Добавено на 1 week ago

Мениджър външна търговия

Населено мястоOblast Varna, Bulgaria

Нивo на позициятаManager

Дата на добавяне2022-11-18

ИндустрияSales and Retail
Мениджър външна търговия


Adecco е една от компаниите в листата на Global Fortune 500 и е световния лидер в предлагането на услуги в областта на човешките ресурси. Adecco Group свързва над 500,000 сътрудници с клиенти всеки ден чрез своята мрежа с над 6,600 офиси посредством 34,000 служители, в повече от 60 страни и територии по света.

От името на наш доверен клиент, производствено предприятие, търсим да назначим, мотивиран и комуникативен кандидат с добри търговски умения и желание за работа в динамична среда, който да заеме позиция:

 
Мениджър външна търговия

Резюме  на длъжността:

•    Планира, организира, извършва и контролира дейността по експортната реализация на продукцията (стоки) на дружеството и доставките на стоки/суровини спрямо търговската политика на дружеството;
•    При достигане на крайна фаза от преговорите, докладва на Изпълнителния директор за статуса и текущите търговски параметри, които е постигнал преди окончателно потвърждение на транзакциите.
•    Анализира маркетинговите условия на пазарите, на които работи  като разработва и дава предложения за стратегии за реализация на стоките и/или доставка на стоки/суровини от трети страни и оптимизиране на процесът по администрирането на продажбите и/или покупките;
•    Създава и контролира вътрешна организация за извършване на транзакциите, елемент от търговската политика на дружеството
•    Самостоятелно инициира и провежда търговски преговори с потенциални клиенти, договоря условията на сътрудничество, договаря търговски договори от името на фирмата в рамките на компетенцията си и търговската политика/стратегия.
•    Извършва директни продажби на стоки на ключови клиенти и участва в подготовката на договори за продажба на стоки;
•    Администрира и следи за изпълнение на договорите за реализация/доставка на стоки/суровини посредством комуникация със свързаните отдели;
•    Стреми се към запазване клиентите на фирмата, както и разширяването на търговските контакти и клиентската база чрез търсене и привличане на нови клиенти.

Успешният кандидат притежава следните умения:

Технически:

•    Висше образование – степен магистър, специалности „Маркетинг” или „Търговия” са предимство;
•    Чужд език – отлично, писмено и говоримо, владеене на английски език, ниво B2;
•    Владеене на втори чужд език - предимство;
•    Компютърни умения – отлично владеене на MS Office;
•    Работа със SAP - предимство;


Професионални:

•    Опит – минимум 4 години търговски опит на подобна позиция;
•    Икономически и маркетингови познания;

Лични:

•    Отлични комуникационни и презентационни умения 
•    Способност за работа под напрежение в динамична работна среда;
•    Проактивна, ориентирана към резултатите, лоялна  и отговорна личност
•    Умения за работа в екип;

Компанията предлага:

•    Възможност за работа в голяма международно призната компания с високи стандарти за работа;
•    Професионално развитие, подпомогнато от специализирани програми за обучение и развитие и технически обучения;
•    Мотивиращо възнаграждение;
•    Допълнителни социални придобивки;

Необходими документи:

•    Автобиография;
•    Мотивационно писмо;
•    Копие от диплом за завършено образование и допълнителни квалификации;
•    Други документи, които бихте искали да бъдат взети под внимание;

Ще се свържем само с одобрените кандидати.  

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор. Лиценз от Националната Агенция по Заетостта N: 1814/08.12.2014