Добавено на 5 days ago

Експерт - Търговия с природен газ

Населено мястоOblast Sofia, Bulgaria

Нивo на позициятаSpecialist

Дата на добавяне2024-07-09

ИндустрияSales and Retail
Експерт - Търговия с природен газ


С цел да подпомогнем разширяването на екипа на един от нашите клиенти – компания в сферата на търговия с енергия и природен газ – търсим човек с опит в продажбата на природен газ:
 
Отговорности:
 
Анализ на пазарните тенденции, икономическите показатели и регулаторните промени, за да се идентифицират възможностите за търговия на газовите пазари.
Осъществяване на сделки ефективно – управление на риска и придържане към търговските принципи.
Разработване и внедряване на иновативни стратегии за търговия за максимизиране на печалбите и минимизиране на загубите.
Сътрудничество с аналитичния екип за усъвършенстване на моделите и стратегиите за търговия въз основа на пазарни данни.
Наблюдение на позициите и пазарните движения и извършване на корекции, при нужда, за да се оптимизира ефективността на търговията.
Изграждане и поддържане на взаимоотношения с брокери, контрагенти и участници на пазара, за да подобрите възможностите за търговия и пазарното разузнаване.
Предоставяне на редовни отчети за търговски дейности, пазарни данни и показатели за ефективност на висшето ръководство.

 
Изисквания:
 
Бакалавърска степен - финанси, икономика, инженерство или сродна област.
Доказан опит в търговията с газ, енергийните пазари или тясно свързана област.
Силни количествени и аналитични умения, със способността да обработва сложна информация бързо и точно.
Солидно разбиране на финансовите пазари, принципите на търговия и регулаторната среда на енергийния сектор.
Ефективна комуникация и междуличностни умения, със способност за съвместна работа в екипно ориентирана среда.
Владеене на софтуерни инструменти за търговия и анализ.
 
Компанията предлага:
 
Атрактивна заплата. 
Бонуси, базирани на резултатите.
Работна среда, базирана на офис, която насърчава креативността и сътрудничеството.
Възможности за професионално израстване и развитие в подкрепяща и динамична компания.
 
Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.
Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящият подбор.
Лиценз от Националната Агенция по Заетостта №1814