Политика за поверителност за www.adeccobulgaria.com

Последна актуализация: 27.07.2021 г.

„Адеко България“ ЕООД, София, Младост 4, Бизнес парк, сграда 4, етаж Партер (“Адеко”, “ние” или “нас”) се ангажира да защитава и зачита Вашите лични данни.

Тази политика (заедно с други документи, посочени тук) описва каква лична информация събираме от Вас и как обработваме Вашата лична информация.

По-долу има индекс, така че можете да отидете направо към темата, която Ви интересува.

Индекс:

Лична информация, която събираме от Вас

Лична информация, която събираме от Вас

 • Ще събираме лична информация за посещенията Ви в уебсайта, включително, но не само, данни за трафика, данни за местоположението, уеб дневници, съдържание от анкети и формуляри за обратна връзка, както и други комуникационни данни и ресурсите, до които имате достъп. Нашата колекция от тази лична информация ще направи посещението Ви в Уебсайта по-лесно в бъдеще, тъй като ще можем да Ви предложим съдържание, което е подходящо за Вас въз основа на местоположението, от което осъществявате достъп до уебсайта.
 • Ще събираме всяка информация, която ни предоставяте, когато използвате нашите формуляри за обратна връзка (например „Контакт“, „Изпратете ни съобщение“, „Получаване на финансови новини“ или „Свържете се с нас за съвместна работа“) и по-специално име, фамилия, имейл адрес и телефонен номер. Предоставянето на Вашата лична информация чрез нашите формуляри за обратна връзка не е законово или договорно изискване; въпреки това, моля, обърнете внимание, че полетата, отбелязани със звездичка (*), са задължителни полета, тъй като имаме нужда от тази информация, за да отговорим или изпълним вашата заявка. Друга информация или лична информация, която споделяте с нас при попълването на формулярите за обратна връзка, е по Ваше усмотрение. Ако се свържете с нас, ние ще поддържаме запис на тази кореспонденция.
 • Може да използваме личната Ви информация, за да Ви изпратим директен маркетинг чрез електронна поща, когато отбележите тази услуга в съответния формуляр за обратна връзка. Можете да се откажете от получаване на бъдещи маркетингови съобщения по всяко време.
 • Когато използвате нашите онлайн услуги, ние съхраняваме „бисквитки“, както е описано по-подробно в нашата „Политика за бисквитки

Как използваме Вашата лична информация

Как използваме Вашата лична информация

Вашата лична информация ще бъде събрана и обработвана от нас за следните цели:

 • да приспособяваме по най-добър начин съдържание и ресурси според Вашите предпочитания.
 • да отговаряме на вашите искания или въпроси, когато се свържете с нас.
 • да Ви изпращаме друга информация която може да Ви интересува
 • да ни помогнете да създадем, публикуваме и подобрим съдържание, което е най-подходящо за Вас.
 • да гарантираме, че съдържанието, предоставено чрез уебсайта, е представено по най-ефективния начин за Вас и за Вашето устройство.
 • да Ви позволим да участвате в интерактивни характеристики на нашия уебсайт, когато решите да го направите.
 • да продължим да развиваме и подобряваме уебсайта и системите, за да Ви обслужваме по-добре.

Използването от наша страна на Вашата информация, както е описано по-горе, е разрешено от приложимия закон за защита на данните, защото е:

 • необходимо за нашите законни интереси за постигане на целите, изложени по-горе, като тези интереси във всеки един случай не пренебрегват Вашите права върху лични данни;
 • в някои случаи, необходимо за изпълнение на нашите правни или регулаторни отговорности, като оповестяване на информация на органи, регулатори или държавни институции; или
 • в някои случаи, необходимо за изпълнение на задача, изпълнявана в обществен интерес, и когато използваме специални категории лични данни, необходими за установяване, упражняване или защита на правни искове или когато обработката се отнася до лична информация, която е явно обществено достояние;
 • при ограничени обстоятелства, обработена с Вашето съгласие, което сме получили от Вас, като например когато изявите желание да получавате маркетингови съобщения и новини по имейл. Вижте допълнителна информация за B2B комуникациите в раздел „Маркетингови комуникации“ по-долу.

Ние не взимаме автоматични решения единствено по отношение на автоматичната обработка, включително профилиране, което води до правни последици за Вас или по подобен начин Ви влияе значително.

