Политика за поверителност за www.adeccobulgaria.com

Последна актуализация: Декември 2022

Адеко България ЕООД (и/или приложимите свързани дружества) със седалище в Бизнес парк, сграда 4, етаж 3, 1766 София, България („Дружеството“, „ние“ или „нас“) се ангажира да защитава и зачита личните Ви данни, докато посещавате този уебсайт („Уебсайтът“).

Настоящото „Уведомление за поверителност“ или „Политика“ (заедно с други документи, посочени в настоящия документ) описва каква лична информация събираме от Вас и как я събираме, използваме и обработваме.

По-долу е представен индекс, така че можете да отидете направо в съответния раздел, ако предпочитате.

1. Каква лична информация събира и използва Дружеството?

Събираме и използваме лична информация, за да ви предоставим най-доброто потребителско изживяване, като сме я групирали, както следва:

 1. Данни за самоличност означава Вашето име и документи, доказващи Вашата самоличност.
 2. Данни за контакт означава Вашите имейл адреси, телефонни номера, пощенски адреси, държава, длъжност и име на фирма и друга информация, която може да фигурира във Вашата визитна картичка.
 3. Технически данни означава адреси на интернет протокол (IP), от които осъществявате достъп до нашите или чужди продукти и услуги, бисквитки (както е посочено в нашата Политика за бисквитките), Вашите данни за вход (като час, дата и продължителност), типа и версията на браузъра, които използвате за достъп до нашите уебсайтове, приложения, продукти и услуги, блогове, данни за трафика, настройката на часовата зона на Вашето устройство и местоположението на Вашето устройство, типове и версии на приставките на браузъра, които сте използвали, други комуникационни данни, ресурсите, до които имате достъп на нашите уебсайтове, приложения, продукти и услуги, операционната система и типа платформа на устройството, което използвате, и подробности за други технологии на устройствата, които използвате за достъп до този уебсайт.
 4. Данни от формуляри за контакт и проучвания означава всяка информация, която ни предоставяте, когато използвате нашите формуляри за контакт (например, чрез функциите „Контакт“, „Изпратете ни съобщение“, „Поддържане на връзка“, „Получаване на финансови актуализации“ на нашите уебсайтове, приложения, продукти или услуги) или когато участвате в проучване (включително съдържанието му), записването на тази кореспонденция и друга информация или лична информация, която споделяте с нас, когато попълвате по ваше усмотрение нашите формуляри за контакт. (Моля, имайте предвид, че полетата маркирани със звездичка (*) са задължителни полета, тъй като тази информация ни е необходима, за да се съобразим с или да отговорим на Вашето искане.)
 5. Данни за маркетингови съобщения означава информация за това как отговаряте на имейл, sms, телефон, други маркетингови кампании и кога сте се регистрирали да получавате нашите бюлетини или последните ни новини, разработки и изследвания.
 6. Данни от социални медии означава данните от Вашия профил и друга информация, която сте направили публично достояние или по друг начин споделяте с нас в социалните медии.
 7. Данни за финансови и правни събития означава всяка информация, която ни предоставяте във връзка с нашите финансови или правни събития (ако отговаряте на условията за тези събития), като например, когато решите да участвате в нашите уебкастове за нашите финансови резултати или събрания на акционерите. Ако ни се обадите във връзка с тези събития (например, за да получите техническа поддръжка за онлайн събитията), тогава ние ще обработим Вашия телефонен номер и друга информация, която може да предоставите във връзка с Вашето искане.

В зависимост от съответните обстоятелства и приложимите местни закони и изисквания, може да събираме част от информацията, посочена по-горе, когато посещавате нашия уебсайт, предоставяте ни визитната си картичка, говорите с нас на конференция или друго събитие или ако сте клиент или бъдещ клиент.

Събираме и използваме лична информация, за да доставяме нашите продукти и услуги, да ви изпращаме информация, която сте поискали, или да се свържем с вас, за да предоставим допълнителна информация за наличните ни продукти и услуги, както е по-подробно описано в раздел 2 по-долу.

3. Как събираме Вашата лична информация?

