Докладвани са многобройни опити за измама с името и търговската марка на Адеко в няколко държави. Моля, имайте предвид, че представителят на Адеко или Адеко България ЕООД НИКОГА няма да поиска заплащане от какъвто и да е вид от кандидат или сътрудник по време на търсене на работа или процес на подбор.

Бяхме информирани, че името и търговската марка АДЕКО се използват в няколко държави от лица, които по никакъв начин не са свързани с групата Адеко. Тези лица публикуват обяви за работа на общи уебсайтове на пазара, като използват името „Адеко“ без наше разрешение. Също така имаме основание да смятаме, че имейлите, писмата, телефонните обаждания и други действия, предприети от тези лица, не са нищо друго освен незаконни опити за получаване на пари и достъп до личната и поверителна информация на търсещите работа и сътрудниците.

Предпазвайте себе си

Преди да предоставите каквато и да е лична информация, документ за самоличност или данни за банкова сметка по време на процеса на търсене на работа, уверете се, че вашият контакт е упълномощен представител на Адеко. Можете да потвърдите това, като се свържете с офис на Адеко във Вашата страна. Можете да намерите списъка на държавите, в които работим, на нашия уебсайт на адрес www.adeccogroup.com/worldwide-locations.

Пазете се от всякакви неочаквани имейли, незабавни съобщения, гласова поща или факс, които твърдят, че са от Адеко. Престъпниците могат да се опитат да изпратят злонамерен софтуер или да получат достъп до вашата информация или акаунти, като използват имейли, телефон или текст. Ако получите такова съобщение, свържете се с офис на Адеко във Вашата страна и проверете дали съобщението е легитимно.

Ако смятате, че сте били жертва на такива измами, силно препоръчваме да съобщите за инцидента на местните власти възможно най-скоро.

Свържете се с нас

Ако желаете да съобщите за злоупотреба с името и търговската марка на Адеко, моля, свържете се с офиса на Адеко в страната, в която е станал инцидентът. Ако Адеко не извършва дейност в тази държава, моля, изпратете имейл на: compliance@adecco.com или посетете www.aceconduct.com.

Ако търсите работа във вашата страна, моля, свържете се с нас. Списък на държавите, в които работим, можете да намерите на нашия уебсайт на адрес www.adeccogroup.com/worldwide-locations.