Да, новата ви работа е основната цел.
Но тя идва заедно с още преимущества. Напълно безплатно.

И работата по временна заетост ли включва преференции?

Да! Ето как се случват нещата: получавате позиция по временна заетост с нас и достъп до пакет за медицинско осигуряване, множество обучения и всичко останало, посочено по-долу.