Условия за ползване на www.adeccobulgaria.com

Последна актуализация: Декември 2022.

Настоящите условия за ползване („Условия за ползване“) Ви информират за правилата за използване на Уебсайта www.adeccobulgaria.com, опериран от „Адеко България“ ЕООД, със седалище в Бизнес парк, сграда 4, етаж 3, 1766 София, България (наричано по-долу „Адеко“, „ние“ или „нас“), включително съдържанието, предоставено чрез този Уебсайт („Уебсайтът“).

По-долу е представен индекс, така че можете да отидете направо в съответния раздел, ако предпочитате.

Индекс:

1. Приемане на настоящите Условия за ползване

Използвайки Уебсайта („Вие“), Вие потвърждавате, че приемате Условията за ползване, които са в сила по време на посещението Ви на Уебсайта, и се съгласявате да спазвате тези Условия за ползване. Ако не сте съгласни с настоящите Условия за ползване, не трябва да използвате нашия Уебсайт. Препоръчваме Ви да отпечатате или изтеглите копие от настоящите условия за бъдещи справки.

Съдържанието, което Ви предоставяме чрез Уебсайта („Съдържанието“), може да е предмет на допълнителни специални условия („Специални условия“), които приемате всеки път, когато осъществявате достъп до такова Съдържание. В случай на противоречие или несъответствие между настоящите Условия за ползване и всякакви Специални условия, Специалните условия имат предимство пред настоящите Условия за ползване.

2. Достъп до Уебсайта

Достъпът до Уебсайта е разрешен временно и ние си запазваме правото да оттеглим или изменим Съдържанието, което предоставяме на Уебсайта, без предизвестие, за да отразим промените в нашите продукти, нашите услуги, нуждите на нашите потребители и нашите бизнес приоритети.

Периодично може да ограничим достъпа до някои части на Уебсайта или до целия Уебсайт. Всяко такова ограничение е по наше усмотрение по каквато и да е причина, включително нарушаване на Условията за ползване, използване на сайта за незаконни или неморални цели или нарушаване на целостта, сигурността или репутацията на Уебсайта, или за да ни позволи да поддържаме, усъвършенстваме или променяме Уебсайта и/или съдържанието.

Не гарантираме, че ще осигурим постоянен, непрекъснат и сигурен достъп до Уебсайта и не носим отговорност, ако по някаква причина Уебсайтът не е достъпен, изцяло или частично, по което и да е време или за какъвто и да е период.

Не гарантираме, че функционалните аспекти на Уебсайта и/или съдържанието ще бъдат без грешки или че сървърите, които го предоставят, не съдържат вируси или други вредни компоненти.

3. Използване на Уебсайта

Вие оставате свободни да вземате собствени решения и сте еднолично отговорни за използването на Уебсайта.

Вие носите отговорност за предприемането на всички необходими мерки, за да имате достъп до Уебсайта. Вие също така носите отговорност да гарантирате, че всички лица, които имат достъп до Уебсайта чрез вашата интернет връзка, са запознати с настоящите Условия за ползване и всички приложими Специални условия и че ги спазват.

Ако изберете или ви бъде предоставен потребителски идентификационен код, потребителско име, парола или друга информация като част от нашите процедури за сигурност, трябва да третирате тази информация като поверителна и не трябва да я разкривате на трети страни. Ние имаме право да деактивираме всеки потребителски идентификационен код или парола, независимо дали са избрани от Вас или са предоставени от нас, по всяко време, ако по наше мнение не сте спазили някоя от разпоредбите на настоящите Условия за ползване.

Чрез достъпа си до Уебсайта, Вие се съгласявате, че няма да извършвате никакви действия, които могат да навредят на нашия имидж, интереси или права или тези на някой от нашите филиали („Дружества от групата Адеко“), или които могат да повредят, направят безполезен или да претоварят Уебсайта, или които могат да възпрепятстват по някакъв начин нормалното използване на Уебсайта от други посетители.

