Дефиниране на новата ера на работа

Проучването

Вероятно пандемията Covid-19 промени света на работата повече, отколкото всяко друго отделно събитие в нашия живот. Но доколко тази промяна ще бъде трайна, къде ще видим постоянна трансформация и как компаниите могат да се развиват в съответствие с бързо променящите се очаквания на служителите?

През май 2020 г. говорихме с 8000 служители, мениджъри и C-suite ръководители (на възраст 18-60 години) от Австралия, Франция, Германия, Италия, Япония, Испания, Великобритания и САЩ, за да начертаем ясна картина на новата ера в работата.

Глобално проучване на Adecco Group Resetting Normal: Defining the New Era of Work изследва как нагласите са се променили за този кратък период от време и дава представа за пропуските, които работодателите трябва да попълнят, за да се позиционират като желан работодател в настъпващата нова ера в работата.

Ключови изводи:

Бъдещето е гъвкаво: Светът е готов за „хибриден“ модел на работа, тъй като компаниите и служителите изискват по-голяма дългосрочна гъвкавост.

Краят на „от 9 до 5“ и има ли по-ефективен начин за измерване на производителността? Проследяването на постигнатите резултати, а не часове работа, се очертава като ясна тенденция за измерване на ефективността.

Лидерството се нуждае от преоткриване: Емоционалната интелигентност е новият златен стандарт, но в момента лидерите не са добре оборудвани.

Универсален „апетит“ за масово усъвършенстване: Ускорената дигитализация подсилва императивния преквалификация.

Има ново уравнение на доверие: Работодателите са спечелили доверие и работниците сега очакват те да „нулират нормално“ – повече от която и да е друга институция.

51% от времето за работа в офиса и 49% дистанционна работа е най-оптималният модел на работа

69% от служителите смятат, че трудовите им договорите трябва да са базирани на постигнати резултати, а не на отработени часове.

74% от служителите искат техните мениджъри да демонстрират стил на лидерство, фокусиран върху съпричастност и подкрепа.

69% от хората искат повече дигитални възходящи след пандемията.

80% от служителите смятат, че техният работодател е най-отговорен за осигуряването на по-добър работен свят след пандемията.

Изтеглете новото глобално проучване

Моля, попълнете формата по-долу. На Вашия имейл ще Ви бъде изпратен линк за сваляне на файла.