние не използваме вашата лична информация за автоматизирано вземане на решения (решение, взето единствено чрез създаването и прилагането на технологии без човешка намеса) или профилиране (обработка на лична информация с набор от технологии, които намаляват човешката намеса за оценка на определени условия за дадено лице), пораждащи правни последици или подобен значителен ефект за вас.

Използваме набор от технологии, за да анализираме Вашите данни. Във всички случаи винаги има човешка намеса в тези процеси, тъй като използваме тези инструменти, за да подкрепим нашите експерти, вземащи решения.

Използваме автоматизирани системи/процеси при условията, описани в предходния параграф, за да помогнем на нашия персонал да управлява големи обеми от данни или приложения, и може да използваме AI (например машинно обучение, логически или подходи, базирани на знания и статистически подходи), за да предоставим на Вас и на нашите клиенти услугите, които поискате от нас. Въпреки че използваме AI системи, всички решения, които могат да ви засегнат, се вземат от нашите обучени специалисти по подбор на персонал. Съответно тези AI системи нямат правно действие.

Например, когато нашите клиенти търсят кандидати за работа, можем да извършим търсене в нашите списъци с кандидати, като използваме машинно обучение, логически или подходи, базирани на знания и статистически подходи, които използват атрибути като вашата длъжност, наличност, набор от умения, оценки и местоположения, за да съставят кратък списък, който показва списък с кандидати, които е най-вероятно да изпълнят изискването на клиента.

Прехвърляме ли Вашата лична информация на трети страни?

Както бе споменато по-горе, обикновено разкриваме вашата лична информация на трети страни. Това се прави, за да се изпълнят целите, посочени по-горе. Правим това при следните обстоятелства:

 • На нашите доставчици. Например, ангажираме доставчик, който да извършва административна и оперативна работа в подкрепа на нашите взаимоотношения с Вас, въз основа на нашите законни интереси.  Доставчикът(ците) ще бъде(ат) предмет на договорни и други правни задължения за запазване на поверителността на Вашите данни и за зачитане на Вашата поверителност и ще имат достъп само до данните, от които се нуждаят, за да изпълняват функциите си; съответните доставчици обикновено са ИТ доставчици (които хостват или поддържат нашите ИТ системи, включително информация за Вас), компании за управление на помещения (които се грижат за физическата сигурност на нашите сгради и следователно трябва да знаят за Вас, за да позволят достъп до нашите сгради) и доставчици на бек офис за финансово и счетоводно управление (които трябва да обработват данни за кандидатите, за да обработват сметки за задължения и вземания).

Също така ангажираме доставчици, които предоставят услуги и решения в областта на ИТ технологиите, които могат да включват видео интервю и инструменти за оценка на уменията. Тази категория трети страни включва:

– Salesforce.com,inc: Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, USA with its hosting location in Germany providing us with the technology for our Candidate Platform.

– Bullhorn Inc.: Boston, MA. United States. 100 Summer Street, 100 Summer St., USA with its hosting location in Ireland and Germany providing us with a software to manage the recruitment process.

– TextKernel B.V.: Nieuwendammerkade 26A-5, 1022 AB Amsterdam, Netherlands with its hosting location in Germany providing us with CV parsing and search engine services.

– Cammio B.V., Lange Houtstraat 13, 2511 CV The Hague, The Netherlands with its hosting location in Germany and Ireland providing us with Video interview services.

– Planbition B.V., Jonkerbosplein 52, 6534 AB Nijmegen, Netherlands with its hosting location in The Netherlands providing us with workforce management services.

– Qualtrics LLC., 333 W. River Park Drive, Provo, UT 84604, USA with its hosting location in Germany providing us with candidate satisfaction surveys.

– HCL Technologies Limited, 806, Siddharth, 96, Nehru Place, New Delhi-110019 with its hosting location in The Netherlands and Germany providing us with infrastructure services.