Ние ще запазим информацията Ви за по-дълъг период от този необходим за изпълнение на нашите правни или регулаторни отговорности. Периодите на съхранение на Вашата лична информация зависят от съответната цел, за която се обработват данните, и от съответния инструмент, с който се обработва тази лична информация. Не е възможно да се очертаят различните периоди на съхранение в разумно разбираем формат съгласно настоящата Политика. Критериите, използвани за определяне на приложимия период на запазване, гарантират, че ние ще запазим личната информация, посочена в тази политика, толкова дълго, колкото (i) е необходима за съответната цел, (ii) е необходима за осъществяване на нашите бизнес отношения с Вас, (iii) ) сте се съгласили с и / или (iv), е изисквано от приложимите закони за съхранение на информацията.

Маркетингови комуникации

Маркетингови комуникации

Ще изпращаме маркетингови съобщения до Вас, като физическо лице, обикновено по имейл, когато сте се съгласили, че можем да го направим.

Обикновено ще Ви предложим квадратче за отметка във формулярите, които използваме за събиране на Вашата лична информация, където, ако сте съгласни да получавате маркетингови комуникации, трябва да отбележите полето.

B2B комуникации. Когато обаче – представлявате или действате от името на компания или на юридическо лице, частно или публично ни предоставяте личните си данни, като се свържете с нас като клиент или потенциален клиент, Вие позволявате на Adecco да ви изпраща маркетингови комуникации обикновено по имейл. В този случай обработването на Вашите лични данни се основава на законния ни интерес като правно основание за развиване на нашата база данни на клиенти, програми за лоялност на клиентите и за въвеждане на нашите услуги или бъдещи услуги, които могат да представляват интерес за Вас.

Във всеки случай, когато изпращаме маркетингови съобщения до Вас по имейл, можете да се откажете да получавате допълнителни маркетингови комуникации, като кликнете върху функцията „отпишете се“ или „откажете се“ в имейла. Освен това можете да упражнявате правото си на отказ по всяко време, като се свържете с нас на Communications.BG@adecco.com и предоставите следната информация: Вашето име, имейл адрес, телефонен номер за контакт, маркетинговите комуникации, от които искате да се откажете за получаване.

Споделяне с трети страни

Споделяне с трети страни

За да улесним ефективното използване на Вашата информация и да Ви предоставим съдържанието и/или ресурсите, ние разкриваме Вашата информация на трети страни.

За доставчици, контрагенти и агенти: периодично можем да ангажираме или да назначим други компании и физически лица, за да изпълняват функции от наше име. Тези трети страни включват:

Тези получатели ще имат достъп само до Вашата лична информация, съгласно изискваното от тях, за да изпълняват функциите си, и нямат право да използват такава лична информация за други цели. Тези получатели ще бъдат обект на договорни задължения за поверителност.

• За други субекти, принадлежащи на групата Адеко (т.е. всички дружества, пряко или непряко контролирани от Адеко). Списъкът на фирмите от групата Адеко е включен на https://www.adeccogroup.com/worldwide-locations/, включително техните доставчици, изпълнители и агенти, които могат да участват в предоставянето на уебсайта или съдържанието, за да можем по-добре да Ви обслужваме, или просто да предоставим отговор на Вашите искания (например, когато използвате формулярите за обратна връзка).

• За правителствени или правоприлагащи органи (Министерство на Труда и Социалната Политика, Министерство на Вътрешните работи, НАП, НОИ, Агенция по Заетостта), ако определим по свое усмотрение, че имаме законово задължение да го направим.

IP адреси и бисквитки

IP адреси и бисквитки

Събираме информация за компютъра Ви, включително (ако е налице) Вашия IP адрес, операционна система и тип браузър, за администриране на системата. Това са статистически данни за действията и шаблоните на браузърите на нашите потребители и не идентифицират Вас или някое лице.

По същата причина може да получим информация за общото Ви използване на интернет, като използваме файл с „бисквитки“, който се съхранява на Вашето устройство. Бисквитките ни помагат да подобрим уебсайта и да доставим по-добро и по-персонализирано съдържание. За повече информация относно използването на бисквитки в уебсайта, моля, вижте нашата Политика за бисквитки.

Ако компютърът Ви е споделен с други хора, препоръчваме да не избирате опцията „запомни моите данни“, когато тази опция се предлага от уебсайта.

Къде Вашата лична информация се съхранява и обработва.

Къде Вашата лична информация се съхранява и обработва.

Както е обяснено в параграф „Споделяне с трети страни“, ние споделяме Вашата лична информация с:
• Доставчици, контрагенти и агенти трети страни: където използваме доставчик, контрактор или агент като трета страна, Вашата лична информация остава под наш контрол и имаме наблюдение на място, за да гарантираме, че Вашата лична информация е адекватно защитена.
• Други компании в групата Адеко: ние сме сключили групово споразумение, за да гарантираме, че Вашата лична информация продължава да бъде обект на адекватно ниво на защита.
Ние се стремим да предприемем всички необходими стъпки, за да сме сигурни, че Вашата лична информация се обработва по сигурен начин и в съответствие с тази политика.

