Многократни опити за измама, използващи името Адеко, са отчетени в няколко държави. Моля, имайте предвид, че никой представител на Адеко няма да поиска плащане от какъвто и да е вид от кандидат или сътрудник по време на търсене на работа или процес на подбор.

Бяхме информирани, че името и търговската марка на АДЕКО се използват в няколко страни от лица, които по никакъв начин не са свързани с Адеко. Тези лица публикуват обяви за работа на общи уебсайтове на пазара, използвайки името „Адеко“ без наше разрешение. Също така имаме основание да смятаме, че електронните писма, писма, телефонни обаждания и други действия, предприети от тези лица, са само незаконни опити за получаване на пари и достъп до лична и поверителна информация на търсещите работа.

В момента сме наясно с множество случаи на измами, използващи името Адеко в Канада, Франция, Гана, Хонконг, Италия, САЩ и Обединените Арабски Емирства.

 

Защитете се

Преди да предоставите каквато и да е лична информация, данни за самоличност или банкова сметка по време на процеса на търсене на работа, се уверете, че Вашият контакт е оторизиран представител на Адеко. Можете да потвърдите това, като се свържете с офиса на Адеко във Вашата страна. Намерете адреса тук.

Пазете се от всякакви неочаквани имейли, незабавни съобщения, гласова поща или факс, които твърдят, че са от Адеко. Ако получите такова съобщение, свържете се с офис на Адеко във Вашата страна и проверете дали съобщението е легитимно.

Ако смятате, че сте били жертва на такива измами, силно Ви препоръчваме да съобщите за инцидента на местните власти.

Свържете се с нас

Ако искате да подадете сигнал за злоупотреба с името и търговската марка на Адеко, моля, свържете се с офиса на Адеко в страната, в която е настъпил инцидентът. Ако Адеко не работи в тази страна, моля, уведомете: compliance@adecco.com или www.aceconduct.com

Ако търсите работа във Вашата страна, свържете се с Адеко на Адеко България.