Използваме различни методи за събиране на данни от и за Вас, включително чрез:

 1. Директни взаимодействия. Можете да ни предоставите Вашите данни за самоличност, Данни за контакт, Формуляри за контакт и Данни от проучвания, Данни за маркетингови комуникации, Данни от социални медии и Данни за финансови и правни събития, като попълните формуляри или като кореспондирате с нас по пощата, телефона, електронната поща или по друг начин.
 2. Това включва лична информация, която предоставяте, когато:
 • кандидатствате за нашите продукти или услуги;
 • създавате акаунт на нашия уебсайт;
 • се абонирате за нашата услуга или публикации;
 • поискате да ви бъдат изпращани маркетингови съобщения;
 • се включите в конкурс, промоция или проучване; или
 • ни давате обратна връзка или се свържете с нас.
 1. Автоматизирани технологии или взаимодействия. Докато взаимодействате с нашия уебсайт, ние автоматично събираме Технически данни за вашето оборудване, действия и модели на сърфиране. Ние събираме тази лична информация, като използваме „бисквитки“ и други подобни технологии и от съобщенията, които получаваме от Вашия браузър. Моля, вижте нашата Политика за бисквитките за повече подробности относно начина, по който използваме бисквитки и други подобни технологии.
 2. Трети страни или публично достъпни източници. Получаваме лична информация за Вас от различни трети страни и публични източници, както е посочено по-долу:
 • Публична информация, предоставена от Вас в социалните медии и подобни уебсайтове и приложения;
 • Публична информация за вас в директории, например за професионални членства или квалификации.

4. Какви маркетингови комуникации изпращаме?

Комуникация с физически лица

Ние Ви изпращаме маркетингови съобщения в качеството Ви физическо лице, само ако сте се съгласили да правим това.

За да получавате маркетингови или промоционални съобщения, можете да се включите, като поставите отметка в съответното поле, разположено във формуляра, на който събираме вашите данни, или можем да ви изпратим тези съобщения въз основа на нашите законни интереси за популяризиране на нашите продукти и услуги, когато не сме задължени да получим вашето съгласие по закон.

Комуникация с бизнеса

Ние обработваме Вашите данни в рамките на съществуващи бизнес отношения с Вас или Вашата компания, защото:

 • Имаме договор с Вас (или обмисляме да сключим договор с Вас), когато маркетинговите дейности се изискват като част от преддоговорните или договорните отношения между страните. В този случай личната информация, която събираме и използваме за маркетингови цели, се отнася до отделни служители на нашите клиенти и други компании, с които имаме съществуващи бизнес отношения; или
 • Това е в наш легитимен интерес за провеждането на нашите бизнес дейности (например, да комуникираме с Вас в качеството „бизнес към бизнес“, за да популяризираме нашите продукти и услуги, които смятаме, че ще представляват интерес за Вас или Вашата компания). В тази връзка можем също така да получим информация за контакт от публични източници, включително съдържание, публикувано на уебсайтове на социални медии, за да осъществим първоначален контакт със съответно лице при клиент или друга компания; или
 • Вие сте се съгласили да получавате нашите маркетингови съобщения по електронна поща като физическо лице при нашите клиенти/компании. В този случай ще Ви изпращаме маркетингови съобщения, за да развиваме или поддържаме бизнес отношения в съответствие с приложимите закони за електронни и маркетингови съобщения. Тези съобщения могат да включват уеб маяци, „бисквитки“ и подобни технологии, които ни позволяват да получим информация дали отваряте, четете или изтривате съобщението, както и връзки, върху които можете да кликнете.

Обикновено предлагаме поле за отметка във формулярите, които използваме за събиране на вашата лична информация. Ако сте съгласни да получавате съобщенията, трябва да кликнете върху полето.

Как да се отпиша?

При всички случаи, когато Ви изпращаме маркетингови съобщения по имейл, можете да се откажете от получаването на маркетингови съобщения в бъдеще, като кликнете върху функцията „отписване“ или „отказ“ в имейла.

Освен това, можете да упражните правото си на отказ по всяко време, като се свържете с нас тук (моля, посочете маркетинговите съобщения, които искате да не получавате, в полето Подробни данни за заявка).

5. Използваме ли изкуствен интелект?

Да, понякога използваме изкуствен интелект (AI). Въпреки това, не използваме вашата лична информация за автоматизирано вземане на решения (решение, взето единствено чрез създаването и прилагането на технологии, без човешка намеса) или профилиране (обработка на лична информация с набор от технологии, които намаляват човешката намеса за оценка на определени условия за дадено лице), пораждащи правни последици или подобен значителен ефект за вас.

Използваме редица технологии за анализ на данни. По отношение на нашия уебсайт, може да използваме вашите термини за търсене за препоръки за предложения за работа. Във всички случаи винаги има човешка намеса в тези процеси, тъй като използваме тези инструменти, за да подкрепим нашите експерти, вземащи решения.