Прехвърляме ли данните Ви извън Европейския съюз?

Прехвърляме ли данните Ви извън Европейския съюз?

Вашата лична информация може да бъде прехвърлена и обработена в една или повече други държави, в или извън Европейския съюз. Ние ще прехвърлим Вашите данни извън ЕС само в държави, за които Европейската комисия вярва, че предлагат адекватно ниво на защита за Вас, или когато Адеко Груп е въвела подходящи предпазни мерки, за да запази поверителността на Вашата информация.

Сигурност на данните

Сигурност на данните

Въпреки че ще направим всичко възможно, за да защитим Вашата лична информация, трябва да сте наясно, че предаването на информация по интернет не е напълно сигурно и не можем да гарантираме сигурността на Вашата лична информация, предавана на уебсайта или на трета страна; поради тази причина всяко предаване е на Ваш собствен риск. Ние ще използваме строги оперативни процедури и адекватни технически и организационни мерки за сигурност, за да предотвратим всеки неоторизиран достъп, промяна, заличаване или предаване на тази лична информация.

Вашите права. Как можете да получите достъп, да коригирате и да изтривате личната си информация

Вашите права. Как можете да получите достъп, да коригирате и да изтривате личната си информация

Съгласно приложимите закони за защита на данните имате следните права:

 • Право на достъп и получаване на копие от Вашата лична информация: Имате право да поискате потвърждение дали обработваме някоя от Вашите лични данни. В такъв случай може да имате достъп до Вашата лична информация и до определена информация за това как тя се обработва. В някои случаи можете да поискате да Ви предоставим електронно копие на Вашата информация. При някои ограничени обстоятелства, Вие също имате право да поискате преносимост на Вашата лична информация.
 • Право да коригирате личната си информация: Ако можете да докажете, че личната информация, която съхраняваме за Вас, не е вярна, можете да поискате тази информация да бъде актуализирана или коригирана по друг начин.
 • Право на забравяне/изтриване на данни: При определени обстоятелства имате право да изтриете личните си данни. Можете да направите такова искане по всяко време и Адеко ще прецени дали искането Ви трябва да бъде изпълнено, но това право е подчинено всички законови права или задължения, за които може да се наложи да съхраняваме данни. За ситуации, в които съгласно закона определим, че Вашето искане лична информация да бъде изтрита трябва да бъде изпълнено, Адеко ще направи това без неоправдано забавяне.
 • Право да ограничите или да възразите срещу обработването на вашите данни: При определени обстоятелства имате право да наложите ограничение на обработването на личните Ви данни или да възразите срещу определена обработка на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация

Ако искате да упражните някое от Вашите права, моля натиснете TYK..

Ако искате да се свържете с нашето ДЛЗД, ни пишете на адрес AdeccoBG.DataProtection@adecco.com  или globalprivacy@adeccogroup.com
До степента, в която обработката на Вашата лична информация се основава на Вашето съгласие, Вие също имате право да оттеглите Вашето съгласие по всяко време. Оттеглянето на Вашето съгласие няма да засегне законността на всяка обработка въз основа на Вашето съгласие преди получаването на такова оттегляне.

Също така можете да подадете жалба относно обработката на личните Ви данни от местния орган за защита на данните по обичайното Ви местожителство, на Вашето място на работа или на предполагаемо нарушение на Вашите права.

Промени в тази Политика

Промени в тази Политика

Условията на тази Политика могат да се променят периодично. Ще публикуваме всички съществени промени в тази Политика чрез подходящи известия или на този уебсайт, или ще се свържем с Вас чрез други комуникационни канали.

Контакт

Контакт

Въпроси, коментари и искания относно тази политика са добре дошли и трябва да бъдат адресирани до „Адеко България“ ЕООД на имейл адрес:AdeccoBG.DataProtection@adecco.com или чрез https://adeccobulgaria.com/personal-data-request-form/

Можете да поискате копие от механизми, свързани с конкретно прехвърляне на Вашата лична информация, като се свържете с Adecco на email:AdeccoBG.DataProtection@adecco.com или чрез https://adeccobulgaria.com/personal-data-request-form/

Можете също да се свържете с нашия местен представител за защита на следния адрес: AdeccoBG.DataProtection@adecco.com или чрез https://adeccobulgaria.com/personal-data-request-form/