 • На членовете на Адеко Груп и техните филиали („Членове на Адеко Груп“) в рамките на Европейския съюз или извън него. Списък на държавите, в които работим, е достъпен на нашия уебсайт на адрес adeccogroup.com/worldwide-locations. Вашата информация ще бъде споделена с тях по различни причини:
  • информацията се споделя с членовете на Адеко Груп, които предоставят ИТ функции за компаниите от Адеко Груп по целия свят за нашите законни интереси; тези ИТ функции се алокирани в страните Чехия, Франция, Гърция и България.
  • информацията се споделя и с членовете на Адеко Груп по целия свят (включително юридическите лица, придобити след събирането на информация) за целите, описани по-горе, или за да Ви предложим оферти, адаптирани към Вашия профил, където сте се съгласили с глобално споделяне на данни в рамките на Адеко Груп, за да ви предоставим местни или международни възможности на този пазар.
  • информацията също се споделя с членове на Адеко Груп по целия свят за административни цели, въз основа на нашите законни интереси.
 • На нашите клиенти/ бъдещи работодатели. Ще споделяме Вашите данни с наши клиенти, които предлагат работни места/ назначения, от които може да се интересувате или които се интересуват от Вашия профил – въз основа на изпълнението на нашия договор или преди сключването на договор. Те носят договорни и други задължения за поверителност във връзка с Вашите данни по отношение на нас и на Вас.
 • На правителствени или правоприлагащи органи. Споделяме Вашите данни с правителството, полицията, регулаторите или правоприлагащите органи, ако по наше усмотрение считаме, че сме законово задължени или упълномощени да го направим, или би било разумно да го направим.
 • На потенциални продавачи или купувачи и техните съветници.  Като част от надлежната проверка, свързана с (или изпълнение) на сливане, придобиване или друга бизнес сделка, може да се наложи да разкрием вашите данни на бъдещия продавач или купувач и техните съветници, въз основа на нашите законни интереси.

Прехвърляме ли Вашата лична информация извън Вашата държава?

Вашата лична информация може да бъде прехвърляна и обработвана в една или повече други държави, в или извън Европейския съюз или Швейцария. Пълен списък на държавите, в които работим, е достъпен на нашия уебсайт на адрес www.adeccogroup.com/worldwide-locations.

Ние прехвърляме данни само на тези страни, посочени в раздел 7 по-горе, които са извън Европейското икономическо пространство, Великобритания или Швейцария:

 • в държави, за които Европейската комисия, Комисарят по информацията на Обединеното кралство или Федералният комисар по защита на данните и информацията на Швейцария смятат, че ви предлагат адекватно ниво на защита съгласно член 45 от GDPR на Обединеното кралство и ЕС или член 6 от Федералния закон за защита на данните на Швейцария (чл. 16 преработен закон) (списък на тези държави е достъпен тук:  https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en) и тук: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/de/home/datenschutz/handel-und-wirtschaft/uebermittlung-ins-ausland.html (Швейцария), или;
 • когато Адеко Груп е въвела подходящи предпазни мерки, за да се стреми да запази поверителността на Вашата информация (за която обикновено използваме една от формите на договори за прехвърляне на данни, одобрени от Европейската комисия или Службата на комисаря по информацията (ICO) за Обединеното кралство или от Федералния комисар за защита на данните и информацията на Швейцария, копия от които са достъпни тук:  https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en;  тук: https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/international-data-transfer-agreement-and-guidance/) и тук: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/de/home/datenschutz/handel-und-wirtschaft/uebermittlung-ins-ausland.html  (Швейцария).  Те са одобрени от Европейската комисия, Комисаря по информацията на Обединеното кралство и Швейцарския федерален комисар за защита на данните и информацията съгласно член 46 от GDPR на ЕС и Обединеното кралство и член 6 от швейцарския федерален закон за защита на данните (член 16 преработен закон).

Можете да поискате допълнителна информация в това отношение и да получите копие от съответната предпазна мярка, като се свържете с нас, като използвате данните, посочени по-долу.

Какви са Вашите права по отношение на Вашата лична информация?