Използваме автоматизирани системи/процеси при условията, описани в предходния параграф, за да правим препоръки и да покажем алтернативни резултати от търсенето на вашата заявка за търсене. Основната цел на това е да се разшири изборът на предложения за работа, от които да избирате. Съответно тези AI системи нямат правно действие.

Например, когато търсите работа като „складов работник“, ще покажем алтернативни, но близки предложения за работа като „опаковчик“. Частта от обработката, която може да използва AI (например машинно обучение, логически или подходи, базирани на знания и статистически подходи), се основава на техники за обработка на Естествен език, за да се изчислят приликите на думите и значенията на думите. Във всеки случай, тези резултати ви се показват само като препоръки за вземане на информирано решение относно Вашата кандидатура.

6. Споделяме ли Вашите данни с трети страни?

За да улесним ефективното използване на Вашата информация и да Ви предоставим съдържанието и/или ресурсите и/или услугите, ние разкриваме Вашата информация на трети страни. Това разкриване обаче се осъществява само при следните обстоятелства:

 • На нашите доставчици. Например, ангажираме доставчик, който да извършва административна и оперативна работа в подкрепа на нашите взаимоотношения с Вас. Доставчикът(ците) ще бъде(ат) предмет на договорни и други правни задължения за запазване на поверителността на Вашите данни и за зачитане на Вашата поверителност и ще имат достъп само до данните, от които се нуждаят, за да изпълняват функциите си; съответните доставчици обикновено са ИТ доставчици (които хостват или поддържат нашите ИТ системи, включително информация за Вас), компании за управление на помещения (които се грижат за физическата сигурност на нашите сгради и следователно трябва да знаят за Вас, за да позволят достъп до нашите сгради) и доставчици на бек офис за финансово и счетоводно управление (които трябва да обработват данни за кандидатите, за да обработват сметки за задължения и вземания).

Ние също така ангажираме доставчици, които предоставят ИТ технологични услуги и решения. Тази категория трети страни включва:

– Salesforce.com,inc: Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, USA with its hosting location in Germany providing us with the technology for our Candidate Platform.

– Bullhorn Inc.: Boston, MA. United States. 100 Summer Street, 100 Summer St., USA with its hosting location in Ireland and Germany providing us with a software to manage the recruitment process.

– TextKernel B.V.: Nieuwendammerkade 26A-5, 1022 AB Amsterdam, Netherlands with its hosting location in Germany providing us with CV parsing and search engine services.

– Cammio B.V., Lange Houtstraat 13, 2511 CV The Hague, The Netherlands with its hosting location in Germany and Ireland providing us with Video interview services.

– Planbition B.V., Jonkerbosplein 52, 6534 AB Nijmegen, Netherlands with its hosting location in The Netherlands providing us with workforce management services.

– Qualtrics LLC., 333 W. River Park Drive, Provo, UT 84604, USA with its hosting location in Germany providing us with candidate satisfaction surveys.

– HCL Technologies Limited, 806, Siddharth, 96, Nehru Place, New Delhi-110019 with its hosting location in The Netherlands and Germany providing us with infrastructure services.

 • На членовете на Адеко Груп и техните филиали („Членове на Адеко Груп“) в рамките на Европейския съюз или извън него. Списък на държавите, в които работим, е достъпен на нашия уебсайт на www.adeccogroup.com/worldwide-locations. Вашата информация ще бъде споделена с тях по различни причини:
  • информацията се споделя с членовете на Адеко Груп, които предоставят ИТ функции за дружествата от Адеко Груп по целия свят; тези ИТ функции се намират, наред с другото, в Чешката република, Франция, Гърция и България.
  • Информацията се споделя и с членовете на Адеко Груп по целия свят (включително юридическите лица, придобити след събирането на информацията) за целите, описани по-горе, или за да Ви предложим оферти, адаптирани към Вашия профил, когато сте изразили интерес към местни или международни възможности на този пазар, или Членовете на Адеко Груп идентифицират, че може да имате специфични умения, изисквани или полезни на този пазар.
 • На правителствени или правоприлагащи органи. Споделяме Вашите данни с правителството, полицията, регулаторите или правоприлагащите органи, ако по наше усмотрение считаме, че сме законово задължени или упълномощени да го направим, или би било разумно да го направим.
 • На потенциални продавачи или купувачи и техните съветници.  Като част от надлежната проверка, свързана с (или извършване) на сливане, придобиване или друга бизнес сделка, може да се наложи да разкрием вашите данни на бъдещия продавач или купувач и техните съветници.

7. Прехвърляме ли Вашата лична информация извън Вашата държава?