Прилагаме разумни мерки за сигурност, които са адекватни за откриване на съществуването на вируси. Независимо от това, трябва да ви е известно, че съществуващите мерки за сигурност на компютърните системи в интернет не са напълно надеждни и че следователно не можем да гарантираме липсата на вируси или други елементи, които могат да причинят промени във вашите компютърни системи (хардуер и софтуер) или във вашите данни и файлове, съдържащи се във вашите системи.

Не трябва да злоупотребявате с нашия Уебсайт, като съзнателно въвеждате вируси, троянски коне, червеи, логически бомби или други материали, които са злонамерени или технологично вредни. Не трябва да се опитвате да получите неоторизиран достъп до нашия Уебсайт, сървъра, на който се съхранява нашият Уебсайт, или сървър, компютър или база данни, свързани с нашия Уебсайт. Не трябва да атакувате нашия Уебсайт чрез атака за отказ на услуга или разпределена атака за отказ на услуга.

Докладваме за всяконарушение на съответните правоприлагащи органи и си сътрудничим с тези органи. В случай на такова нарушение, правото ви да използвате нашия Уебсайт ще бъде прекратено.

4. Съдържание

Нямаме задължение да проверяваме точността на Съдържанието и не гарантираме полезността, точността, пълнотата или уместността на Съдържанието и/или че това Съдържание е актуално. Изрично изключваме всякаква отговорност за грешки или пропуски по отношение на Съдържанието и Уебсайта, освен до степента, до която такава отговорност възниква от наша измама или злонамерено погрешно представяне или от смърт или телесна повреда, която възниква поради наша небрежност.

Включването на Съдържанието в Уебсайта по никакъв начин не представлява предоставяне на услуги за набиране на персонал или друг вид услуги. Адеко и дружествата от групата Адеко изрично изключват всякакъв вид отговорност за решения, взети от Вас въз основа на Съдържанието.

5. Без бизнес отношения или инвестиционна оферта

Уебсайтът не е предназначен да установява бизнес отношения от какъвто и да е вид между вас и нас.

Информацията, предоставена на Уебсайта, не представлява оферта или покана за покупка или разпореждане, търговия или каквато и да е сделка с ценни книжа на Адеко. Не трябва да разчитате на тази информация, за да вземате инвестиционни решения.

6. Права на интелектуална собственост

Цялото Съдържание на Уебсайта е или наша собственост, или е лицензирано за използване от нас. Всичко, което виждате или четете на Уебсайта (като изображения, снимки, илюстрации, текстове, видеоклипове и други материали), е защитено в световен мащаб от законите за авторското право, дизайна, търговската марка и други закони за интелектуална собственост.

Винаги трябва да спазвате всички права на интелектуална собственост в Уебсайта и Съдържанието, независимо дали са наша собственост, на някое от дружествата на групата Адеко или на трета страна. Не трябва да получавате или да се опитвате да получавате каквото и да е Съдържание чрез средства или процедури, различни от тези, които са Ви били предоставени от Уебсайта.

В никакъв случай настоящите Условия за ползване или използването на Уебсайта няма да ви предоставят никакви права в Уебсайта или Съдържанието, различни от тези, посочени в настоящите Условия за ползване или в каквито и да било Специални условия.

Поради това, изрично Ви е забранено да  извършвате възпроизвеждане, преобразуване, разпространение или публична комуникация или да  предоставяте,  извличате, използвате отново, изпращате повторно или по какъвто и да е друг начин да  използвате по какъвто и да е начин или процедура, части от Уебсайта или Съдържанието, освен ако не е разрешено от настоящите Условия за ползване или съответните Специални условия,  или когато приложимото законодателство Ви е позволило да направите това, или когато е предоставено изрично разрешение от Адеко Груп или притежателя на съответните права.

7. Връзки от нашия Уебсайт и връзки към нашия Уебсайт

Когато Уебсайтът съдържа връзки към други уебсайтове и ресурси, предоставени от трети страни, тези връзки и ресурси са предоставени само за ваша информация. Такива връзки не трябва да се тълкуват като одобрение от нас на тези свързани убсайтове или информация, която можете да получите от тях.

