Добавено на 2 weeks ago

Главен експерт автоматизация

Населено мястоOblast Sofia, Bulgaria

Нивo на позициятаSpecialist

Дата на добавяне2024-03-29

ИндустрияManufacturing and Production
Главен експерт автоматизация


За нашият партньор – един най- големите производители, дистрибутори и търговци на безалкохолни напитки и сиропи в света, търсим да назначим:
 
 Електрончик (Електротехник)
 
Отговорности:
  • Експлоатация на електрическата част и КИП и А на съоръженията, пряко свързани с производствения процес и производствените линии;
  • Поддръжка на електрическата част на оборудването и КИП и А в работоспособно и безотказно състояние с цел ефективно използване на производствените линии и високо качество на произведения продукт;
  • Работа с честотни и серво управления; 
  • Работа със сензори (ултразвукови, индуктивни, оптични, лазерни и др.);
  • Работа с индустриални контролери и HMI;
  • Знания и опит в разчитането на електрически схеми;
  • Реализиране на нови проекти за оптимизиране на параметрите и софтуера на производственото оборудване.

Изисквания:
  • Средно/Средно специално образование с технически профил или специалност Електроника и/или Автоматизация на производството;
  • Опит в настройване и програмиране на измервателни уреди, процеси и системи за електрозадвижвания;
  • Притежание на най-малко трета квалификационна група по електробезопасност, съгласно Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до и над 1000 V.

 
Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор. Лиценз от Националната Агенция по Заетостта N:1814/08.12.2014г.