Вашата лична информация може да бъде прехвърляна и обработвана в една или повече други държави, в или извън Европейския съюз или Швейцария. Пълен списък на държавите, в които работим, е достъпен на нашия уебсайт на адрес www.adeccogroup.com/worldwide-locations.

Ние прехвърляме данни само на тези страни, посочени в раздел 5 по-горе, които са извън Европейското икономическо пространство, или Великобритания или Швейцария:

Тези държави включват държавите-членки на Европейския съюз, Швейцария, Обединеното кралство и Съединените щати.

Можете да поискате допълнителна информация в това отношение и да получите копие от съответната предпазна мярка, като се свържете с нас, използвайки данните, посочени по-долу.

8. Какви мерки за сигурност на данните прилагаме?

Разбираме колко е важно да защитим вашата лична информация. Въвели сме оперативни процедури и адекватни технически и организационни мерки за сигурност, за да предотвратим неоторизиран достъп, промяна, изтриване или предаване на тази лична информация.

Въпреки че правим всичко възможно, за да защитим вашата лична информация, трябва да сте наясно, че предаването на информация по интернет не е напълно сигурно и не можем да гарантираме сигурността на вашата лична информация, предавана на Уебсайта или на трета страна; Поради тази причина всяко предаване е на ваш собствен риск.

9. Какви са Вашите права по отношение на Вашата лична информация?

Съгласно приложимите закони за защита на данните, Вие имате следните права:

 • Право на достъп и получаване на копие от Вашата лична информация

Имате право да поискате потвърждение дали обработваме някои от Вашите лични данни. Когато случаят е такъв, имате право на достъп до личната си информация и до определена информация за това как се обработва. В някои случаи можете да поискате от нас да Ви предоставим електронно копие на Вашата информация. При някои ограничени обстоятелства имате право да поискате да прехвърлим („пренесем“) вашата лична информация директно на друга трета страна доставчик.

 • Право на коригиране на Вашата лична информация

Ако можете да докажете, че личната информация, която съхраняваме за вас, не е вярна, можете да поискате тази информация да бъде актуализирана или коригирана по друг начин.

 • Право да бъдете забравени или да изтриете лична информация

При определени обстоятелства имате право личните Ви данни да бъдат изтрити. Можете да направите такова искане по всяко време и ние ще преценим дали искането ви следва да бъде удовлетворено, но това право е предмет на всички правни задължения, които може да имаме по отношение на съхранението на данни. За ситуации, в които в съответствие със закона определяме, че искането Ви за изтриване на личните Ви данни трябва да бъде удовлетворено, ще го направим без ненужно забавяне.

 • Право на ограничаване или възражение срещу обработването на Вашата лична информация

При определени обстоятелства имате право да получите ограничаване на обработката на Вашата лична информация или да възразите срещу определена обработка на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация.

 • Право на оттегляне на съгласие

Имате право да оттеглите съгласието си по всяко време, когато разчитаме на съгласие за обработка на Вашата лична информация. Това обаче няма да засегне законосъобразността на всяка обработка, извършена преди да оттеглите съгласието си. Ако оттеглите съгласието си, може да не сме в състояние да Ви предоставим определени продукти или услуги. Ще Ви уведомим, ако случаят е такъв в момента, в който оттеглите съгласието си.

Ако искате да упражните някое от правата си, моля, използвайте нашия формуляр, като кликнете тук.

И накрая, имате право да подадете жалба до органа за защита на данните на мястото, където живеете или работите, или на мястото, където смятате, че е възникнал проблем във връзка с Вашата лична информация.

10. Как правим промените в настоящото Уведомление за поверителност?

Условията на настоящото Уведомление за поверителност могат да бъдат променяни периодично. Публикуваме всички съществени промени в настоящото Уведомление за поверителност чрез подходящи известия или на този Уебсайт, или се свързваме с Вас чрез други комуникационни канали.

11. Контакт

В случай, че:

 • имате въпроси или притеснения относно настоящото Уведомление за поверителност,
 • желаете допълнителна информация за това как защитаваме Вашата информация (например, когато я прехвърляме извън Вашата държава), или
 • искате да се свържете с длъжностното лице по защита на данните (DPO) на Адеко Груп или с местния ръководител по защита на личните данни,

Моля, изпратете имейл на DPO на Адеко Груп на имейл globalprivacy@adeccogroup.com или на местния Ръководител Поверителност на имейл AdeccoBG.DataProtection@adecco.com.

За да упражните някое от правата си, свързани с личните Ви данни, моля попълнете този формуляр .