Ние нямаме контрол върху съдържанието на тези сайтове или ресурси.

Препоръчваме Ви да прочетете условията за ползване на Уебсайтове на трети страни и да ги  проверявате редовно. Единствено Вие носите отговорност за вземането на решение дали да получите достъп до уебсайтове на трети страни.  Следването на линк към сайт на трета страна е на ваш собствен риск.

Не трябва да установявате линк към нашия Уебсайт от уебсайт на трета страна, освен ако не сте получили нашето предварително писмено разрешение. Запазваме си правото да оттеглим всяко разрешение за свързване без предизвестие.

8. Лична информация

За допълнителна информация относно начина, по който използваме вашата лична информация, моля, вижте нашето Уведомление за поверителност (актуализирано периодично).

9. Без гаранции, ограничаване на отговорността

Съдържанието се предоставя само за обща информация. Уебсайтът и Съдържанието не са предназначени да Ви предоставят съвети, на които трябва да разчитате. Трябва да получите професионален или специализиран съвет, преди да предприемете или да се въздържате от каквото и да е действие въз основа на Съдържанието.

Въпреки че полагаме разумни усилия да актуализираме информацията на Уебсайта, ние не даваме никакви декларации или гаранции, че Уебсайтът и/или Съдържанието са точни, пълни, без грешки или актуални или че използването на Уебсайта и/или Съдържанието няма да наруши правата на трети страни.

Включването на Съдържанието в Уебсайта по никакъв начин не представлява предоставяне на услуги за набиране на персонал или друг вид услуги. Адеко и дружествата от групата Адеко изрично изключват всякакъв вид отговорност за решения, взети от Вас въз основа на Съдържанието.

10. Нашата отговорност за загуби или щети, претърпени от Вас

Този Уебсайт ви се предоставя безплатно. В резултат на това използването  на Уебсайта е на Ваш собствен риск, но не изключваме или ограничаваме по никакъв начин нашата отговорност към Вас, когато това би било незаконно.

Когато ни е разрешено  да изключим  отговорност от приложимото законодателство, ние няма да носим отговорност за загуби  или щети, произтичащи от или във връзка с използването на Уебсайта или Съдържанието.  По-конкретно, ние не носим отговорност за косвени или последващи загуби, като загуба на използване, прекъсване на бизнеса, пропуснати ползи или загубени данни.

11. Приложимо законодателство и юрисдикция

Настоящите Условия за ползване и всички въпроси, свързани с този Уебсайт и неговото съдържание, се уреждат от българското  законодателство и са предмет на изключителната юрисдикция на обикновените съдилища на град София, България, с  изключение на това, че (i) си запазваме правото да заведем дело срещу Вас за нарушение на настоящите Условия за ползване пред съд с компетентна юрисдикция във Вашата държава на пребиваване или съд с компетентна юрисдикция във всяка друга държава; и (ii) можете да заведете дело срещу нас за нарушение на настоящите Условия за ползване в съдилищата на юрисдикцията, в която обикновено живеете.

12. Изменения на настоящите Условия за ползване

Можем периодично да актуализираме настоящите Условия за ползване. Ако сте посетител на Уебсайта, моля, проверете тези Условия за ползване, за да сте сигурни, че разбирате Условията за ползване, които се прилагат към този момент. Ако не сте съгласни с тях, моля не използвайте Уебсайта.  Ако сте регистриран потребител на нашите услуги и сте се съгласили с настоящите Условия за ползване, ще Ви предоставим уведомление, като използваме един от типичните методи, които комуникираме с Вас.

13. Контакт

Въпроси, коментари и искания относно този Уебсайт са добре дошли и трябва да бъдат адресирани до Адеко България ЕООД, Бизнес Парк, сграда 4, етаж 3, 1766 София, България, или чрез нашата форма за контакт.