Съгласно приложимите закони за защита на данните, Вие имате следните права:

 • Право на достъп и получаване на копие от Вашата лична информация

Имате право да поискате потвърждение дали обработваме някои от Вашите лични данни. Когато случаят е такъв, имате право на достъп до част от вашата лична информация (чрез портала) и до определена информация за това как тя се обработва. В някои случаи можете да поискате от нас да Ви предоставим електронно копие на Вашата информация. При някои ограничени обстоятелства имате право да поискате да прехвърлим („пренесем“) вашата лична информация, което означава, че ще я предоставим на трета страна по ваше искане.

 • Право на коригиране на Вашата лична информация

Ако можете да докажете, че личната информация, която съхраняваме за вас, не е вярна, можете да поискате тази информация да бъде актуализирана или коригирана по друг начин. Бихме Ви насърчили да получите достъп до портала за самообслужване, когато е възможно, и да актуализирате личната си информация директно.

 • Право да бъдете забравени или да изтриете лична информация

При определени обстоятелства имате право да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити. Можете да направите такова искане по всяко време и ние ще преценим дали искането ви следва да бъде удовлетворено, но това право е предмет на всички правни задължения, които може да имаме по отношение на съхранението на данни. За ситуации, в които в съответствие със закона определяме, че искането Ви за изтриване на личните Ви данни трябва да бъде удовлетворено, ще го направим без ненужно забавяне. Моля, имайте предвид, че след като данните Ви бъдат изтрити, Дружеството може вече да не Ви е от полза. Ако искате отново да се регистрирате в Дружеството, ще трябва да въведете отново данните си.

 • Право на ограничаване или възражение срещу обработването на Вашата лична информация

При определени обстоятелства имате право да получите ограничаване на обработката на вашата лична информация или да възразите срещу определена обработка на основания, свързани с вашата конкретна ситуация.

 • Право на оттегляне на съгласие

Имате право да оттеглите съгласието си по всяко време, когато разчитаме на съгласие за обработка на Вашата лична информация. Това обаче няма да засегне законосъобразността на всяка обработка, извършена преди да оттеглите съгласието си. Ако оттеглите съгласието си, може да не сме в състояние да Ви предоставим определени продукти или услуги. Ще Ви уведомим, ако случаят е такъв в момента, в който оттеглите съгласието си.

Ако искате да упражните някое от правата си, моля, използвайте нашия формуляр, като кликнете тук.

И накрая, имате право да подадете жалба до органа за защита на данните на мястото, където живеете или работите, или на мястото, където смятате, че е възникнал проблем във връзка с вашата лична информация.

Каква е сигурността на данните, когато използвате нашите системи?

Вие носите отговорност за запазването на вашите данни за вход в Портала, по-специално паролата, която сме ви дали или която сте избрали. Тези идентификационни данни за вход са за ваша собствена употреба. Нямате право да споделяте вашите идентификационни данни или други подробности за акаунта с друго лице (лица).

Как правим промените в настоящото Уведомление за поверителност?

Условията на настоящото Уведомление за поверителност могат да бъдат променяни периодично. Публикуваме всички съществени промени в настоящото Уведомление за поверителност чрез подходящи известия или на този сайт, или се свързваме с Вас чрез други комуникационни канали.

Контакт

В случай, че:

 • имате въпроси или притеснения относно настоящото Уведомление за поверителност,
 • желаете допълнителна информация за това как защитаваме Вашата информация (например, когато я прехвърляме извън Вашата държава), или
 • искате да се свържете с длъжностното лице по защита на данните (DPO) на Adecco Group или с местния ръководител по защита на личните данни,

моля, изпратете имейл на DPO на Адеко Груп на имейл globalprivacy@adeccogroup.com или на местния ръководител по защита на личните данни на имейл AdeccoBG.DataProtection@adecco.com

За да упражните някое от правата си, свързани с личните Ви данни, моля попълнете този формуляр.

Екипът на Адеко България!